Kody błędów PS4

Kody błędów PlayStation®4

Obsługa klienta PlayStation

Wyszukaj kod błędu lub przejrzyj poniżej najczęstsze kody błędów PS4™.

CE-34878-0 W aplikacji wystąpił błąd. 

CE-33984-7 Upłynął limit czasu testu połączenia podczas próby uzyskania Twojego adresu IP. 

CE-35451-8 Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

CE-35239-2 Aby korzystać z funkcji sieciowych, wymagana jest aktualizacja oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4. 

NW-31250-1 Wewnętrzny błąd serwera. Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

NP-31730-4 Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

NW-31205-1 Połączenie sieciowe jest niestabilne lub zbyt słabe i uniemożliwia połączenie z serwerem PlayStation™Network. 

NW-31246-6 Ustawienia serwera DNS są nieprawidłowe. 

CE-36329-3 Wystąpił błąd z oprogramowaniem systemu. 

NP-31928-3 Nie udało się połączyć z siecią. 

NP-39225-1 Wystąpił problem z połączeniem internetowym w konsoli PlayStation®4. 

WS-37501-6 Wewnętrzny błąd serwera. Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

WV-33917-3 An error occurred due to too many redirects. 

NP-31739-3 Pobieranie najnowszego pliku aktualizacji ciągle trwa. Musisz zainstalować ten plik aktualizacji, aby móc skorzystać z tej funkcji. 

WV-33898-1 Wystąpił problem z połączeniem z serwerem. 

CE-33937-5 Nie można użyć treści. Aby skorzystać z treści, należy je kupić w PlayStation™Store. 

CE-32883-4 Wystąpił błąd wewnętrzny. 

CE-30005-8 Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego („HDD”) lub napędu Blu-ray/DVD. 

NW-31194-8 Wystąpił problem z połączeniem internetowym w konsoli PlayStation®4. 

CE-33950-0 Nie udało się połączyć z serwerem w celu sprawdzenia licencji. 

CE-38706-4 Nie można połączyć się z serwerem. 

NW-31294-9 Upłynął limit czasu połączenia, ponieważ połączenie bezprzewodowe nie jest stabilne. 

NW-31297-2 Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową. 

NW-31247-7 Upłynął limit czasu połączenia sieciowego. 

NP-31980-1 Sesja pełna. 

NP-34924-2 Sprawdzenie dostępności najnowszej aktualizacji tej aplikacji jest niemożliwe. Połączenie z siecią może być niestabilne. 

CE-39984-3 Konsola PlayStation®4 uzyskała adres IP, ale nie może połączyć się z Internetem. 

E-8200012C Dane karty kredytowej lub debetowej są nieprawidłowe. 

CE-37704-1 Pobieranie zostało anulowane, ponieważ nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym. 

SU-30645-8 Konsola PlayStation®4 nie rozpoznała pliku aktualizacji oprogramowania systemu. 

WV-33907-2 Nie udało się połączyć się z serwerem w wyznaczonym limicie czasu. Połączenie może być chwilowo zajęte lub niestabilne. 

NW-31456-9 Błąd połączenia. 

NW-31253-4 Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna. 

NW-31201-7 Nie udało się połączyć z siecią. 

CE-34305-5 Nie można odczytać informacji z dysku twardego 

CE-32869-8 Nie udało się uruchomić aplikacji, ponieważ podane informacje były nieprawidłowe. Baza danych jest prawdopodobnie częściowo uszkodzona. 

CE-32894-6 Połączenie z serwerem zostało zerwane. Być może wystąpił problem z połączeniem z siecią albo PlayStation™Network lub serwer dostawcy usług są tymczasowo zajęte. 

CE-37700-7 Pobieranie zostało anulowane, ponieważ treść nie jest dostępna w PlayStation Store. 

NP-36006-5 Dane trofeów mogą być uszkodzone. 

E-8200002E Zapisana karta kredytowa jest nieważna 

NW-31374-8 Przekroczono limit czasu połączenia 

E-82000113 Nie można wykorzystać kodu kuponu 

CE-34861-2 Wystąpił błąd sieci. 

E-82000134 Ten produkt lub materiał nie jest dostępny w regionie/kraju Twojego konta. 

WC-40360-3 Problem z PlayStation™Store. 

WC-40371-5 Podany kod kuponu jest nieprawidłowy. 

E-82000171 Zapisana karta kredytowa jest nieważna 

NP-37667-9 Utracono połączenie Share Play, ponieważ łącze sieciowe stało się niestabilne. 

CE-33992-6 Błąd testu połączenia internetowego. 

NW-31295-0 Nie mogę połączyć się z siecią Wi-Fi. Sygnał Wi-Fi może być zbyt słaby. 

E-82021088 Karta kredytowa, którą próbujesz zarejestrować, jest już powiązana z Twoim kontem. 

NP-31736-0 Aplikacja próbuje połączyć się z użytkownikiem, który się wypisał. 

E-82000133 Wpisany przez Ciebie kod kuponu już wygasł lub nie jest jeszcze dostępny. 

NP-34994-9 W aplikacji Impreza wystąpił błąd. 

E-82000054 Podana karta kredytowa jest nieprawidłowa. 

E-82021054 Podana karta kredytowa jest nieprawidłowa. 

E-8200012F The voucher code you entered is not valid. 

CE-36275-3 Nie można przesłać komentarza w trakcie transmisji. 

CE-38612-0 Dane aplikacji na dysku twardym są prawdopodobnie częściowo uszkodzone. 

E-82000000 Undefined application error. 

NP-34957-8 Błąd komunikacji z serwerem. 

NP-37637-6 Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

NP-34993-8 Nie można połączyć się z serwerem. 

CE-37732-2 Pobrany plik nie został prawidłowo zainstalowany w systemie. Prawdopodobnie dane zostały uszkodzone podczas procesu pobierania. 

NP-31801-3 An error occurred while using PSN functions. 

CE-38604-1 Nie można pobrać aplikacji, ponieważ jest już zainstalowana wersja dyskowa tej samej gry. 

CE-36485-6 Nie można rozpoznać urządzenia pamięci masowej USB. 

WC-40365-8 Nie można dodać tego produktu do koszyka. Łączna wartość produktów w koszyku osiągnęła limit. 

CE-36249-4 Nie można pobrać tych treści. Data ich pobrania jeszcze nie nadeszła. 

CE-32930-7 Pobrane dane na dysku twardym są prawdopodobnie uszkodzone. 

CE-35413-6 Kod PIN do funkcji Gra zdalna jest niepoprawny. 

NP-35000-8 Trwa konserwacja PSN. 

NW-31254-5 Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna. 

NP-37680-4 Zapisana karta kredytowa jest nieważna. 

CE-33126-5 Nie można kontynuować transmisji. Teksty lub ustawienia powiązane z tym kanałem mogą być nieprawidłowe. 

E-82000002 Nie można się połączyć z serwerem PSN. 

CE-32921-7 System nie może odczytać płyty. 

CE-32951-0 Wystąpił problem z połączeniem sieciowym. 

CE-32937-4 Pobieranie danych nie udało się. 

CE-34867-8 Włożono inną płytę. 

NP-31735-9 Nie można uruchomić tej funkcji z powodu ograniczeń wiekowych. 

CE-38702-0 Nie można pobrać informacji z serwera. Mogą występować problemy w połączeniu z siecią lub z Internetem. 

WC-40378-2 Zbyt wiele prób wykonania tej czynności w krótkim czasie. 

E-820001F7 Nie udało się połączyć z serwerem (błąd HTTP 503). 

NP-33318-8 Utracono połączenie Share Play, ponieważ łącze sieciowe stało się niestabilne. 

WC-40330-0 Timeout error. 

WC-40343-4 Dane karty kredytowej lub debetowej zapisane na Twoim koncie są nieprawidłowe. 

WC-40375-9 Wprowadzony kod kuponu nie jest jeszcze aktywny lub wygasł. 

WC-40349-0 Zapisana karta kredytowa jest nieważna. 

WC-40377-1 Nie udało się dodać funduszy do portfela za pomocą kuponu lub karty PlayStation™Network. 

WC-40355-7 Problem z dodaniem środków do konta dziecka. 

WC-40382-7 Zapisana karta kredytowa jest nieważna. 

E-80558337 PlayStation 4 nie może prawidłowo rozpoznać zawartości. Informacje rejestracyjne dotyczące zawartości mogą być nieprawidłowe. 

WS-36782-6 Nie można wysłać prośby o dodanie do znajomych. 

E-82000130 The voucher code you have entered is invalid or has not become available yet. 

E-82000003 Wystąpił błąd.  

CE-33319-9 Nie można przesłać filmu lub zrzutu ekranu, ponieważ został osiągnięty limit usługi. 

CE-37857-0 Konsola PlayStation®4 nie rozpoznaje pamięci masowej USB. 

WC-40372-6 Wpisany przez Ciebie kod kuponu jest nieprawidłowy lub nie jest jeszcze dostępny. 

WS-37504-9 Trwa konserwacja usługi PlayStation™Network. 

WV-33899-2 Nie udało się połączyć z PlayStation™Network. 

WS-37505-0 Połączenie między konsolą PlayStation®4 a serwerem się nie powiodło. 

WC-41705-7 Transakcja wymaga uzupełnienia danych metody płatności. 

CE-33986-9 Błąd testu połączenia internetowego. 

CE-32899-1 Nie można połączyć się z serwerem. 

WC-34731-8 Dane karty kredytowej są nieprawidłowe. 

CE-41521-3 Urządzenie Bluetooth nie jest zgodne z Twoim modelem konsoli PlayStation®4.  

SU-42481-9 Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się. 

SU-30746-0 Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się. 

WS-37469-9 Nie udało się połączyć z serwerem. 

E-82000102 Problem z dodaniem środków do konta dziecka 

NP-31952-0 Upłynął limit czasu połączenia sieciowego. 

CE-30774-1 Nie można zaktualizować 

NP-38551-2 You may have activated a primary PS4 console too many times in a short period. 

WS-43709-3 Sprawdź datę ważności karty kredytowej. 

NP-37602-8 Wystąpił błąd podczas łączenia kont. 

E-8210604A Wystąpił błąd dotyczący płatności. 

WS-43689-0 Wystąpił błąd dotyczący płatności. 

NP-32224-3 Nie można połączyć się z PSN. 

NW-31473-8 Nie udało się połączyć z serwerem. 

NP-32470-6 Nie można połączyć się z PSN. 

NW-31175-7 Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

NW-31204-0 Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

NW-31251-2 Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

NW-31308-5 Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

NW-34345-9 Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

SU-30625-6 Nie można zaktualizować oprogramowania systemu. 

NW-31172-4 Utracono połączenie z Internetem. 

SU-34914-1 Aktualizacja nie powiodła się. 

CE-30785-3 Nie udało się rozpoznać urządzenia pamięci masowej USB w trybie bezpiecznym. 

CE-30035-1 Please try again after a while. 

CE-30022-7 Wystąpił błąd wewnętrzny. 

SU-30627-8 Podczas uzyskiwania dostępu do pliku danych wystąpił błąd. 

CE-30008-1 Wystąpił błąd podczas uruchamiania zawartości. 

CE-32809-2 An error occurred while launching the game. 

CE-30002-5 Dane aplikacji mogą być uszkodzone.  

CE-30006-9 Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do danych. 

CE-30028-3 Wystąpił błąd podczas odczytu pamięci masowej systemu lub zapisanych danych. 

CE-34568-6 W systemie wystąpił błąd. 

CE-34224-5 Wystąpił błąd systemu. 

SU-30638-0 Nie można uruchomić aktualizacji oprogramowania systemu. 

NP-31971-1 Nie można połączyć się z PSN. 

NP-31975-5 Nie można połączyć się z PlayStation™ Network. 

CE-32958-7 Dane mogą być uszkodzone. 

NW-31229-7 Wystąpił błąd połączenia z siecią. 

CE-33383-0 Wystąpił problem z połączeniem z siecią. 

NP-37665-7 Błąd aplikacji. 

NP-32167-9 Wystąpił błąd połączenia z serwerem. 

CE-30905-7 Nie można rozpocząć procesu połączenia z urządzeniem Bluetooth. 

CE-30012-6 Wystąpił błąd wewnętrzny. 

NP-32370-5 Ten użytkownik jest już zarejestrowany. 

CE-30003-6 Wystąpił problem z połączeniem sieciowym.  

CE-30088-9 Wystąpił błąd podczas uruchamiania gry.  

CE-30993-4 Wystąpił błąd podczas łączenia z Bluetooth. 

CE-32539-2 Nie można odczytać danych.  

CE-33415-6 Wystąpił błąd. 

CE-33678-7 Nie masz uprawnień do dodatkowej zawartości. 

WS-37397-9 Nie udało się połączyć z serwerem. 

NP-40833-8 Wystąpił błąd połączenia z serwerem. 

SU-41350-3 Nie można rozpoznać pliku aktualizacji. 

WC-36551-0 Wystąpił błąd komunikacji z serwerem. 

CE-32928-4 Pobieranie zostało anulowane. 

NP-34388-6 Nie można zarejestrować konta. 

CE-33108-5 Podczas odczytu danych wystąpił błąd. 

CE-30001-4 Wystąpił błąd. 

CE-35486-6 Konsola PS4™ nie może odczytać płyty. Format płyty może nie być obsługiwany albo może ona być uszkodzona. 

CE-30784-2 Konsola PlayStation®4 nie wykryła urządzenia USB 

CE-33096-1 Ten błąd może wystąpić w przypadku problemów z przesyłaniem danych. 

CE-33103-0 Nie można udostępniać treści w serwisach społecznościowych. 

CE-33384-1 Wystąpił problem z połączeniem sieciowym.  

NP-32062-3 Dane na konsoli mogą być uszkodzone. 

CE-32889-0 W grze lub aplikacji wystąpił błąd. 

CE-34788-0 Nie można użyć tego pliku aktualizacji. 

E-82000028 Dane karty kredytowej lub debetowej zapisane na Twoim koncie są nieprawidłowe. 

CE-34335-8 W konsoli PlayStation®4 nie wykryto dysku twardego. 

CE-33116-4 W systemie wystąpił błąd. 

CE-33676-5 Element jest uszkodzony albo system nie może go wykryć.  

WC-40383-8 Nie udało się połączyć z serwerem (błąd HTTP 503). 

CE-33945-4 Połączenie z serwerem nie powiodło się. 

CE-35489-9 Nieprawidłowy region 

CE-35406-8 Nie udało się połączyć PlayStation®Vita z konsolą PlayStation®4, żeby korzystać z funkcji Gra zdalna, ponieważ konta na obu systemach nie są takie same. 

CE-33991-5 Nie udało się połączyć z siecią 

CE-35287-5 Nie można połączyć się z serwerem 

SU-35931-1 Dane aktualizacji oprogramowania systemu są częściowo uszkodzone. 

NP-38496-0 Nie można uruchomić funkcji Share Play, ponieważ prędkość przesyłania jest niższa niż 2 Mb/s.  

CE-36244-9 Pobieranie zostało zawieszone. Prawdopodobnie pobierane treści są uszkodzone. 

SU-30696-4 Nie można zaktualizować oprogramowania systemu. Plik aktualizacji może być uszkodzony. 

WS-37337-3 Twoje konto zostało tymczasowo zawieszone. 

WS-37368-7 Twoje konto zostało zawieszone. 

CE-35340-5 Ta usługa może być w trakcie konserwacji. Poczekaj chwilę, zanim jeszcze raz spróbujesz uzyskać do niej dostęp. 

WS-37313-7 Podczas łączenia konta YouTube z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

NP-37668-0 Funkcja Share Play nie jest dostępna ze względu na jakość połączenia sieciowego. 

CE-35327-0 Nie można połączyć się z serwerem. 

NP-38497-1 Share Play ma problemy z siecią. Może to być spowodowane szybkością sieci.  

WS-36812-0 Nie można dołączyć do imprezy. 

E-82000168 Nie można połączyć się z PlayStation™Network. 

CE-34544-0 The information required to start the application can't be found. 

CE-34632-8 Zawartość niedostępna 

E-82000050 Zapisany adres może być nieprawidłowy albo wystąpił nieoczekiwany błąd serwera. 

E-8200002A Dane karty kredytowej lub debetowej są nieprawidłowe 

WC-40345-6 Dane karty kredytowej lub debetowej są nieprawidłowe 

E-82000138 Nie udało się dodać funduszy do portfela za pomocą kuponu lub karty PlayStation™Network. 

CE-33191-7 Włóż prawidłowy dysk do konsoli PlayStation®4. 

SU-42118-6 Podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

WS-43701-5 W portfelu nie ma wystarczającej ilości środków na zakup. 

WC-34737-4 Sprawdź, czy informacje dotyczące zarejestrowanej metody płatności są poprawne. 

WS-45479-9 Ten kod kuponu został już zrealizowany. 

CE-41902-6 Podłączone urządzenie pamięci masowej USB nie jest zgodne z Twoim systemem PlayStation®4.  

SU-41333-4 Podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

WS-37338-4 Podczas uzyskiwania dostępu do PlayStation™Network (PSN) wystąpił błąd. 

NP-31866-4 Wystąpił problem z zapisanymi danymi na dysku internetowym. 

WS-44949-0 To działanie zostało tymczasowo ograniczone. 

WS-44369-6 Być może trwa konserwacja PlayStation™Network. 

CE-42288-4 Podczas próby połączenia z PlayStation™Network (PSN) wystąpił błąd. 

NP-41772-1 Podczas aktywacji podstawowej konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

NP-46042-6 Niektóre z podanych informacji były nieprawidłowe. 

CE-36420-5 Wystąpił błąd podczas łączenia z konsolą PS4 przez Bluetooth. 

WS-45487-8 Ten kod kuponu został już zrealizowany. 

CE-46062-8 W aplikacji wystąpił błąd. 

CE-38605-2 Nie udało się pobrać zawartości na konsolę PlayStation®4. 

WC-34736-3 Sprawdź, czy informacje dotyczące zarejestrowanej metody płatności są poprawne. 

SU-30677-3 Nie udało się zaktualizować oprogramowania systemu konsoli PlayStation®4 

NP-37521-8 Podczas próby połączenia z serwerem na konsoli PlayStation®4 wystąpił błąd. 

CE-36418-2 To urządzenie Bluetooth nie jest obsługiwane. 

WS-45480-1 Wpisany kod kuponu jest nieprawidłowy, ponieważ kraj lub region w PlayStation™Network nie odpowiada krajowi lub regionowi numeru kodu. 

E-8222D405 Nie możesz wysłać zaproszenia do znajomych. 

WS-46332-8 Zawartość PlayStation®Plus nie jest pobierana. 

NP-34958-9 Gra na konsolę PlayStation®4, w którą próbujesz zagrać, jest zablokowana. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej