Jak vyřešit chybu SU-30645-8

Konzole PlayStation®4 nerozpoznala soubor aktualizace systémového softwaru.

  1. Vypni konzoli podržením tlačítka napájení po dobu tří sekund.
    Kontrolka napájení bude chvíli blikat a potom se systém vypne.
  2. Poté, co se konzole vypne, opět stiskni a podrž tlačítko napájení. Tlačítko pusť po zaznění druhého pípnutí.
    První pípnutí se ozve hned po stisknutí, druhé o sedm sekund později.
    Konzole se spustí v nouzovém režimu.
  3. Připoj ovladač kabelem USB a stiskni tlačítko PS.
  4. Vyber možnost Aktualizovat systémový software.

Pokud tento postup selže, aktualizuj systémový software pomocí příruček níže:

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory