WS-43709-3

Zkontroluj datum ukončení platnosti platební karty.

Pokud se objeví tato chyba, je možné, že v účtu zaregistrované platební kartě skončila platnost. Platební kartu lze zaregistrovat i zkontrolovat v nabídce Nastavení > Správa účtu > Informace o účtu > Peněženka > Platební metody:

  1. Zkontroluj si datum ukončení platnosti platební karty a zaregistruj platnou platební kartu.
  2. Pokud problém není v datu ukončení platnosti, znovu zkontroluj, zda jsou zaregistrované údaje správně (např. číslo platební karty).
  3. Vymaž zaregistrovanou platební kartu a proveď registraci znovu.
  4. Zaregistruj pokud možno jinou platební kartu a zkontroluj, že ji je možné použít.
  5. Může jít o dočasný problém. Použij jiný způsob platby, nebo před dalším pokusem o přidání platebních údajů počkej 24 hodin.
Upozorňujeme, že v případě registrace nebo vymazání platební karty vícekrát v krátkém časovém intervalu budou platební operace dočasně znemožněny. V takovém případě je třeba provést další pokus až po 24 hodinách.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory