Jak vyřešit chybu WS-45480-1

Kód poukázky, který jsi zadal, není platný, protože země/region ve službě PlayStation™Network neodpovídá zemi/regionu kódu.

  1. Ujisti se, že jsi kód zadal správně.
  2. Zkontroluj, jestli platnost kódu nevypršela. Některé kódy mají na poukázce uvedeno datum vypršení platnosti.
  3. Zkontroluj, jestli poukázka nemá omezení použití/věku.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory