CE-32869-8

Aplikaci se nepodařilo spustit, protože informace jsou neplatné. Databáze je pravděpodobně částečně poškozená.

  1. Zapni konzoli PlayStation 4 v bezpečném režimu a vyber možnost 5. Obnovit databázi
  2. Zkus spustit aplikaci. Pokud chyba přetrvá, znovu restartuj systém v bezpečném režimu a vyber možnost 3. Aktualizovat systémový software nebo 5. Obnovit databázi.
  3. Pokud k chybě dochází pouze u konkrétní aplikace, vyber aplikaci na domovské obrazovce, stiskni tlačítko OPTIONS na ovladači a odstraň aplikaci výběrem možnosti Odstranit. Aplikaci znovu nainstaluj prostřednictvím obchodu PlayStation Store.
  4. Pokud k chybě dochází u více nebo u všech aplikací, zálohuj si uložená data prostřednictvím nabídky Nastavení > Správa dat ukládaných aplikacemi > Data uložená v systémovém úložišti a inicializuj konzoli PlayStation 4 v nabídce Nastavení > Inicializace > Inicializovat konzoli PS4 > Rychlý.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory