PlayStation.com

Polityka prywatności

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania (dalej „SIEE"). Firma SIEE obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych, wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę SIEE oraz możliwości kontaktu z firmą SIEE w przypadku pytań lub wątpliwości.

1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma SIEE? 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację w naszych witrynach, firma SIEE może poprosić go o takie dane, jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, wiek, płeć, numer telefonu i informacje o produkcie. W witrynach internetowych firmy SIEE mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług. Przy pobieraniu zawartości z witryn internetowych firmy SIEE informacje dotyczące posiadanego urządzenia są sprawdzane automatycznie. W przypadku używania narzędzi społecznościowych, firma SIEE zachowuje prawo do przechowywania przesyłanych zawartości i informacji oraz ich monitorowania. Firma SIEE może także zbierać szczegółowe informacje na temat działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających jej witryny internetowe (patrz punkt „Pliki cookie" poniżej).

Przed przekazaniem firmie SIEE jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu") należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę. Firma SIEE prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie jej w przypadku jakichkolwiek zmian. 

2. Do czego używane są zebrane informacje? 

Firma SIEE wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:
do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, pokojów rozmów, forów dyskusyjnych, promocji i konkursów;,
do obsługi próśb o pomoc techniczną;,
w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usług;,
do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług PlayStation oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować" poniżej), co może obejmować wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do identyfikowania produktów, usług i promocji, które naszym zdaniem będą dla użytkownika szczególnie interesujące;
do celów związanych z marketingiem i promocją nowych produktów i usług za pośrednictwem naszych witryn internetowych oraz usług, a także usług reklamowych stron trzecich, co może obejmować wykorzystanie danych osobowych użytkownika do identyfikowania produktów, usług i promocji, które naszym zdaniem będą dla użytkownika szczególnie interesujące;
do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła);,
do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i usług firmy SIEE, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.
Możemy łączyć gromadzone przez nas informacje dotyczące użytkownika pozyskiwane z różnych źródeł. Informacje mogą zostać połączone poprzez niepowtarzalny identyfikator lub możemy zdecydować się na połączenie dwóch lub większej liczby baz danych w jedną bazę danych z danymi klientów. Możemy to zrobić dla korzyści naszej i/lub użytkownika (na przykład w celu zapewnienia wyższej jakości obsługi klienta, gdy użytkownik będzie się z nami kontaktować lub w celu świadczenia lepszych, spersonalizowanych usług, udostępniania zawartości, polecania produktów oraz na potrzeby marketingu i reklam).

3. Spersonalizowana zawartość, polecane produkty i reklamy

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje dotyczące użytkownika do personalizowania naszych sklepów internetowych, usług, zawartości, polecanych produktów, marketingu oraz reklam. Użytkownik może zauważyć tego rodzaju personalizację podczas korzystania z naszych produktów i usług, gdy przesyłamy informacje marketingowe lub gdy użytkownik odwiedza witryny internetowe nasze oraz stron trzecich, w których wyświetlana jest nasza zawartość, polecane przez nas produkty lub nasze reklamy (użytkownik może na przykład zobaczyć reklamę produktu, który oglądał niedawno w jednej z naszych witryn internetowych lub usług).
W części spersonalizowanych treści widocznych w naszych witrynach internetowych, usługach oraz w reklamach internetowych używane są pliki cookie, skonfigurowane przez nas oraz przez naszych partnerów reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 5 poniżej. W niektórych z naszych usług mogą obowiązywać szczególne ustawienia, umożliwiające kontrolowanie zawartości spersonalizowanej. W celu uzyskania dodatkowych informacji można zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami lub zasadami.

4. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?

Do podanych informacji mogą mieć dostęp firmy zależne, lokalni dystrybutorzy i inne współpracujące jednostki w zakresie wymaganym przez powierzone im zadania obsługi tych danych dla firmy SIEE oraz udostępniania wybranych przez użytkownika informacji i usług. Niektóre z tych firm mogą przetwarzać informacje w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. Poziom ochrony prawnej danych w tych krajach może być inny niż w EOG. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przekazywanie swoich informacji w opisany sposób, nie powinni korzystać z witryn internetowych firmy SIEE.

W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona firmy SIEE lub innych przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przekazania danych użytkowników.

5. Pliki cookie 

Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie ułatwiają nawigację po stronach internetowych oraz wykonywanie rozmaitych funkcji. Ponieważ zwiększają użyteczność strony, ich wyłączenie może spowodować niezgodne z oczekiwaniami działanie strony oraz brak dostępu do pewnych funkcji.

Z jakich plików cookie korzystamy?

Pliki cookie „Session ID"


Pliki te przechowują losowy identyfikator umożliwiający powiązanie wykonywanych przez ciebie czynności w celu prawidłowego wyświetlenia strony i dostarczenia wymaganych przez ciebie usług. Pliki te są aktywne jedynie podczas twojej obecności w witrynie internetowej i znikają z urządzenia po zamknięciu sesji przeglądania.

Pliki cookie „użyteczność przeglądania"

Te pliki cookie przechowują preferencje użytkownika, takie jak język, kraj i wiek. Wykorzystywane są do zwiększenia użyteczności przeglądania oraz wyświetlania odpowiednich materiałów. Niektóre z tych plików są usuwane z urządzenia po zakończeniu sesji, natomiast inne (np. dotyczące preferencji językowych) pozostają w nim, umożliwiając korzystanie z tych samych preferencji podczas kolejnej wizyty w witrynie.

Pliki cookie „analiza internetowa"

W tych plikach cookie są przechowywane anonimowe dane dotyczące tego, w jaki sposób użytkownicy przeglądają nasze witryny i reklamy. Używamy tych danych do pomiaru skuteczności działania naszych witryn internetowych i reklam oraz by dowiedzieć się, w jaki sposób można je udoskonalić. Te pliki cookie mogą być używane, gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, a także, gdy odwiedza witryny innych podmiotów, na których wyświetlane są nasze reklamy. Te pliki cookie mogą być kontrolowane przez inne firmy, które prowadzają dla nas te „statystyki sieci" i są one przechowywane na urządzeniu użytkownika po zamknięciu sesji.

Pliki cookie „pojedynczego logowania"

Jeżeli zalogujesz się do konta Sony Entertainment Network za pośrednictwem naszej witryny, użyjemy pliku cookie, aby umożliwić ci odwiedzanie innych powiązanych witryn obsługiwanych przez firmę SIEE lub inne firmy w jej imieniu. Pliki te są aktywne jedynie podczas twojej obecności w witrynie internetowej i znikają z urządzenia po zamknięciu sesji przeglądania.

Pliki cookie będące wtyczkami społecznościowymi

Jeżeli zalogowałeś się do witryny społecznościowej, takiej jak Facebook, w twoim urządzeniu mógł zostać zapisany plik cookie, który rozpoznaje cię podczas przeglądania materiałów w naszych witrynach. Takie pliki cookie pozwalają ci udostępniać materiały w mediach społecznościowych za pośrednictwem współdzielonych ustawień.

„Reklamowe" pliki cookie

Są one używane do wyświetlania internetowych reklam w oparciu o informacje z plików cookie, co nazywa się „retargetingiem reklam". Celem tego procesu jest reklamowanie produktów, które są dobierane na podstawie tego, co użytkownik wcześniej przeglądał, wyszukiwał lub klikał w trakcie korzystania z naszych stron, usług oraz reklam.
Takie pliki cookie umożliwiają partnerom reklamowym określenie reklam, które będą wyświetlane w trakcie odwiedzania innych witryn oraz kontrolowanie tego, ile razy dana reklama ma być wyświetlana w danej przeglądarce.
Można na stałe zrezygnować z tego typu reklam za pomocą witryny www.youronlinechoices.eu

6. Bezpieczeństwo 

Firma SIEE podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem handlowym działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Firma SIEE nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę SIEE o takiej sytuacji. 

Fora dyskusyjne, pokoje rozmów i inne obszary społecznościowe dostępne w witrynach internetowych firmy SIEE są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. Firma SIEE nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

7. Monitorowanie i rejestrowanie

Nie możemy monitorować wszystkich naszych witryn internetowych i usług online ani nie zobowiązujemy się do tego rodzaju działań. Zastrzegamy sobie jednak prawo, do monitorowania i rejestrowania dowolnych działań online użytkownika i komunikacji za pośrednictwem naszych witryn i usług online oraz do wycofywania i/lub usuwania dowolnej zawartości z naszych witryn internetowych i usług online zgodnie z naszym uznaniem, bez wcześniejszego powiadamiania użytkownika, a użytkownik w sposób wyraźny udziela nam zgody na takie działania. Wśród informacji gromadzonych w ten sposób mogą się znaleźć następujące dane:
treść wpisów użytkownika na forach i innych wiadomości oraz identyfikator internetowy użytkownika oraz zarejestrowane szczegóły konta;
dane z dziennika serwera, w tym adres IP, dane przeglądarki (w tym ciągi agenta użytkownika HTTP), informacje o żądaniach klienta HTTP oraz czas i miejsce wykonywania działań.
Te informacje mogą zostać zestawione z podobnymi informacjami zarejestrowanymi przez innych członków grupy firm Sony oraz przez inne firmy i mogą zostać użyte przez nas lub przez innych członków grupy firm Sony do realizacji Warunków świadczenia usług, zapewnienia zgodności z prawem oraz do ochrony naszych praw i praw naszych licencjodawców, użytkowników i innych podmiotów, a także do zapewnienia osobistego bezpieczeństwa naszych pracowników, użytkowników i innych osób. Te informacje zostaną przekazane policji lub innym odpowiednim władzom. Korzystając z naszych witryn i usług online, użytkownik w sposób wyraźny akceptuje te warunki.

8. Dzieci


Firma SIEE pragnie rozwiać obawy rodziców dotyczące wykorzystania danych osobowych ich dzieci. Wszyscy użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 lat (w niektórych przypadkach granica wieku może być wyższa), przed podaniem danych osobowych proszeni są o uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 

9. Jak zrezygnować z subskrypcji

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy SIEE, skorzystaj z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości lub przejdź do obszaru rejestracji w witrynie, w której nastąpiła rejestracja, i zmień swoje ustawienia dotyczące wiadomości. Użytkownicy, którzy nie rejestrowali się w żadnej witrynie internetowej, mogą także wysłać na adres unsubscribe@eu.playstation.com wiadomość z tematem „Unsubscribe".

10. Kontakt z firmą SIEE

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe są przechowywane przez firmę SIEE, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@scee.net, Data Protection Officer, Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Wielka Brytania, zamieszczając w nim adres witryny, w której dokonano rejestracji. Należy pamiętać, że firma SIEE może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości i wpłacenie niewielkiej opłaty administracyjnej.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2013 (druga aktualizacja)