NW-31246-6

Ustawienia serwera DNS są nieprawidłowe.

  1. Zrestartuj system PlayStation 4, aby odświeżyć połączenie sieciowe.
  2. Otwórz Ustawienia> Sieć> Przetestuj połączenie internetowe
  3. Jeżeli podczas konfiguracji połączenia internetowego w swoim PlayStation 4 w opcji Ustawienia adresu IP lub Ustawienia serwera DNS wybrałeś Ręczne, sprawdź, czy opcje Podstawowy serwer DNS i Dodatkowy serwer DNS są skonfigurowane prawidłowo.
Mogą występować sytuacje, gdy system nie uzyskał adresu IP albo zmieniły się ustawienia serwera DNS. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalszą pomoc.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej