NW-31253-4

Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní.

  1. Restartuj systém PlayStation 4 a router. 
  2. Ověř, zda poskytovatel připojení k internetu právě neprovádí na síti údržbu.
  3. K připojení k internetu používají servery služby PSN následující čísla portů. Přesvědč se, že je tvůj router neblokuje:
    • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
    • UDP: 3478, 3479
  4. Pokud používáš konkrétní server DNS, přejdi do nabídky Nastavení > Síť > Konfigurovat připojení k internetu > Vlastní a změň nastavení DNS. 

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory