NW-31254-5

Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní.

  1. Restartuj systém PlayStation 4 a router, abys obnovil připojení k síti.
  2. Přejdi do nabídky Nastavení > Síť > Test připojení k internetu a otestuj stav připojení.
  3. U svého poskytovatele připojení k internetu zkontroluj, zda neprobíhá nějaká údržba.
  4. Pokud jsi při nastavování připojení k internetu v nabídce Nastavení adresy IP nebo Nastavení DNS vybral možnost Ručně, ujisti se, že jsou správně nastavené hodnoty Primárního DNS a Sekundárního DNS.

    V některých případech systém možná ještě nezískal adresu IP, nebo se mohla změnit některá nastavení DNS. Další pomoc ti poskytne tvůj poskytovatel připojení k internetu.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory