Jak vyřešit chybu CE-34878-0

Došlo k chybě aplikace.

  1. Ukonči aplikaci, nainstaluj nejnovější systémový software a aktualizace hry a systém restartuj.
  2. Pokud jsi ve svém systému upgradoval pevný disk (HDD), znovu nainstaluj původní pevný disk (HDD).
  3. Jestliže k chybě dojde znovu, zazálohuj svá uložená data, přejdi do nabídky Nastavení > Inicializace a vyber možnost Inicializovat systém PS4.
  4. Jestliže k chybě dochází u všech aplikací nebo hned po spuštění aplikace, obrať se na podporu PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory