NP-34994-9

Došlo k chybě aplikace Parta.

Zavři aplikaci Parta a restartuj systém PlayStation 4.