CE-34544-0

Není možné nalézt informace nutné ke spuštění aplikace.

 1. V nabídce Nastavení > Aktualizace systémového softwaru zkontroluj, zda je nainstalovaný nejnovější systémový software.
 2. Vyber aplikaci, stiskni tlačítko OPTIONS a vyber možnost Zkontrolovat aktualizace.
 3. Pokud problém přetrvává, restartuj systém v bezpečném režimu a vyber možnost Obnovit databázi.
 4. Pokud problém není vyřešen, aplikaci přeinstaluj:

  • Zazálohuj svá uložená data pomocí online úložiště služby PlayStation®Plus v nabídce Nastavení > Správa dat aplikace > Uložená data v systému > Nahrát do online úložiště
  • Svá uložená data můžeš také zálohovat pomocí zařízení USB. Připoj úložné zařízení USB a vyber možnost Nastavení > Správa dat ukládaných aplikacemi > Data uložená v systémovém úložišti > Kopírovat do úložného zařízení USB.
  • Na domovské obrazovce vyber aplikaci, stiskni tlačítko OPTIONS a vyber možnost Odstranit.
  • Stáhni hru ze své knihovny, nebo pokud je hra na disku, přeinstaluj ji vložením disku.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory