SU-35931-1

Dane aktualizacji oprogramowania systemu są częściowo uszkodzone.

W efekcie niestabilności sieci plik aktualizacji oprogramowania systemu może być częściowo uszkodzony. Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Uruchom ponownie konsolę PlayStation®4 i jeszcze raz pobierz aktualizację, otwierając Ustawienia > Aktualizacja systemu > Aktualizacja przez Internet.
  2. Jeśli to nie zadziała, możesz zaktualizować system za pomocą pamięci USB. 

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się wiele razy, może być wymagana naprawa serwisowa konsoli.  Skontaktuj się z Obsługą klienta PlayStation, aby uzyskać dalszą pomoc.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej