PlayStation® i środowisko

Co robimy, aby zredukować nasz wpływ na środowisko, oraz jak możesz w tym pomóc.

Nasz ślad środowiskowy

W PlayStation nie tylko staramy się zapewnić najlepsze miejsce do grania, ale podjęliśmy też szereg ambitnych zobowiązań, aby zredukować ślad środowiskowy naszych produktów i działalności biznesowej. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

Kluczowe inicjatywy

Angażujemy się w szereg rządowych inicjatyw dotyczących globalnych zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Film prezentujący inicjatywy ekologiczne

Film UNEP VR360  edukujący dzieci na temat wpływu na klimat i działań środowiskowych, wykonany w grze Dreams na PlayStation 4.

Sojusz ONZ Playing for the Planet

PlayStation jest częścią sojuszu ONZ Playing for the Planet. Zawiązany w ramach zorganizowanego przez Sekretarza Generalnego ONZ szczytu klimatycznego, który odbył się we wrześniu 2019 r., sojusz ten to konsorcjum 21 firm zajmujących się grami komputerowymi. W jego ramach formalnie zobowiązały się one do działania na rzecz zmian klimatu, korzystając z zasięgu swoich platform.

Oto tylko niektóre z inicjatyw, które zgodziliśmy się podjąć:

 • Szacujemy, że nasze zobowiązania dotyczące wydajności energetycznej systemu PlayStation®4 doprowadzą do uniknięcia emisji około 30 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla do roku 2030* (co odpowiada całkowitej emisji CO2 w Danii w roku 2017).     
 • Platforma PS5 będzie umożliwiać   zawieszenie rozrywki przy znacznie niższym poborze mocy niż w przypadku PS4 (co według naszych szacunków można osiągnąć przy wartości ok. 0,5 W).
 • Zakończyliśmy ocenę śladu węglowego różnych oferowanych przez nas usług związanych z grami i udzielamy porad klientom na temat efektywnego konfigurowania i użytkowania konsoli (patrz rozdział [nasze produkty > Wydajność energetyczna > Jak zminimalizować zużycie energii przez konsolę?]).
 • Będziemy współpracować z ekspertami przemysłowymi i klimatycznymi, by wspierać ONZ w opracowaniu pakietu referencji/zasobów do wykorzystania przez twórców gier, którzy chcą uwzględnić lub zrozumieć zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi w procesie tworzenia gier.
 • Zbadamy możliwość opracowania aplikacji VR, które będą podnosić świadomość zmian klimatycznych.

Sojusz ONZ Playing for the Planet

PlayStation jest częścią sojuszu ONZ Playing for the Planet. Zawiązany w ramach zorganizowanego przez Sekretarza Generalnego ONZ szczytu klimatycznego, który odbył się we wrześniu 2019 r., sojusz ten to konsorcjum 21 firm zajmujących się grami komputerowymi. W jego ramach formalnie zobowiązały się one do działania na rzecz zmian klimatu, korzystając z zasięgu swoich platform.

Oto tylko niektóre z inicjatyw, które zgodziliśmy się podjąć:

 • Szacujemy, że nasze zobowiązania dotyczące wydajności energetycznej systemu PlayStation®4 doprowadzą do uniknięcia emisji około 30 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla do roku 2030* (co odpowiada całkowitej emisji CO2 w Danii w roku 2017).     
 • Platforma PS5 będzie umożliwiać   zawieszenie rozrywki przy znacznie niższym poborze mocy niż w przypadku PS4 (co według naszych szacunków można osiągnąć przy wartości ok. 0,5 W).
 • Zakończyliśmy ocenę śladu węglowego różnych oferowanych przez nas usług związanych z grami i udzielamy porad klientom na temat efektywnego konfigurowania i użytkowania konsoli (patrz rozdział [nasze produkty > Wydajność energetyczna > Jak zminimalizować zużycie energii przez konsolę?]).
 • Będziemy współpracować z ekspertami przemysłowymi i klimatycznymi, by wspierać ONZ w opracowaniu pakietu referencji/zasobów do wykorzystania przez twórców gier, którzy chcą uwzględnić lub zrozumieć zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi w procesie tworzenia gier.
 • Zbadamy możliwość opracowania aplikacji VR, które będą podnosić świadomość zmian klimatycznych.

*W tym około 1,8 Mt ekwiwalentu CO2e wynika ze zgodności z wymogami dotyczącymi trybu czuwania i czuwania przy podłączeniu do sieci w ramach dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie trybu czuwania (rozporządzenie Komisji 1275/2008 zmienione rozporządzeniem UE 801/2013) w krajach UE.

Dobrowolna umowa (Voluntary Agreement, VA) w sprawie konsoli do gier w Unii Europejskiej

Dobrowolna umowa (Voluntary Agreement, VA) w sprawie konsol do gier w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej PlayStation  wraz z firmami Microsoft i Nintendo są sygnatariuszami dobrowolnej umowy dotyczącej konsol do gier (dyrektywa UE 2009/125/WE). Oficjalnie uznana przez Komisję Europejską w 2015 r. dobrowolna umowa (VA) określa środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej i skuteczności wykorzystania zasobów konsoli do gier (patrz efficientgaming.eu), w tym:

 • Obowiązkowe limity czasowe automatycznego wyłączania.
 • Ustawienia maksymalnej mocy konsol w trybie multimediów i nawigacji. 
 • Wymóg publikowania przez producentów konsol zużycia energii przez ich sprzęt.   
 • Zobowiązanie do zapewnienia usługi naprawy pogwarancyjnej oraz dostarczenia użytkownikom informacji pomagających w konserwacji konsoli.
 • Zobowiązania do ulepszenia procesu recyklingu konsol.  

Szacuje się, że w okresie eksploatacji konsol obecnej generacji dobrowolna umowa doprowadzi do oszczędności energii rzędu 48 TWh (co odpowiada rocznej produkcji energii elektrycznej w Portugalii). Umowa jest poddawana przeglądowi co dwa lata w celu zapewnienia jej ciągłego ulepszania.

Nasze produkty

Dowiedz się więcej o tym, jak ograniczyliśmy wpływ naszych produktów na środowisko, w tym o zużyciu energii przez Twoją konsolę PlayStation.

Nasz łańcuch dostaw

Przewozy ciężarówkami i samolotami to dwa rodzaje transportu generujące najwyższą emisję dwutlenku węgla. W ramach naszych działań na całym świecie transportujemy towary drogą wodną i kolejową tam, gdzie jest to możliwe, by utrzymać możliwie jak najniższą emisję zanieczyszczeń transportowych.

Większość naszych urządzeń peryferyjnych transportujemy masowo z Chin i pakujemy lokalnie, co znacznie zmniejsza liczbę kontenerów używanych do ich transportu. 

Działalność biurowa 

Opracowaliśmy cele i działania dla konkretnych lokalizacji, aby zmniejszyć wpływ naszych działań biurowych na środowisko. Dotychczas podjęliśmy następujące działania:

Energia 

Inicjatywy na rzecz wydajności energetycznej są realizowane w wielu naszych placówkach na całym świecie. We wszystkich biurach w Wielkiej Brytanii 100% energii elektrycznej kupujemy ze źródeł odnawialnych. Zmniejszyliśmy też całkowite zużycie energii o 12% w porównaniu do roku 2015. 

W naszych londyńskich biurach operacyjnych zrealizowaliśmy duży program renowacji, dzięki czemu od 2015 r. obniżyliśmy zużycie energii o 19%, pomimo zwiększenia o 15% powierzchni i stworzenia sali gimnastycznej dla personelu. 

W Ameryce badamy możliwość zakupu 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jak dotąd udało nam się to osiągnąć w naszych biurach w San Mateo. W ramach trwającego programu renowacji środowiska biurowego instalujemy również we wszystkich placówkach urządzenia energooszczędne, w tym oświetlenie LED i systemy wykrywania ruchu. Nasze siedziby są też wyposażone w stacje ładowania pojazdów elektrycznych.   

W Azji zachęcamy naszych pracowników do oszczędzania energii poprzez przestrzeganie sprawdzonych metod, a technologie energooszczędne są brane pod uwagę i wdrażane podczas prac remontowych w biurach.  

Recykling

W naszych biurach operacyjnych w Wielkiej Brytanii do końca 2018 roku udało nam się osiągnąć współczynnik recyklingu na poziomie 74%. Ograniczyliśmy też do zera ilość odpadów trafiających na wysypiska – śmieci są poddawane recyklingowi, przesyłane do fermentacji tlenowej lub spalane w celu wytworzenia energii. 

Staramy się także zmniejszyć ilość odpadów – usunęliśmy już z naszych stołówek wszystkie plastikowe butelki z wodą i opakowania Tetra Pak. Aktualnie tylko jedna na pięć kaw zakupionych w naszej kawiarni jest serwowana w kubku jednorazowym. 

W Ameryce zidentyfikowaliśmy i oznaczyliśmy na mapie wszystkie nasze strumienie odpadów, co umożliwiło nam podjęcie działań wobec konkretnych typów odpadów, takich jak tworzywa sztuczne jednorazowego użytku, które wyeliminowaliśmy z obszarów gastronomicznych. Staramy się zminimalizować marnotrawstwo żywności, obliczyliśmy też nasz ślad węglowy, aby ustalić cel redukcji na przyszłość. 

Nasze biura w Azji wprowadziły również systemy recyklingu do segregacji surowców wtórnych, by zwiększyć wskaźnik recyklingu w regionie.

Działania na rzecz społeczności

Dowiedz się, w jaki sposób nasi pracownicy mogą angażować się w działania społeczności lokalnej i regionalnej wspierające inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i charytatywne.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje można znaleźć na  stronie firmy Sony dotyczącej ochrony środowiska  oraz na naszej stronie omawiającej  ustawę o współczesnym niewolnictwie .