NW-31291-6

Nelze se připojit k síti Wi-Fi. Síla signálu Wi-Fi může být příliš slabá.

  • Test připojení k internetu na konzoli PS4 spustíš v nabídce Nastavení > Síť > Test připojení k internetu.
  • Resetuj připojení k místní síti vypnutím modemu nebo routeru. Před jeho zapnutím počkej 5 minut.
  • Umísti router Wi-Fi do blízkosti konzole PS4 a přesvědč se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.