SU-30627-8

Došlo k chybě při otevírání datového souboru.

Zkus následující postup:

  1. Restartuj konzoli PlayStation®4.
  2. Spusť konzoli PS4 v bezpečném režimu a vyber možnost Obnovit databázi.
  3. Zazálohuj si svá data prostřednictvím nabídky Nastavení > Správa dat ukládaných aplikacemi.
  4. Inicializuj konzoli PS4 z nabídky Nastavení > Inicializace > Inicializovat systém PS4.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory