NP-37602-8

Při propojování účtů se vyskytla chyba.

Jestliže dochází k této chybě, mohl nastat problém při propojování s dalšími službami, jako je například YouTube:

  1. Zkontroluj stránku se stavem obou služeb a podívej se, jestli nedošlo k chybě sítě.
  2. Restartuj konzoli PlayStation®4.
  3. V nabídce Nastavení > Správa účtu > Propojit s ostatními službami zruš propojení účtů a znovu je propoj.
  4. Vypni router a počkej alespoň 5 minut. Pak jej znovu zapni.
  5. Pokud vlastníš další účet, který lze propojit se službou PlayStation™Network, podívej se, zda je možné účet propojit bez dalších problémů.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory