playstation.com

Informacje prawne

Warunki korzystania z witryny

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

 

1.       Kim jesteśmy

1.1     Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Wielka Brytania, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 03277793 („SIEE”). 

2.       Korzystając z tej witryny, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania

2.1 Niniejsze Warunki korzystania określają zasady korzystania z naszej witryny.  Korzystając z naszej witryny, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki i zgadza się ich przestrzegać. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie może korzystać z naszej witryny. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków korzystania do użytku w przyszłości.

2.2 Niniejsze Warunki korzystania mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Każdorazowo przed skorzystaniem z naszej witryn użytkownik powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami, aby upewnić się, że rozumie warunki obowiązujące w tym czasie.

2.3     W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania, niezależnie od innych praw i środków zaradczych, możemy podjąć działania w stosunku do jego konta w PlayStation Network („PSN”) (jeśli użytkownik posiada takie konto), w tym zablokować jego konta, w szczególności jeśli uznamy, że może ono stanowić zagrożenie dla naszej reputacji, sieci lub naszych klientów.

3.       Konto w PSN i zakupy dokonywane przez naszą witrynę

3.1     W razie logowania się na konto w PSN przez tę witrynę oprócz niniejszych Warunków obwiązują użytkownika Warunki świadczenia usługi PSN, które regulują korzystanie z tego konta.

3.2     Wszelkie zakupy dokonywane w naszej witrynie są dokonywane od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 06020283) („SIENE”), a nie SIEE (o ile w punkcie zakupu nie określono inaczej). Warunki świadczenia usługi PSN oraz wszelkie warunki dotyczące produktów przedstawione w punkcie zakupu będą miały zastosowanie do zakupów dokonanych od SIENE na naszej witrynie.

4.       Dzieci

4.1     Część zawartości dostępnej na naszej witrynie internetowej może być nieodpowiednia dla dzieci poniżej określonego wieku. W pewnych przypadkach wyświetlana będzie klasyfikacja wskazująca, czy dana zawartość jest odpowiednia, a ponadto dostęp może zostać ograniczony do określonych grup wiekowych. Rodzice i opiekunowie prawni powinni nadzorować dostęp dzieci do naszej witryny internetowej, a zwłaszcza sposób korzystania z obszarów społecznościowych.

5.       Własność intelektualna

5.1     Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące niniejszej witryny i dostępnych w niej treści należą do firmy SIEE lub jej licencjodawców.  Duża część zawartości jest chroniona prawami autorskimi, prawami do znaków handlowych i innymi prawami.  Jeśli nie zostało określone inaczej, zawartość można kopiować wyłącznie do użytku osobistego.  Zawartości nie wolno modyfikować, odtwarzać, publikować, przesyłać do żadnych osób ani używać do celów komercyjnych. 

5.2     Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez odpowiednie przepisy prawa nie wolno dezasemblować, dekompilować, kopiować technologii ani w żaden inny sposób łamać ani podejmować prób łamania szyfru chroniącego zawartość.

6.       Treści tworzone i udostępniane przez użytkowników

6.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie teksty, materiały wideo, materiały dźwiękowe, obrazy, zdjęcia, informacje i inne materiały lub treści (i) utworzone przez niego lub inne osoby na naszej witrynie lub (ii) udostępnione przez niego lub inne osoby za pośrednictwem naszej witryny („Materiały generowane przez użytkownika” lub „UGC”). Materiały generowane przez użytkownika w naszej witrynie nie są przez nas weryfikowane ani zatwierdzane. Wszelkie opinie wyrażane przez innych użytkowników w naszej witrynie nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.

6.2     Użytkownik jest właścicielem wygenerowanych przez siebie materiałów. Nie może ich jednak wykorzystywać do celów komercyjnych bez zgody. Użytkownik musi otrzymać na to naszą zgodę oraz, w stosownych przypadkach, zgodę każdej innej osoby, która ma prawa własności intelektualnej do UGC (np. wydawcy gry). Wynika to z faktu, że sposób, w jaki użytkownik tworzy i udostępnia wygenerowane przez siebie materiały, może oznaczać, że materiały te mogą być związane z własnością intelektualną innych osób lub naszą. 

6.3     Udostępnianie materiałów generowanych przez użytkownika:

6.3.1    Możemy uwidocznić je w naszych witrynach oraz w witrynach naszych firm stowarzyszonych.

6.3.2    My lub nasze spółki powiązane mogą uwidaczniać takie materiały w innych miejscach, na przykład w sieci PlayStation Network.

6.3.3    Wraz z naszymi spółkami powiązanymi możemy zmieniać treści użytkowników z różnych powodów, w tym dodawać identyfikator internetowy (lub prawdziwe imię i nazwisko, jeśli użytkownik zdecyduje się na ich użycie), aby inni użytkownicy wiedzieli, że są one jego własnością, aby zapewnić, że będą prawidłowo się wyświetlać na różnych urządzeniach itd.

6.3.4    Inne osoby mogą wchodzić w interakcję z tymi treściami i wykonywać czynności takie jak komentowanie, zmienianie, usuwanie lub ponowne udostępnianie.

6.3.5.    My i nasze spółki powiązane mogą:

6.3.5.1    udzielać licencji, sprzedawać i w inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych materiały generowane przez użytkowników (np. sprzedaż subskrypcji w celu uzyskania dostępu do swoich materiałów lub też do materiałów innych osób);

6.3.5.2    uzyskiwać przychody reklamowe w związku z materiałami generowanymi przez użytkownika;

6.3.5.3.   wykorzystywać materiały użytkownika w promocji produktów i usług; oraz

6.3.5.4.   w razie potrzeby zmieniać albo usuwać treści generowane przez użytkowników w celu zachowania zgodności z prawem lub skorzystania z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków korzystania.

6.4.    Nie płacimy użytkownikowi za wykorzystanie wygenerowanych przez niego treści w sposób opisany w sekcji 6.

6.5.    Udostępnienie treści generowanych przez użytkownika oznacza, że posiada on wszelkie niezbędne prawa do tego rodzaju treści i przyznaje prawa określone w tej sekcji 6.

7.       Kodeks postępowania

7.1     Użytkownicy muszą przestrzegać zasad Kodeksu postępowania PSN we wszelkich interakcjach z nami i innymi użytkownikami. Korzystając z tej witryny, użytkownik powinien zachowywać się w następujący sposób:

√ Nikogo nie wykluczaj.

Witryna jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności.

☒ Nie używaj ani nie promuj wypowiedzi szerzących nienawiść.

☒ Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj.

☒ Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób.

√ Zachowuj się rozsądnie. Przestrzegaj prawa.

☒ Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.

☒ Nie zachęcaj nikogo do zranienia siebie lub kogoś innego.

☒ Nie stosuj gróźb, nie przyzwalaj na żadne nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.

☒ Nie podszywaj się pod inne osoby.

☒ Nie naruszaj prywatności innych osób ani nie zniesławiaj ich.

☒ Nie naruszaj własności intelektualnej innych osób.

√ Bądź osobą wyrozumiałą i taktowną. Traktuj innych życzliwie.

Każdy kiedyś zaczynał. Możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

√ Szanuj innych.

Zdajemy sobie sprawę, że nie musisz się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.

√ Graj zespołowo.

Pomagaj innym. Jeśli znajdziesz lukę w witrynie, PSN lub produkcie, powiadom nas o tym, abyśmy mogli ją naprawić, zapewniając bezpieczeństwo Tobie, innym i naszej firmie.

☒ Nie przeszkadzaj innym.

☒ Nie oszukuj.

☒ Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w witrynie, produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę nad innymi graczami.

☒ Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, nie udzielaj na nie sublicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym, nie próbuj się na nie włamywać, nie zbieraj żadnych informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.

☒ Nie spamuj.

☒ Nie wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.

☒ Nie używaj witryny, PSN ani żadnego z produktów do działalności komercyjnej, ani nie kojarz ich z taką działalnością.

☒ Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji PSN lub PlayStation.

√ Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.

Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami.

☒ Nie ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Cię lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują numery telefonów, adresy e-mail oraz rzeczywiste adresy, np. domowy, szkolny czy tymczasowy.

☒ Nie udostępniaj wizualnych materiałów erotycznych ani pornograficznych.

☒ Nie udostępniaj zdjęć innych osób bez ich zgody.

√ Pomóż nam sprawić, aby PlayStation było najlepszym miejscem dla graczy.

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje:

Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Jeśli korzystasz z najbardziej odpowiedniego narzędzia do zgłaszania zażaleń, przesyłając zgłoszenie, możesz podać odpowiednie dowody, które pomogą nam w ocenie zgłoszenia.  Oczywiście inne osoby również mogą zgłaszać zażalenia dotyczące Ciebie i Twoich materiałów. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień niniejszych Warunków.

√ Postępuj zgodnie z wszelkimi szczegółowymi zasadami każdego produktu.

8. Dostępność

8.1     Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jej zawartość zawsze będą dostępne w sposób nieprzerwany. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia i wycofania zawartości z naszej witryny internetowej, zawieszenia dostępu użytkowników do witryny lub zaprzestania obsługi witryny bądź funkcji witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

8.2     Użytkownikowi nie wolno niszczyć witryny internetowej ani jej zawartości, zakłócać ich działania ani dostępu do nich, jak również robić niczego, co mogłoby upośledzać ich funkcjonalność albo utrudniać dostęp innych osób do witryny internetowej lub jej zawartości.  Użytkownikowi nie wolno korzystać z witryn internetowych w sposób niezgodny z prawem lub szkodliwy dla firmy SIEE, jej firm zależnych lub innych osób.

9.       Łącza do innych witryn

9.1     Firma SCEE nie akceptowała ani nie sprawdzała witryn innych firm, w których znajdują się łącza do naszych witryn internetowych, i w żaden sposób nie odpowiada za ich zawartość. Korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych innych firm podlega regulaminom tych firm.

10.     Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności

10.1. Jako konsument, użytkownik może mieć prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa te mają pierwszeństwo przed wszystkim, co jest zawarte w niniejszych Warunkach korzystania, w tym w niniejszej klauzuli 10.

10.2. Jeśli użytkownik jest klientem, niniejsze Warunki:

10.2.1. nie mają wpływu na żadne gwarancje ustawowe lub gwarancje przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego produktu);

10.2.2. nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, jeśli spowodujemy śmierć albo obrażenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;

10.2.3. nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności za dokonane przez nas oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub

10.2.4. nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

10.3. Jeśli użytkownik jest klientem, zgodnie z punktami 10.1 i 10.2, nasza odpowiedzialność wobec niego jest ograniczona do kwoty 100 GBP (lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej).

10.4. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z naszej witryny celach innych niż konsumenckie:

10.4.1   Nie ograniczamy naszej odpowiedzialności (i) jeśli spowodujemy śmierć albo obrażenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; (ii) nasze oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) wszelką odpowiedzialność, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

10.4.2   Z zastrzeżeniem punktu 10.4.1, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) utratę zysków; (ii) utratę sprzedaży lub udziału w rynku; (ii) utratę umów lub kontraktów; (iii) utratę przewidywanych oszczędności; (iv) utratę lub uszkodzenie oprogramowania; (v) utratę danych lub informacji; (vi) utratę lub zmniejszenie wartości firmy; oraz (vii) wszelkie straty pośrednie lub wynikowe.

10.4.3   Z zastrzeżeniem punktu 10.4.1, nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika na mocy niniejszych Warunków korzystania lub w związku z nimi, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nie będzie większa niż 100 GBP (lub równowartość w walucie lokalnej).

10.5.  Jak określono w punkcie 3.2 powyżej, Warunki świadczenia usługi PSN mają zastosowanie do zakupów dokonanych na tej stronie. W związku z tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w Warunkach świadczenia usługi PSN (a nie w pkt 10) będą miały zastosowanie do wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z dostawy produktów do użytkownika na tej stronie.

 

11. Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich

11.1. W przypadku korzystania z witryny jako konsument:

11.1.1. Niniejsze Warunki korzystania, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

11.1.2   Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie kraju, w którym mieszka użytkownik.

11.1.3   Użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie w kraju, w którym mieszka lub w którym zarejestrowana jest nasza firma. 

11.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z PSN w celach innych niż konsumenckie:

11.2.1. Niniejsze Warunki korzystania, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

11.2.2. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.