PlayStation® i środowisko

Co robimy, aby zredukować nasz wpływ na środowisko, oraz jak możesz w tym pomóc.

Nasz ślad środowiskowy

W PlayStation nie tylko staramy się zapewnić najlepsze miejsce do grania, ale podjęliśmy też szereg ambitnych zobowiązań, aby zredukować ślad środowiskowy naszych produktów i działalności biznesowej. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

Kluczowe inicjatywy

Angażujemy się w szereg rządowych inicjatyw dotyczących globalnych zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Petycja Play4Forests w sprawie kryzysu klimatycznego

Play4Forests to partnerstwo dotyczące klimatu i lasów pomiędzy ONZ a organizacją Playing for the Planet Alliance, skupiające największe nazwiska w branży gier komputerowych w celu wspólnej pracy i zaangażowania graczy w działania na rzecz ochrony i odbudowy lasów.

Lasy – jeden z naszych największych sojuszników w walce z kryzysem klimatycznym – stoją w obliczu coraz większych zagrożeń. Twój głos może pomóc zapewnić lepszą przyszłość lasom i ludziom. Misją ONZ jest wprowadzanie zmian na rzecz zrównoważonej przyszłości. Podpisz petycję, a Play4Forests dostarczy Twoją wiadomość do światowych przywódców.

Sojusz ONZ Playing for the Planet

PlayStation jest częścią sojuszu Playing for the Planet („P4P”) pod egidą ONZ, uruchomionego w ramach szczytu klimatycznego zorganizowanego przez sekretarza generalnego ONZ we wrześniu 2019 r. Sojusz ten zrzesza firmy z branży gier wideo (obecnie 30, a z każdym dniem ich przybywa), które formalnie zobowiązały się podjąć kroki zapobiegające zmianom klimatycznym, używając wszelkich środków dostępnych dla branży.

Inicjatywy sojuszu Playing for the Planet:

Zobowiązanie celu zerowej emisyjności i dekarbonizacji:

Droga ku zerowej emisyjności to globalny plan ochrony środowiska przygotowany przez Sony zakładający do roku 2050 osiągnięcie zerowego śladu ekologicznego w całym cyklu życia naszych produktów i przedsięwzięciach biznesowych.

PS4: Do 2030 roku zachować postęp i uniknąć emisji równych 30 milionom* ton dwutlenku węgla dla PS4 (w porównaniu z PS3).

* Około 1,8 mt CO2 z powyższego związane jest z wypełnieniem wymagań co do stanu czuwania i stanu czuwania w trybie sieciowym zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącej stanu czuwania (EC 1275/2008 ze zmianami w EU 801/2013) w krajach Unii Europejskiej.

PS5: Oprócz trybu wznowienia o niskim zasilaniu (zużywającym 0,5 W lub mniej), wprowadzimy w PS5 dalsze technologie wydajne energetycznie, które pomogą uniknąć szacunkowo 32 300 – 39 000 ton dwutlenku węgla na rok na każdy milion sprzedanych konsol, w tym nowy wydajny tryb ładowania USB (zużywający około połowy wartości dla PS4 po zakończeniu ładowania), nową architekturę procesorów, dysk SSD i 7 nm chipset.

Zielona aktywacja w grach:

Stworzymy i wydamy aplikację wyłącznie dla VR, która zwiększy świadomość dotyczącą zmian klimatu. Będzie ona dostępna dla naszych klientów bezpłatnie.

Weźmiemy udział w sesji gier P4P 2021 i zaprosimy naszych klientów do wzięcia udziału w projektowaniu prawdziwej zawartości w grze, poprzez Dreams.

Tematyczne przywództwo i główny obszar zainteresowań:

Będziemy rozwijać i udostępnimy nasze narzędzie śladu węglowego do dyspozycji wszystkich firm z branży gier. Dzięki niemu będą one mogły oszacować i zarządzać własnymi emisjami węglowymi w cyklu życia produktów.

Wkład do sojuszu:

Stworzymy i wydamy aplikację wyłącznie dla VR, która zwiększy świadomość dotyczącą zmian klimatu. Będzie ona dostępna dla naszych klientów bezpłatnie.

Weźmiemy udział w sesji gier P4P 2021 i zaprosimy naszych klientów do wzięcia udziału w projektowaniu prawdziwej zawartości w grze, poprzez Dreams.

Weźmiemy udział i zademonstrujemy nasze postępy oraz nową zawartość w ramach P4P podczas wybranych wydarzeń związanych z grami i ONZ.

Dobrowolna umowa (Voluntary Agreement, VA) w sprawie konsol do gier w Unii Europejskiej

Dobrowolna umowa (Voluntary Agreement, VA) w sprawie konsol do gier w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej, PlayStation wraz z Microsoft i Nintendo podpisały Dobrowolną Umowę Dotyczącą Konsol do Gier (Dyrektywa UE 2009/125/EC). Formalnie przyjęta przez Komisję Europejską w roku 2015, Dobrowolna umowa (Voluntary Agreement, VA) ma na celu podjęcie kroków, aby zwiększyć wydajność energii i zasobów konsol do gier, takich jak:

  • Obowiązkowe limity czasowe automatycznego wyłączania.
  • Ustawienia maksymalnej mocy konsol w trybie multimediów i nawigacji. 
  • Wymóg publikowania przez producentów konsol zużycia energii przez ich sprzęt.   
  • Zobowiązanie do zapewnienia usługi naprawy pogwarancyjnej oraz dostarczenia użytkownikom informacji pomagających w konserwacji konsoli.
  • Zobowiązania do ulepszenia procesu recyklingu konsol.  

W czasie cyklu życia konsol generacji UHD (w tym PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro) szacuje się, że VA wiązać się będzie z oszczędnością energii wynoszącą 48 tWh (równowartość rocznej produkcji elektryczności w Portugalii). Dodatkowe oszczędności energii w wysokości 38 tWh są szacowane w trakcie cyklu życia konsol generacji 8K (w tym PlayStation 5), w oparciu o ulepszenia technologiczne wprowadzone, aby zwiększyć wydajność energetyczną w porównaniu z konsolami Ultra HD. Umowa jest poddawana przeglądowi co dwa lata w celu zapewnienia jej ciągłego ulepszania.

Nasze produkty

Dowiedz się więcej o tym, jak ograniczyliśmy wpływ naszych produktów na środowisko, w tym o zużyciu energii przez Twoją konsolę PlayStation.

Nasz łańcuch dostaw

Przewozy ciężarówkami i samolotami to dwa rodzaje transportu generujące najwyższą emisję dwutlenku węgla. W ramach naszych działań na całym świecie transportujemy towary drogą wodną i kolejową tam, gdzie jest to możliwe, by utrzymać możliwie jak najniższą emisję zanieczyszczeń transportowych.

Większość naszych urządzeń peryferyjnych transportujemy masowo z Chin i pakujemy lokalnie, co znacznie zmniejsza liczbę kontenerów używanych do ich transportu. 

Działalność biurowa 

Opracowaliśmy cele i aktywności konkretne dla każdego miejsca, które mają zmniejszyć wpływ na środowisko naszych działań biurowych. Dotychczas podjęliśmy następujące działania:

Energia 

Inicjatywy na rzecz wydajności energetycznej są realizowane w wielu naszych placówkach na całym świecie. We wszystkich naszych biurach w Wielkiej Brytanii, kupujemy elektryczność w 100% ze źródeł odnawialnych i od roku 2015 zmniejszyliśmy całkowity pobór mocy o 12% (zgodnie z pięcioletnim zielonym planem zarządzania).

W naszych biurach w Londynie przeprowadziliśmy program wymiany instalacji, który od roku 2015 zmniejszył zużycie energii o 19%, mimo dodania 15% większej przestrzeni biurowej oraz siłowni dla pracowników.

W Ameryce Północnej badamy możliwość użytkowania energii elektrycznej w 100% ze źródeł odnawialnych, we wszystkich naszych biurach. Nasze największe placówki: biuro w San Mateo już teraz korzysta w 100% z czystej energii, a biuro w Sorrento Valley kupuje kredyty odnawialne. Podobne inicjatywy podejmujemy we wszystkich naszych biurach w Ameryce Północnej. W tym roku instalujemy też wszędzie urządzenia oszczędzające energię, w tym oświetlenie LED i czujniki ruchu, w ramach naszego programu wymiany instalacji w biurach. W naszych biurach posiadamy też stacje ładujące do pojazdów elektrycznych.  

W Azji, nasi pracownicy zachęcani są do oszczędzania energii poprzez dobre praktyki. Technologie oszczędzania energii są brane pod uwagę podczas prac wykończeniowych w biurach.

Recykling

W naszych brytyjskich biurach, 74% śmieci wyprodukowanych w roku 2018 zostało zrecyklowanych. Osiągnęliśmy też poziom zero waste jeśli chodzi o wysyłanie śmieci na wysypiska. Śmieci były albo recyklowane, przekazywane do fermentacji tlenowej albo spalane celem pozyskania energii. Dodatkowo, zamierzamy jeszcze zmniejszyć produkcję śmieci i jak dotąd usunęliśmy wszystkie butelki z wodą oraz kartony z naszych biur w Londynie, Liverpoolu i Amsterdamie. W kawiarniach na terenie naszych biur dostępne są kubki wielokrotnego użytku. W chwili obecnej zaledwie jedna na pięć kaw kupowanych w naszych kawiarniach w Londynie podawana jest w jednorazowym kubku (dane z roku 2019).

W Ameryce zmniejszyliśmy ilość plastiku we wszystkich naszych kawiarniach i zachęcamy do używania pojemników na napoje i żywność wielokrotnego użytku. Opakowania na napoje jednorazowego użytku są szklane, metalowe lub kartonowe. Zachęcamy też do zakupu żywności z lokalnych źródeł.  Podjęliśmy też inicjatywę „od korzeni po łodygi” w ramach której zużywamy wszystkie części pożywienia, zostawiamy niewiele resztek w kuchni i przekazujemy nadwyżki organizacjom charytatywnym w okolicy. W roku 2019, w naszych biurach korporacyjnych w San Mateo, w Kalifornii, ilość śmieci, które nie zostały przekazane na wysypiska, wzrosła z 63% do 90%.

Nasze biura w Azji wdrożyły też systemy recyklingu oraz segregowania materiałów możliwych do przetworzenia, aby zwiększyć współczynniki recyklingu w swoich regionach.

Działania na rzecz społeczności

Dowiedz się, w jaki sposób nasi pracownicy mogą angażować się w działania społeczności lokalnej i regionalnej wspierające inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i charytatywne.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje można znaleźć na  stronie firmy Sony dotyczącej ochrony środowiska  oraz na naszej stronie omawiającej  ustawę o współczesnym niewolnictwie .