Error codes

Error codes

Obsługa klienta PlayStation

Wyszukaj kod swojego błędu lub przejrzyj poniżej kody błędów.

Rozwiązywanie błędów PlayStation o określonych kodach

Dowiedz się, jak naprawić błędy konsoli PlayStation®5 i PlayStation®4 o określonych kodach.

PS5 Kod błędu WS-116331-5  Dostęp do PSN został tymczasowo zawieszony. 

PS5 Kod błędu NP-102944-0  Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

PS5 Kod błędu NP-102945-1  Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

PS5 Kod błędu CE-108889-4  Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

PS5 Kod błędu WS-116328-1  Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

PS5 Kod błędu WS-116332-6  Dostęp z konsoli PS5 może być zabroniony lub tymczasowo niedostępny. 

PS5 Kod błędu WS-116367-4  Dostęp do PSN został zawieszony.  

PS5 Kod błędu NP-102955-2  Informacje o koncie są nieprawidłowe. 

PS5 Kod błędu CE-108862-5  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu WS-116330-4  Dostęp do PSN został tymczasowo zawieszony. 

PS5 Kod błędu CE-108360-8  Sprawdź stan połączenia kamery HD i PS Camera. 

PS5 Kod błędu NW-102265-6  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu NW-102261-2  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu WV-109144-9  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu WV-109166-3  Nie można połączyć się z Internetem. 

PS5 Kod błędu WV-109145-0  Nie można połączyć się z Internetem. 

PS5 Kod błędu CE-105799-1  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu NW-102315-2  Wystąpił błąd komunikacji. 

PS5 Kod błędu WS-116420-4  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu NW-102308-4  Wystąpił błąd komunikacji. 

PS5 Kod błędu CE-111161-1  Sprawdź stan połączenia kamery HD i PS Camera. 

PS5 Kod błędu WS-116449-5  Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

PS5 Kod błędu WS-115019-7  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu WS-116521-6  Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

PS5 Kod błędu NP-103105-0  Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

PS5 Kod błędu NP-103109-4  Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

PS5 Kod błędu WV-109153-9  Połączenie z siecią wygasło. 

PS5 Kod błędu NP-103111-7  Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

PS5 Kod błędu NP-103117-3  Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

PS5 Kod błędu WS-115195-2  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu WS-116439-4  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu NW-102650-4  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-113212-0  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu WV-109146-1  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu NW-102417-5  Połączenie z siecią wygasło. 

PS5 Kod błędu CE-107520-5  Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

PS5 Kod błędu WS-116522-7  Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się. 

PS5 Kod błędu CE-110538-8  Nie można odczytać dysku Blu-ray. 

PS5 Kod błędu WS-117224-7  Może występować problem z ustawieniem weryfikacji dwuetapowej. 

PS5 Kod błędu WS-117176-3  Może występować problem z ustawieniem weryfikacji dwuetapowej.  

PS5 Kod błędu CE-108255-1  W aplikacji wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-100028-1  Za mało wolnego miejsca na dysku SSD. 

PS5 Kod błędu CE-112069-9  Wystąpił błąd podczas przesyłania danych przez sieć. 

PS5 Kod błędu CE-108262-9  Może występować problem z odczytem oprogramowania systemu lub danych. 

PS5 Kod błędu E2-8223b400  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu E2-8223b089  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-107649-7  Włożona płyta zawiera zawartość inną niż zainstalowane dane. 

PS5 Kod błędu CE-100005-6  Wystąpił problem podczas odczytu płyty lub danych. 

PS5 Kod błędu WS-116329-2  Identyfikator wpisu lub hasło do PSN są niezgodne. 

PS5 Kod błędu CE-106485-4  Może występować problem z odczytem oprogramowania systemu lub danych. 

PS5 Kod błędu CE-100002-3  Nie udało się zaktualizować aplikacji. 

PS5 Kod błędu CE-112839-4  Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-107938-8  Nie udało się zaktualizować aplikacji. 

PS5 Kod błędu CE-112841-7  Użytkownik nie wpisał się. 

PS5 Kod błędu SU-101495-0  Ten kod informuje, że system jest aktualny. 

PS5 Kod błędu CE-100096-6  Wystąpił problem podczas wczytywania aplikacji. 

PS5 Kod błędu CE-107857-8  Wystąpił problem podczas wczytywania aplikacji. 

PS5 Kod błędu CE-100006-7  Nie można rozpoznać zewnętrznego dysku twardego. 

PS5 Kod błędu NP-102937-2  Wypisano Cię z PlayStation™Network 

PS5 Kod błędu CE-109737-7  Nie udało się rozpoznać urządzenia pamięci masowej USB. 

PS5 Kod błędu SU-101193-5  Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania systemu. 

PS5 Kod błędu CE-113227-6  Wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-100008-9  Wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-113511-2  Wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu NP-103028-4  Podczas wpisywania się wystąpił problem. 

PS5 Kod błędu NP-104433-5  Być może wystąpił problem ze stanem wpisywania się. 

PS5 Kod błędu CE-105771-1  Wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-110555-7  Nie można odczytać dysku. 

PS5 Kod błędu CE-100022-5  Wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu NP-103539-1  Nie można połączyć się z serwerem.  

PS5 Kod błędu E2-817B122B  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-105841-9  W aplikacji wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-110551-3  Nie można odczytać płyty. 

PS5 Kod błędu CE-107750-0  Wystąpił błąd systemu. 

PS5 Kod błędu NP-102943-9  Nie można uruchomić aplikacji z tym użytkownikiem. 

PS5 Kod błędu NP-103047-5  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu WS-116518-2  Błąd wewnętrzny. 

PS5 Kod błędu NP-103172-4  Błąd połączenia z siecią. 

PS5 Kod błędu NP-103019-4  Błąd aplikacji. 

PS5 Kod błędu CE-110552-4  Nie można odczytać płyty. 

PS5 Kod błędu CE-106444-9  Podczas próby połączenia z PSN wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-106439-3  W działaniu aplikacji wystąpił błąd.  

PS5 Kod błędu WS-116414-7  Wystąpił błąd połączenia sieciowego. 

PS5 Kod błędu WS-114241-3  Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu NW-102655-9  Wystąpił problem z aplikacją. 

PS5 Kod błędu CE-107527-2  Instalacja się nie powiodła. 

PS5 Kod błędu CE-110032-7  Informacje o identyfikatorze internetowym PSN są niezgodne. 

PS5 Kod błędu CE-106449-4  Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu WS-114298-5  Być może nie jesteś w trybie online. 

PS5 Kod błędu CE-105638-3  Aktywacja zawartości się nie powiodła. 

PS5 Kod błędu NP-104303-1  Wystąpił problem podczas komunikacji z serwerem. 

PS5 Kod błędu NP-104291-7  Wystąpił błąd, ponieważ nie można potwierdzić informacji licencyjnych zawartości. 

PS5 Kod błędu CE-107255-0  Nie można potwierdzić Twojej subskrypcji PlayStation Plus. 

PS5 Kod błędu CE-109258-5  Nie można połączyć się z serwerem.  

PS5 Kod błędu CE-107622-8  Nie udało się uruchomić aplikacji. 

PS5 Kod błędu WS-116483-3  Wystąpił problem z połączeniem z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-107872-5  Za mało wolnego miejsca w pamięci konsoli.  

PS5 Kod błędu SU-101337-5  Jeśli pojawi się ten błąd, konsola PS5 mogła nie zostać uruchomiona prawidłowo. 

PS5 Kod błędu NW-102216-2  Podczas próby połączenia z PSN wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-118446-4  Podczas aktualizacji systemu wystąpił problem. 

PS5 Kod błędu CE-112988-9  Nie można kupić tej zawartości.  

PS5 Kod błędu CE-107863-5  Wystąpił błąd połączenia sieciowego. 

PS5 Kod błędu CE-116799-3  Nie można potwierdzić Twojej subskrypcji PlayStation®Plus. 

PS5 Kod błędu CE-109245-1  Nie udało się potwierdzić informacji licencyjnych dotyczących zawartości. 

PS5 Kod błędu WS-116486-6  Wystąpił problem podczas próby połączenia z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-100095-5  Podczas uruchamiania aplikacji wystąpił problem. 

PS5 Kod błędu CE-118415-0  Być może konieczna jest weryfikacja subskrypcji. 

PS5 Kod błędu NP-103191-5  Nie udało się nawiązać połączenia online. 

PS5 Kod błędu NW-102379-2  Podczas łączenia się z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-109503-8  Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-113338-9  Podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5 wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-106487-6  Podczas pobierania i instalowania zawartości wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu WS-116489-9  Podczas łączenia się z PSN na konsoli PS5 wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu WS-113947-5  Sprawdź, czy informacje dotyczące zarejestrowanej metody płatności są poprawne. 

PS5 Kod błędu CE-108863-6  Konsola PlayStation®5 nie może połączyć się z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-100009-0  Wystąpił problem z plikiem aktualizacji. 

PS5 Kod błędu CE-117740-0  Może być problem z aplikacją. 

PS5 Kod błędu CE-118866-0  Wystąpił błąd aktualizacji aplikacji. 

PS5 Kod błędu CE-119224-9  Podczas aktualizacji oprogramowania kontrolera PS VR2 Sense wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-108877-1  Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu SU-101312-8  Napęd dysków Blu-ray nie istnieje. 

PS5 Kod błędu NP-104627-0  Konsola PlayStation®5 straciła połączenie z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-112840-6  Wystąpił problem z połączeniem z serwerem. 

PS5 Kod błędu CE-118527-4  Podczas rozpoznawania nazwy hosta wystąpił problem. 

PS5 Kod błędu NW-102468-1  Wystąpił problem podczas łączenia konsoli PlayStation®5 z siecią. 

PS5 Kod błędu WS-116520-5  Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu CE-109573-5   Podczas uruchamiania gry na konsoli PlayStation®5 wystąpił błąd. 

PS5 Kod błędu NP-103148-7  Wystąpił problem podczas łączenia konsoli PlayStation®5 z Internetem. 

PS4 Kod błędu CE-34878-0  W aplikacji wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-33984-7  Upłynął limit czasu testu połączenia podczas próby uzyskania Twojego adresu IP. 

PS4 Kod błędu CE-35451-8  Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-35239-2  Aby korzystać z funkcji sieciowych, wymagana jest aktualizacja oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4. 

PS4 Kod błędu NW-31250-1  Wewnętrzny błąd serwera. Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu NP-31730-4  Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu NW-31205-1  Połączenie sieciowe jest niestabilne lub zbyt słabe i uniemożliwia połączenie z serwerem PlayStation™Network. 

PS4 Kod błędu CE-36329-3  Wystąpił błąd z oprogramowaniem systemu. 

PS4 Kod błędu NP-31928-3  Nie udało się połączyć z siecią. 

PS4 Kod błędu NP-39225-1  Wystąpił problem z połączeniem internetowym w konsoli PlayStation®4. 

PS4 Kod błędu WS-37501-6  Wewnętrzny błąd serwera. Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu WV-33917-3  An error occurred due to too many redirects. 

PS4 Kod błędu NP-31739-3  Pobieranie najnowszego pliku aktualizacji ciągle trwa. Musisz zainstalować ten plik aktualizacji, aby móc skorzystać z tej funkcji. 

PS4 Kod błędu CE-33937-5  Nie można użyć treści. Aby skorzystać z treści, należy je kupić w PlayStation™Store. 

PS4 Kod błędu CE-32883-4  Wystąpił błąd wewnętrzny. 

PS4 Kod błędu CE-30005-8  Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego („HDD”) lub napędu Blu-ray/DVD. 

PS4 Kod błędu NW-31194-8  Wystąpił problem z połączeniem internetowym w konsoli PlayStation®4. 

PS4 Kod błędu CE-33950-0  Nie udało się połączyć z serwerem w celu sprawdzenia licencji. 

PS4 Kod błędu CE-38706-4  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS4 Kod błędu NW-31294-9  Upłynął limit czasu połączenia, ponieważ połączenie bezprzewodowe nie jest stabilne. 

PS4 Kod błędu NW-31297-2  Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową. 

PS4 Kod błędu NW-31247-7  Upłynął limit czasu połączenia sieciowego. 

PS4 Kod błędu NP-31980-1  Sesja pełna. 

PS4 Kod błędu NP-34924-2  Sprawdzenie dostępności najnowszej aktualizacji tej aplikacji jest niemożliwe. Połączenie z siecią może być niestabilne. 

PS4 Kod błędu CE-39984-3  Konsola PlayStation®4 uzyskała adres IP, ale nie może połączyć się z Internetem. 

PS4 Kod błędu E-8200012C  Dane karty kredytowej lub debetowej są nieprawidłowe. 

PS4 Kod błędu CE-37704-1  Pobieranie zostało anulowane, ponieważ nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym. 

PS4 Kod błędu SU-30645-8  Konsola PlayStation®4 nie rozpoznała pliku aktualizacji oprogramowania systemu. 

PS4 Kod błędu WV-33907-2  Nie udało się połączyć się z serwerem w wyznaczonym limicie czasu. Połączenie może być chwilowo zajęte lub niestabilne. 

PS4 Kod błędu NW-31456-9  Błąd połączenia. 

PS4 Kod błędu NW-31253-4  Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna. 

PS4 Kod błędu NW-31201-7  Nie udało się połączyć z siecią. 

PS4 Kod błędu CE-34305-5  Nie można odczytać informacji z dysku twardego 

PS4 Kod błędu CE-32869-8  Nie udało się uruchomić aplikacji, ponieważ podane informacje były nieprawidłowe. Baza danych jest prawdopodobnie częściowo uszkodzona. 

PS4 Kod błędu CE-32894-6  Połączenie z serwerem zostało zerwane. Być może wystąpił problem z połączeniem z siecią albo PlayStation™Network lub serwer dostawcy usług są tymczasowo zajęte. 

PS4 Kod błędu CE-37700-7  Pobieranie zostało anulowane, ponieważ treść nie jest dostępna w PlayStation Store. 

PS4 Kod błędu NP-36006-5  Dane trofeów mogą być uszkodzone. 

PS4 Kod błędu E-8200002E  Zapisana karta kredytowa jest nieważna 

PS4 Kod błędu NW-31374-8  Przekroczono limit czasu połączenia 

PS4 Kod błędu E-82000113  Nie można wykorzystać kodu kuponu 

PS4 Kod błędu CE-34861-2  Wystąpił błąd sieci. 

PS4 Kod błędu E-82000134  Ten produkt lub materiał nie jest dostępny w regionie/kraju Twojego konta. 

PS4 Kod błędu WC-40360-3  Problem z PlayStation™Store. 

PS4 Kod błędu WC-40371-5  Podany kod kuponu jest nieprawidłowy. 

PS4 Kod błędu E-82000171  Zapisana karta kredytowa jest nieważna 

PS4 Kod błędu NP-37667-9  Utracono połączenie Share Play, ponieważ łącze sieciowe stało się niestabilne. 

PS4 Kod błędu CE-33992-6  Błąd testu połączenia internetowego. 

PS4 Kod błędu NW-31295-0  Nie mogę połączyć się z siecią Wi-Fi. Sygnał Wi-Fi może być zbyt słaby. 

PS4 Kod błędu E-82021088  Karta kredytowa, którą próbujesz zarejestrować, jest już powiązana z Twoim kontem. 

PS4 Kod błędu NP-31736-0  Aplikacja próbuje połączyć się z użytkownikiem, który się wypisał. 

PS4 Kod błędu E-82000133  Wpisany przez Ciebie kod kuponu już wygasł lub nie jest jeszcze dostępny. 

PS4 Kod błędu NP-34994-9  W aplikacji Impreza wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu E-82000054  Podana karta kredytowa jest nieprawidłowa. 

PS4 Kod błędu E-82021054  Podana karta kredytowa jest nieprawidłowa. 

PS4 Kod błędu E-8200012F  The voucher code you entered is not valid. 

PS4 Kod błędu CE-36275-3  Nie można przesłać komentarza w trakcie transmisji. 

PS4 Kod błędu CE-38612-0  Dane aplikacji na dysku twardym są prawdopodobnie częściowo uszkodzone. 

PS4 Kod błędu E-82000000  Undefined application error. 

PS4 Kod błędu NP-34957-8  Błąd komunikacji z serwerem. 

PS4 Kod błędu NP-37637-6  Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

PS4 Kod błędu NP-34993-8  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS4 Kod błędu CE-37732-2  Pobrany plik nie został prawidłowo zainstalowany w systemie. Prawdopodobnie dane zostały uszkodzone podczas procesu pobierania. 

PS4 Kod błędu NP-31801-3  An error occurred while using PSN functions. 

PS4 Kod błędu CE-38604-1  Nie można pobrać aplikacji, ponieważ jest już zainstalowana wersja dyskowa tej samej gry. 

PS4 Kod błędu CE-36485-6  Nie można rozpoznać urządzenia pamięci masowej USB. 

PS4 Kod błędu WC-40365-8  Nie można dodać tego produktu do koszyka. Łączna wartość produktów w koszyku osiągnęła limit. 

PS4 Kod błędu CE-36249-4  Nie można pobrać tych treści. Data ich pobrania jeszcze nie nadeszła. 

PS4 Kod błędu CE-32930-7  Pobrane dane na dysku twardym są prawdopodobnie uszkodzone. 

PS4 Kod błędu CE-35413-6  Kod PIN do funkcji Gra zdalna jest niepoprawny. 

PS4 Kod błędu NP-35000-8  Trwa konserwacja PSN. 

PS4 Kod błędu NW-31254-5  Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna. 

PS4 Kod błędu NP-37680-4  Zapisana karta kredytowa jest nieważna. 

PS4 Kod błędu CE-33126-5  Nie można kontynuować transmisji. Teksty lub ustawienia powiązane z tym kanałem mogą być nieprawidłowe. 

PS4 Kod błędu E-82000002  Nie można się połączyć z serwerem PSN. 

PS4 Kod błędu CE-32921-7  System nie może odczytać płyty. 

PS4 Kod błędu CE-32951-0  Wystąpił problem z połączeniem sieciowym. 

PS4 Kod błędu CE-32937-4  Pobieranie danych nie udało się. 

PS4 Kod błędu CE-34867-8  Włożono inną płytę. 

PS4 Kod błędu NP-31735-9  Nie można uruchomić tej funkcji z powodu ograniczeń wiekowych. 

PS4 Kod błędu CE-38702-0  Nie można pobrać informacji z serwera. Mogą występować problemy w połączeniu z siecią lub z Internetem. 

PS4 Kod błędu WC-40378-2  Zbyt wiele prób wykonania tej czynności w krótkim czasie. 

PS4 Kod błędu E-820001F7  Nie udało się połączyć z serwerem (błąd HTTP 503). 

PS4 Kod błędu NP-33318-8  Utracono połączenie Share Play, ponieważ łącze sieciowe stało się niestabilne. 

PS4 Kod błędu WC-40330-0  Timeout error. 

PS4 Kod błędu WC-40343-4  Dane karty kredytowej lub debetowej zapisane na Twoim koncie są nieprawidłowe. 

PS4 Kod błędu WC-40375-9  Wprowadzony kod kuponu nie jest jeszcze aktywny lub wygasł. 

PS4 Kod błędu WC-40349-0  Zapisana karta kredytowa jest nieważna. 

PS4 Kod błędu WC-40377-1  Nie udało się dodać funduszy do portfela za pomocą kuponu lub karty PlayStation™Network. 

PS4 Kod błędu WC-40355-7  Problem z dodaniem środków do konta dziecka. 

PS4 Kod błędu WC-40382-7  Zapisana karta kredytowa jest nieważna. 

PS4 Kod błędu E-80558337  PlayStation 4 nie może prawidłowo rozpoznać zawartości. Informacje rejestracyjne dotyczące zawartości mogą być nieprawidłowe. 

PS4 Kod błędu WS-36782-6  Nie można wysłać prośby o dodanie do znajomych. 

PS4 Kod błędu E-82000130  The voucher code you have entered is invalid or has not become available yet. 

PS4 Kod błędu E-82000003  Wystąpił błąd.  

PS4 Kod błędu CE-33319-9  Nie można przesłać filmu lub zrzutu ekranu, ponieważ został osiągnięty limit usługi. 

PS4 Kod błędu CE-37857-0  Konsola PlayStation®4 nie rozpoznaje pamięci masowej USB. 

PS4 Kod błędu WC-40372-6  Wpisany przez Ciebie kod kuponu jest nieprawidłowy lub nie jest jeszcze dostępny. 

PS4 Kod błędu WS-37504-9  Trwa konserwacja usługi PlayStation™Network. 

PS4 Kod błędu WV-33899-2  Nie udało się połączyć z PlayStation™Network. 

PS4 Kod błędu WS-37505-0  Połączenie między konsolą PlayStation®4 a serwerem się nie powiodło. 

PS4 Kod błędu WC-41705-7  Transakcja wymaga uzupełnienia danych metody płatności. 

PS4 Kod błędu CE-33986-9  Błąd testu połączenia internetowego. 

PS4 Kod błędu CE-32899-1  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS4 Kod błędu WC-34731-8  Dane karty kredytowej są nieprawidłowe. 

PS4 Kod błędu CE-41521-3  Nie można zarejestrować tego urządzenia Bluetooth. 

PS4 Kod błędu SU-42481-9  Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się. 

PS4 Kod błędu SU-30746-0  Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się. 

PS4 Kod błędu WS-37469-9  Nie udało się połączyć z serwerem. 

PS4 Kod błędu E-82000102  Problem z dodaniem środków do konta dziecka 

PS4 Kod błędu NP-31952-0  Upłynął limit czasu połączenia sieciowego. 

PS4 Kod błędu CE-30774-1  Nie można zaktualizować 

PS4 Kod błędu NP-38551-2  You may have activated a primary PS4 console too many times in a short period. 

PS4 Kod błędu WS-43709-3  Sprawdź datę ważności karty kredytowej. 

PS4 Kod błędu NP-37602-8  Wystąpił błąd podczas łączenia kont. 

PS4 Kod błędu E-8210604A  Wystąpił błąd dotyczący płatności. 

PS4 Kod błędu WS-43689-0  Wystąpił błąd dotyczący płatności. 

PS4 Kod błędu NP-32224-3  Nie można połączyć się z PSN. 

PS4 Kod błędu NW-31473-8  Nie udało się połączyć z serwerem. 

PS4 Kod błędu NP-32470-6  Nie można połączyć się z PSN. 

PS4 Kod błędu NW-31175-7  Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

PS4 Kod błędu NW-31204-0  Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

PS4 Kod błędu NW-31251-2  Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

PS4 Kod błędu NW-31308-5  Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

PS4 Kod błędu NW-34345-9  Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

PS4 Kod błędu SU-30625-6  Nie można zaktualizować oprogramowania systemu. 

PS4 Kod błędu NW-31172-4  Utracono połączenie z Internetem. 

PS4 Kod błędu SU-34914-1  Aktualizacja nie powiodła się. 

PS4 Kod błędu CE-30785-3  Nie udało się rozpoznać urządzenia pamięci masowej USB w trybie bezpiecznym. 

PS4 Kod błędu CE-30035-1  Please try again after a while. 

PS4 Kod błędu CE-30022-7  Wystąpił błąd wewnętrzny. 

PS4 Kod błędu SU-30627-8  Podczas uzyskiwania dostępu do pliku danych wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-30008-1  Wystąpił błąd podczas uruchamiania zawartości. 

PS4 Kod błędu CE-32809-2  An error occurred while launching the game. 

PS4 Kod błędu CE-30002-5  Dane aplikacji mogą być uszkodzone.  

PS4 Kod błędu CE-30006-9  Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do danych. 

PS4 Kod błędu CE-30028-3  Wystąpił błąd podczas odczytu pamięci masowej systemu lub zapisanych danych. 

PS4 Kod błędu CE-34568-6  W systemie wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-34224-5  Wystąpił błąd systemu. 

PS4 Kod błędu SU-30638-0  Nie można uruchomić aktualizacji oprogramowania systemu. 

PS4 Kod błędu NP-31971-1  Nie można połączyć się z PSN. 

PS4 Kod błędu NP-31975-5  Nie można połączyć się z PlayStation™ Network. 

PS4 Kod błędu CE-32958-7  Dane mogą być uszkodzone. 

PS4 Kod błędu NW-31229-7  Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

PS4 Kod błędu CE-33383-0  Wystąpił problem z połączeniem z siecią. 

PS4 Kod błędu NP-37665-7  Błąd aplikacji. 

PS4 Kod błędu NP-32167-9  Wystąpił błąd połączenia z serwerem. 

PS4 Kod błędu CE-30905-7  Nie można rozpocząć procesu połączenia z urządzeniem Bluetooth. 

PS4 Kod błędu CE-30012-6  Wystąpił błąd wewnętrzny. 

PS4 Kod błędu NP-32370-5  Ten użytkownik jest już zarejestrowany. 

PS4 Kod błędu CE-30003-6  Wystąpił problem z połączeniem sieciowym.  

PS4 Kod błędu CE-30088-9  Wystąpił błąd podczas uruchamiania gry.  

PS4 Kod błędu CE-30993-4  Wystąpił błąd podczas łączenia z Bluetooth. 

PS4 Kod błędu CE-32539-2  Nie można odczytać danych.  

PS4 Kod błędu CE-33415-6  Wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-33678-7  Nie masz uprawnień do dodatkowej zawartości. 

PS4 Kod błędu WS-37397-9  Nie udało się połączyć z serwerem. 

PS4 Kod błędu NP-40833-8  Wystąpił błąd połączenia z serwerem. 

PS4 Kod błędu SU-41350-3  Nie można rozpoznać pliku aktualizacji. 

PS4 Kod błędu WC-36551-0  Wystąpił błąd komunikacji z serwerem. 

PS4 Kod błędu CE-32928-4  Pobieranie zostało anulowane. 

PS4 Kod błędu NP-34388-6  Nie można zarejestrować konta. 

PS4 Kod błędu CE-33108-5  Podczas odczytu danych wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-30001-4  Wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-35486-6  Konsola PS4™ nie może odczytać płyty. Format płyty może nie być obsługiwany albo może ona być uszkodzona. 

PS4 Kod błędu CE-30784-2  Konsola PlayStation®4 nie wykryła urządzenia USB 

PS4 Kod błędu CE-33096-1  Ten błąd może wystąpić w przypadku problemów z przesyłaniem danych. 

PS4 Kod błędu CE-33103-0  Nie można udostępniać treści w serwisach społecznościowych. 

PS4 Kod błędu CE-33384-1  Wystąpił problem z połączeniem sieciowym.  

PS4 Kod błędu NP-32062-3  Dane na konsoli mogą być uszkodzone. 

PS4 Kod błędu Jak naprawić błąd CE-32889-0  W grze lub aplikacji wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-34788-0  Nie można użyć tego pliku aktualizacji. 

PS4 Kod błędu E-82000028  Dane karty kredytowej lub debetowej zapisane na Twoim koncie są nieprawidłowe. 

PS4 Kod błędu CE-34335-8  W konsoli PlayStation®4 nie wykryto dysku twardego. 

PS4 Kod błędu CE-33116-4  W systemie wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-33676-5  Element jest uszkodzony albo system nie może go wykryć.  

PS4 Kod błędu WC-40383-8  Nie udało się połączyć z serwerem (błąd HTTP 503). 

PS4 Kod błędu CE-33945-4  Połączenie z serwerem nie powiodło się. 

PS4 Kod błędu CE-35489-9  Nieprawidłowy region 

PS4 Kod błędu CE-35406-8  Nie udało się połączyć PlayStation®Vita z konsolą PlayStation®4, żeby korzystać z funkcji Gra zdalna, ponieważ konta na obu systemach nie są takie same. 

PS4 Kod błędu CE-33991-5  Nie udało się połączyć z siecią 

PS4 Kod błędu CE-35287-5  Nie można połączyć się z serwerem 

PS4 Kod błędu SU-35931-1  Dane aktualizacji oprogramowania systemu są częściowo uszkodzone. 

PS4 Kod błędu NP-38496-0  Nie można uruchomić funkcji Share Play, ponieważ prędkość przesyłania jest niższa niż 2 Mb/s.  

PS4 Kod błędu CE-36244-9  Pobieranie zostało zawieszone. Prawdopodobnie pobierane treści są uszkodzone. 

PS4 Kod błędu SU-30696-4  Nie można zaktualizować oprogramowania systemu. Plik aktualizacji może być uszkodzony. 

PS4 Kod błędu WS-37337-3  Twoje konto zostało tymczasowo zawieszone. 

PS4 Kod błędu WS-37368-7  Twoje konto zostało zawieszone. 

PS4 Kod błędu CE-35340-5  Ta usługa może być w trakcie konserwacji. Poczekaj chwilę, zanim jeszcze raz spróbujesz uzyskać do niej dostęp. 

PS4 Kod błędu WS-37313-7  Podczas łączenia konta YouTube z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu NP-37668-0  Funkcja Share Play nie jest dostępna ze względu na jakość połączenia sieciowego. 

PS4 Kod błędu CE-35327-0  Nie można połączyć się z serwerem. 

PS4 Kod błędu NP-38497-1  Share Play ma problemy z siecią. Może to być spowodowane szybkością sieci.  

PS4 Kod błędu WS-36812-0  Nie można dołączyć do imprezy. 

PS4 Kod błędu E-82000168  Nie można połączyć się z PlayStation™Network. 

PS4 Kod błędu CE-34544-0  The information required to start the application can't be found. 

PS4 Kod błędu CE-34632-8  Zawartość niedostępna 

PS4 Kod błędu E-82000050  Zapisany adres może być nieprawidłowy albo wystąpił nieoczekiwany błąd serwera. 

PS4 Kod błędu E-8200002A  Dane karty kredytowej lub debetowej są nieprawidłowe 

PS4 Kod błędu WC-40345-6  Dane karty kredytowej lub debetowej są nieprawidłowe 

PS4 Kod błędu E-82000138  Nie udało się dodać funduszy do portfela za pomocą kuponu lub karty PlayStation™Network. 

PS4 Kod błędu CE-33191-7  Włóż prawidłowy dysk do konsoli PlayStation®4. 

PS4 Kod błędu SU-42118-6  Podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu WS-43701-5  W portfelu nie ma wystarczającej ilości środków na zakup. 

PS4 Kod błędu WC-34737-4  Sprawdź, czy informacje dotyczące zarejestrowanej metody płatności są poprawne. 

PS4 Kod błędu WS-45479-9  Ten kod kuponu został już zrealizowany. 

PS4 Kod błędu CE-41902-6  Podłączone urządzenie pamięci masowej USB nie jest zgodne z Twoim systemem PlayStation®4.  

PS4 Kod błędu SU-41333-4  Podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu WS-37338-4  Podczas uzyskiwania dostępu do PlayStation™Network (PSN) wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu NP-31866-4  Wystąpił problem z zapisanymi danymi na dysku internetowym. 

PS4 Kod błędu WS-44949-0  To działanie zostało tymczasowo ograniczone. 

PS4 Kod błędu WS-44369-6  Być może trwa konserwacja PlayStation™Network. 

PS4 Kod błędu CE-42288-4  Podczas próby połączenia z PlayStation™Network (PSN) wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu NP-41772-1  Podczas aktywacji podstawowej konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu NP-46042-6  Niektóre z podanych informacji były nieprawidłowe. 

PS4 Kod błędu CE-36420-5  Wystąpił błąd podczas łączenia z konsolą PS4 przez Bluetooth. 

PS4 Kod błędu WS-45487-8  Ten kod kuponu został już zrealizowany. 

PS4 Kod błędu CE-46062-8  W aplikacji wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-38605-2  Nie udało się pobrać zawartości na konsolę PlayStation®4. 

PS4 Kod błędu WC-34736-3  Sprawdź, czy informacje dotyczące zarejestrowanej metody płatności są poprawne. 

PS4 Kod błędu SU-30677-3  Nie udało się zaktualizować oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4 

PS4 Kod błędu NP-37521-8  Podczas próby połączenia z serwerem na konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

PS4 Kod błędu CE-36418-2  To urządzenie Bluetooth nie jest obsługiwane. 

Nie udało Ci się znaleźć kodu błędu?

Wybierz jedną z opcji poniżej, aby dowiedzieć się więcej, lub wyszukaj kod błędu bezpośrednio na pasku wyszukiwania.