Polityka prywatności

Informacje o nas i niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia to, kiedy zbieramy informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe („Dane osobowe”), jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępnimy, gdzie są przetwarzane i jak się z nimi obchodzimy, a także podaje możliwości wyboru i prawa użytkownika związane z tymi informacjami.

Zakres niniejszej Polityki

Firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited i jej spółki w całości zależne Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited oraz Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (w krajach, gdzie usługa PlayStation Direct jest dostępna) („SIE”, „my”, „nasz” i „nam”) kontrolują informacje gromadzone podczas interakcji z PlayStation za pośrednictwem naszych stron internetowych, produktów, usług lub innych działań online („Usługi”).

Firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej („UE”) za pośrednictwem swoich spółek zależnych zlokalizowanych w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii i Włoszech. Firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited i Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited wyznaczyły firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited na swojego przedstawiciela ds. ochrony danych w UE.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas informacji o użytkowniku, należy skontaktować się z nami za pomocą jednej z następujących metod:

Adres pocztowy:
Biuro Ochrony Danych Osobowych
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited/Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
Londyn
Wielka Brytania
W1F 7LP

Internet:
siee.dpo@sony.com

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited i Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited  są zarejestrowane w Anglii pod numerami: 03277793, 06020283 i 03754597.

Wersja 9.0 (lipiec, 2022)

Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy

Zbieramy i otrzymujemy informacje od użytkowników i dotyczące użytkowników na różne sposoby. Opisano je poniżej.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Zbieramy informacje, które użytkownik udostępnia nam bezpośrednio, na przykład poprzez naszą stronę internetową lub w wiadomościach e-mail. Tego typu gromadzenie danych często odbywa się w ramach procesów wsparcia biznesowego, takich jak:

 • Proces rejestracji lub tworzenia konta PlayStation Network („Konto”), w ramach którego prosimy o podanie takich informacji jak: dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail lub adres fizyczny, kraj lub numer telefonu); dane administracyjne konta (np. nazwa użytkownika, hasło lub pytania zabezpieczające); dane rozliczeniowe (np. numer karty kredytowej lub inny numer płatności, adres do faktury); data urodzenia oraz informacje profilowe (np. zdjęcie profilowe, języki, polubienia).
 • Procesy zakupowe, w ramach których możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji rozliczeniowych w celu przetworzenia płatności.
 • Procesy techniczne i dot. obsługi klienta, w ramach których możemy poprosić o podanie danych kontaktowych i informacji związanych z problemem zgłaszanym przez użytkownika. Możemy również rejestrować rozmowy telefoniczne z działem pomocy PlayStation.
 • Inne procesy biznesowe, w ramach których możemy poprosić o podanie takich informacji jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz identyfikator konta, jeśli użytkownik uczestniczy w badaniach rynku, testach beta i innych badaniach przeprowadzanych przez użytkowników, konkursach, promocjach lub wydarzeniach albo wyraził zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

Ponadto zbieramy informacje podane przez użytkownika poprzez wprowadzenie ich do niektórych funkcji Usługi. Jeśli na przykład użytkownik chce opublikować post na forum, dostarcza nam zawartość postu (może on zawierać Dane osobowe, które zbieramy i które następnie wyświetlamy na forum). Gdy użytkownik korzysta z innych funkcji, takich jak wiadomości głosowe lub tekstowe, blogi, ankiety, treści generowane przez użytkowników, transmisje aktywności lub media społecznościowe, możemy najpierw zebrać informacje podane przez użytkownika w odniesieniu do takiej funkcji.

Należy upewnić się, że podawane przez użytkownika dane osobowe są poprawne i aktualne. Wszelkie ważne informacje dotyczące konta użytkownika (w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa konta i prywatności) będą przesyłane przez nas za pośrednictwem podanych przez niego informacji kontaktowych. Niektóre dostarczone nam informacje użytkownik można sprawdzić i zaktualizować w dowolnym momencie za pośrednictwem funkcji Zarządzanie kontem.

Automatyczne zbieranie informacji

Możemy również gromadzić automatycznie lub pasywnie informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych usług. Poniższe podrozdziały zawierają listę kategorii z podziałem na źródła takich informacji.

Konsole i inne urządzenia

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z konsoli PlayStation lub aplikacji PlayStation na konsoli PlayStation lub innych urządzeniach (takich jak telefon komórkowy lub komputer), możemy automatycznie zbierać informacje o korzystaniu przez niego z tego urządzenia i aplikacji. Jeśli użytkownik zaloguje się na konto, możemy łączyć te dane z innymi informacjami, które mamy w odniesieniu do tego konta.

Informacje zbierane z urządzeń mogą obejmować:

 • identyfikatory urządzeń, takie jak identyfikator konsoli PlayStation, identyfikatory urządzeń mobilnych, identyfikatory plików cookie lub numery seryjne;
 • identyfikatory sieciowe, takie jak adres IP i adres MAC;
 • tokeny uwierzytelniania konta, które eliminują konieczność wielokrotnego logowania się;
 • treści i reklamy pobrane na urządzenia w celu uzyskania dostępu do usług online;
 • aktualne i ostatnie lokalizacje użytkownika (np. na PS Vita);
 • trofea, wyniki i rankingi zdobyte w trybie online i offline;
 • informacje o używanym urządzeniu, podłączonych urządzeniach peryferyjnych (takich jak kontrolery i zestawy VR) oraz sposobie ich konfiguracji;
 • informacje o sposobie korzystania z oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu (co może obejmować informacje o korzystaniu z oprogramowania w trybie offline), takie jak data i godzina użycia, odtwarzane gry lub muzyka, przeglądana, udostępniana lub pobierana zawartość, wykorzystywane usługi i czas korzystania z nich, w tym częstotliwość korzystania z czatu i innych aplikacji komunikacyjnych;
 • działania podejmowane w grach lub aplikacjach publikowanych przez SIE (np. pokonane przeszkody i osiągnięte poziomy);
 • szczegółowe informacje o błędach oprogramowania i czasie ładowania, a także — jeśli włączone jest ustawienie „Automatycznie zgłaszaj błędy oprogramowania systemowego” — szczegółowe informacje o awarii, w tym zrzuty ekranu i filmy zarejestrowane przed awarią.

W przypadku niektórych urządzeń, aplikacji i regionów oraz w przypadku gier wydanych po marcu 2018 roku dostępne mogą być opcje zapewniające użytkownikowi kontrolę nad zbieraniem przez nas informacji. Więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć poniżej, w sekcji „Możliwości wyboru” niniejszej Polityki prywatności.

PlayStation Network i PlayStation Store

Za każdym razem, gdy użytkownik loguje się do PlayStation Network i korzysta z naszych Usług, możemy automatycznie:

 • zbierać informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług PlayStation Network na jego urządzeniu,
 • rejestrować aktywność użytkownika na naszych serwerach PlayStation Network. Na przykład możemy otrzymać identyfikatory urządzenia i konta, takie jak identyfikator internetowy PlayStation Network i identyfikator konta. Możemy również otrzymywać informacje na temat: zawartości, reklam i innych informacji, których urządzenia żądają i które otrzymują z naszych serwerów (takich jak zawartość sklepu, trofea i listy znajomych), a także informacji o tym, jakie treści i aplikacje są dodawane do „koszyka” w naszym sklepie i co kupuje użytkownik.

Gry

Za każdym razem, gdy użytkownik gra w grę stworzoną i/lub opublikowaną przez nas lub inną firmę Sony Interactive Entertainment, możemy automatycznie:

 • zbierać informacje o korzystaniu z tej gry na urządzeniu użytkownika (w tym w odniesieniu do gier offline, które mogą zawierać informacje o korzystaniu z gry w trybie offline);
 • rejestrować aktywność użytkownika na naszych serwerach gier. Na przykład możemy uzyskiwać identyfikatory urządzeń i kont, takie jak identyfikator internetowy PlayStation Network, informacje o sposobie korzystania z naszych gier online oraz o graczach, z którymi użytkownik gra.

Witryny internetowe, marketing i reklama

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe lub otrzymuje i korzysta z naszych komunikatów marketingowych i reklam w naszych i innych witrynach internetowych oraz serwisach, możemy automatycznie rejestrować jego aktywność na kontrolowanych przez nas serwerach sieciowych, pocztowych lub reklamowych i marketingowych poprzez pliki cookie (małe pliki informacyjne umieszczane na dysku twardym), sygnalizatory nawigacyjne, piksele śledzące, dane konfiguracji przeglądarki (np. typ przeglądarki oraz lista zainstalowanych wtyczek i czcionek), wbudowane skrypty (kod programowy, który jest tymczasowo pobierany na urządzenie) oraz spersonalizowane ustawienia witryn internetowych.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich

Możemy otrzymywać informacje, w tym poniższe, ze źródeł zewnętrznych i łączyć je z informacjami zebranymi bezpośrednio od użytkownika. Informacje te będą obsługiwane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 • Gry, media społecznościowe lub inne informacje od podmiotów lub serwisów zewnętrznych, z którymi użytkownik łączy swoje konto lub które dostarczają informacji, aby umożliwić korzystanie z funkcji PlayStation Network.
 • Informacje od innych użytkowników, jeśli na przykład użytkownicy ci udostępnili nam swoje profile, a dany użytkownik jest jednym z ich kontaktów, lub informacje o użytkowniku zostały udostępniane przez nich w inny sposób.
 • Informacje od osób trzecich, stosownie do naszych relacji. Na przykład od dostawców usług w zakresie zwalczania nadużyć finansowych możemy uzyskać ocenę ryzyka nadużyć finansowych; od organów ścigania lub partnerów możemy uzyskać adresy IP oraz szczegóły dotyczące potencjalnie niezgodnych z prawem lub szkodliwych działań.
 • Informacje dotyczące aktualizacji danych konta karty przekazane przez bank z myślą o zapewnieniu aktualności danych o kartach płatniczych na koncie. Po dokonaniu jakiejkolwiek aktualizacji będziemy nadal pobierać opłaty za zakupy za pośrednictwem odpowiednich metod płatności, o ile użytkownik nie poinformuje nas o zmianie decyzji w tym zakresie.

Wykorzystywanie informacji

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób możemy wykorzystywać gromadzone informacje o użytkowniku.

Informacje o użytkowniku będą wykorzystywane wyłącznie z określonych powodów i wyłącznie w przypadku, gdy mamy do tego zgodne z prawem podstawy. Podstawą prawną, na której polegamy, jest rodzaj relacji z użytkownikiem oraz sposób interakcji z nim. Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania Danych osobowych użytkownika w ramach tych zgodnych z prawem podstaw znajdują się w częściach „Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy”, „Wykorzystywanie informacji”, „Udostępnianie i przesyłanie informacji”. Obejmują one następujące pozycje:

 • Umowa — dostarczanie użytkownikom naszych produktów i usług oraz realizacja naszych kontraktowych zobowiązań wobec użytkowników.
 • Uzasadnione interesy — realizacja uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej w zakresie prowadzenia naszej działalności i utrzymywania naszych relacji z użytkownikiem oraz zarządzania tymi zagadnieniami, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.
 • Obowiązek prawny — wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów (np. w kontekście sprawozdawczości finansowej).
 • Zgoda — w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu (np. zbieranie danych z urządzenia, spersonalizowana reklama i marketing).

Możemy łączyć informacje z dowolnych źródeł opisanych w części „Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy” niniejszej Polityki prywatności. Na przykład możemy przetwarzać łącznie informacje zebrane od użytkowników, informacje dotyczące wizyt w naszej witrynie internetowej, historii rozgrywki na urządzeniu itd. w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Usługi

Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do obsługi naszych Usług. Możemy również personalizować świadczone przez nas usługi w oparciu o zebrane informacje na temat użytkownika (na przykład możemy użyć adresu IP użytkownika do wyświetlania zawartości odpowiedniej dla danego obszaru). Aby aktywować ustawienia ułatwień dostępu (dla użytkownika lub innych użytkowników), możemy konwertować dane głosowe na tekst.

Rozwój

Wykorzystujemy zebrane informacje w celu zrozumienia, poprawy i ulepszania istniejących Usług, wygody pracy użytkownika oraz naszych działań biznesowych, a także w celu rozwoju nowych usług i funkcji. Na przykład możemy wykorzystywać te informacje do rozwoju i optymalizacji interfejsów użytkownika lub wydajności gry.

Moderacja i bezpieczeństwo

Nie możemy monitorować całej sieci PlayStation Network i nie zobowiązujemy się do tego. Zastrzegamy sobie jednak prawo, według własnego uznania, do monitorowania (w tym za pomocą technologii, która automatycznie wykrywa obrazy, tekst i adresy URL, które naruszają nasze Warunki świadczenia usługi) oraz rejestrowania aktywności i komunikacji online użytkownika w PlayStation Network oraz usuwania i/lub kasowania dowolnej zawartości. Możemy wykorzystywać zebrane przez nas informacje (zgodnie z powyższym opisem) do wykrywania naruszeń i egzekwowania Warunków świadczenia usługi PlayStation Network, Warunków korzystania z oprogramowania, Umów licencyjnych oprogramowania systemu, wszelkich innych zaakceptowanych przez użytkownika warunków korzystania z usług, a także wszelkich zasad i kodeksów postępowania mających zastosowanie do korzystania przez użytkownika z PlayStation Network.

Marketing i reklama

Możemy kierować do użytkownika oraz personalizować naszą komunikację marketingową, rekomendacje dotyczące zakupów i reklamy wyświetlane w ramach naszych oraz zewnętrznych stron internetowych i usług na podstawie zebranych informacji o użytkowniku. Użytkownik może zauważyć tę personalizację w PlayStation Store (za pośrednictwem konsoli, witryny internetowej lub w grze), w materiałach marketingowych lub podczas odwiedzania naszych witryn internetowych oraz witryn innych firm (takich jak witryny sieci społecznościowych), w których wyświetlane są nasze rekomendacje dotyczące zakupu lub nasze reklamy.  Użytkownik może kontrolować sposób wykorzystywania przez nas zebranych informacji na jego temat w celu personalizacji działań marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Możliwości wyboru” niniejszej Polityki prywatności.

Przepisy prawne i zgodność z przepisami

Gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane do celów kontrolnych, z myślą o zapewnieniu zgodności z przepisami, a także w kontekście działań prawnych (na przykład w celu ochrony praw i własności firmy Sony, jej partnerów i klientów).

Bezpieczeństwo

W celu ochrony użytkownika i innych osób możemy wykorzystywać zbierane i otrzymywane przez nas informacje, aby:

 • Identyfikować oszukańcze działania i transakcje.
 • Zapobiegać nadużyciom oraz badać i/lub karać na drodze prawnej wszelkie potencjalne zagrożenia lub niewłaściwe sposoby korzystania z naszych Usług.
 • Zabezpieczać konto użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem (na przykład poprzez uniemożliwienie dostępu w przypadku próby logowania z nowej lokalizacji).

Udostępnianie i przesyłanie informacji

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób możemy udostępniać zebrane informacje osobom trzecim świadczącym nam usługi lub udostępniającym gry i aplikacje w PlayStation Network, z których korzysta użytkownik. Nie przyjmujemy pieniędzy w zamian za udostępnienie Danych osobowych. Informacje o użytkowniku możemy udostępniać następującym odbiorcom i w następujących celach.

Dostawcy usług

Udostępniamy informacje dostawcom usług SIE, będących osobami lub firmami świadczącymi usługi, które mogą obejmować obsługę Danych osobowych w dowolnym celu opisanym w niniejszej Polityce prywatności. Dostawcy usług są zobowiązani do przestrzegania wymogów poufności i bezpieczeństwa.

Partnerzy

Możemy udostępniać informacje następującym partnerom:

 • Organizacje finansowe — np. dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, uzyskania płatności i przeprowadzenia kontroli kredytowych oraz weryfikacji potencjalnych nadużyć finansowych.
 • Wydawcy gier — np. materiały zakupione w PlayStation Store; pozwala to dostarczyć takie materiały użytkownikowi w grze i zapewnić dostęp do nich na różnych platformach do gier.
 • Inni dostawcy usług, aplikacji lub witryn internetowych — w celach operacyjnych lub w dodatkowych celach, za zgodą użytkownika (np. po powiązaniu konta z kontem u innych dostawców).
 • Partnerzy ds. bezpieczeństwa i walki z oszustwami, w tym Grupa Sony — w zależności od potrzeb; w celu wspierania bezpieczeństwa naszych usług, zapobiegania oszustwom lub ochrony danych osobowych.
 • Partnerzy reklamowi i promocyjni, z którymi wspólnie świadczymy usługi lub udostępniamy funkcje, np. loterie, konkursy, promocje lub reklamy.
 • Partnerzy w zakresie przenoszenia działalności — w związku z negocjacjami i sprzedażą danej działalności, części działalności lub określonych akcji i/lub aktywów, a także połączeniem, konsolidacją, restrukturyzacją lub inną zmianą korporacyjną, w tym m.in. w trakcie jakiegokolwiek procesu due diligence.

Inni użytkownicy

Podczas tworzenia konta niektóre informacje stanowią część profilu publicznego użytkownika, a my udostępniamy je wszystkim kontom w PlayStation Network, w Internecie na stronie playstation.com oraz niektórym witrynom, aplikacjom lub usługom innych firm. Informacje te obejmują:

 • Identyfikator internetowy PlayStation Network
 • Oświadczenie „O mnie”, awatar, język, wyniki i statystyki dotyczące kraju i gier
 • Udostępnione treści

Użytkownik odpowiada za wszelkie treści udostępniane na forach, w społecznościach, na czacie oraz w komunikatorach. Treści te są dostępne dla innych użytkowników, którzy mogą przekazywać te informacje dalej. Zalecamy dokładne rozważenie zakresu udostępnianych informacji i grupy osób, którym są udostępniane. Możemy również indeksować i wykorzystywać treści udostępnione publicznie w ramach funkcji naszej platformy, takich jak pomoc w grze, profile PlayStation lub przyszłe usługi PlayStation Network.

Organy państwowe

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku policji i innym organom państwowym, jeśli uznamy, że jest to konieczne w kontekście przestrzegania prawa, przepisów lub procesu prawnego, wykrywania, ochrony i egzekwowania bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, jej mienia lub jej praw, przeciwdziałania oszustwom i dbania o bezpieczeństwo oraz zgłaszania działalności przestępczej. Większość przypadków, w których udostępniliśmy informacje policji i organom państwowym, dotyczyła dochodzeń w sprawie skradzionych urządzeń i niedozwolonego korzystania z metod płatności lub moderowania i bezpieczeństwa usługi PlayStation Network i jej użytkowników. W niewielkiej liczbie przypadków przekazaliśmy również informacje w kontekście śledztwa dotyczącego oszustw finansowych lub w odniesieniu do poważniejszych spraw karnych.

Postępowanie z informacjami i możliwości wyboru

Informacje na temat dzieci

Konta dla dzieci w wieku od 7 do 17 lat muszą być tworzone przez rodzica lub prawnego opiekuna („Odpowiedzialna osoba dorosła”). W przypadku tworzenia konta dla dziecka zalecane jest wspólne z dzieckiem zapoznanie się z naszymi Informacjami o ochronie prywatności młodych graczy, co pomoże dziecku zrozumieć, w jaki sposób obchodzimy się z jego Danymi osobowymi i jakie ma ono prawa w odniesieniu do swoich Danych osobowych.

Osoby w wieku od 7 do 17 lat mogą poprosić Odpowiedzialną osobę dorosłą o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Mogą one także zapoznać się z naszymi Informacjami o ochronie prywatności młodych graczy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o nich i jakie prawa do ochrony informacji im przysługują.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje zebrane od dzieci lub o nich zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszym dokumencie, z poniższymi wyjątkami.

Informacje przekazywane przez użytkownika

 • Odpowiedzialna osoba dorosła musi podać jedynie ograniczone informacje o swoim dziecku (adres e-mail i datę urodzenia), aby utworzyć dla niego konto. Podanie płci jest opcjonalne.
 • Dziecko może dodać swój adres tylko po uzyskaniu zgody Odpowiedzialnej osoby dorosłej na utworzenie konta.
 • Limit wydatków na koncie dziecka jest określany z poziomu powiązanego konta Odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Informacje, które można udostępnić

 • Odpowiedzialna osoba dorosła może określać, za pomocą ustawienia „Bezpłatna komunikacja” na koncie dziecka, możliwość korzystania przez dziecko z czatu tekstowego, czatu głosowego, czatu wideo i innych funkcji komunikacyjnych (i udostępniania w nich Danych osobowych) oraz bezpośredniego komunikowanie się z innymi użytkownikami w grach, aplikacjach lub za pośrednictwem funkcji oprogramowania systemowego. Należy pamiętać, że z poziomu konta dziecka można nadal:
  • Wysyłać i odbierać określone wiadomości tekstowe tworzone przez grę lub aplikację.
  • Tworzyć i wyświetlać nazwy postaci, wzory i nazwy klanów innych użytkowników w grze.
  • Korzystać z usług komunikacyjnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej, o ile nie zostały one celowo wyłączone.
  • Komunikować się za pomocą wiadomości systemowych na PS3 i PS Vita.
 • Odpowiedzialna osoba dorosła może kontrolować możliwość publikowania lub wyświetlania przez dziecko treści generowanych przez użytkowników, w tym zdjęć, filmów, rysunków i treści zaimportowanych ze źródeł zewnętrznych (z których każde może zawierać dane osobowe), za pomocą funkcji kontroli treści generowanych przez użytkowników. Nie wyłącza to funkcji rejestrowania gry podczas rozgrywki sieciowej użytkownika korzystającego z konta dziecka.
 • Odpowiedzialna osoba dorosła może wyrazić zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych jej dziecka bez zgody na ich ujawnienie osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie jest nieodłącznym elementem świadczonych przez nas Usług.

Gdy Odpowiedzialna osoba dorosła zezwala dziecku na uczestnictwo w grach, czatach lub funkcjach treści generowanych przez użytkownika, zezwala również SIE na udostępnianie informacji wydawcom gier, aplikacji lub usług, które obejmują te funkcje, oraz na zbieranie informacji wprowadzonych do takich funkcji za pośrednictwem konta dziecka (np. wpisywanie tekstu do funkcji czatu).

Jeśli użytkownik odkryje, że jego dziecko w wieku poniżej 18 lat utworzyło konto, natychmiast po zweryfikowaniu statusu użytkownika jako Odpowiedzialnej osoby dorosłej względem dziecka zapewnimy użytkownikowi dostęp do konta dziecka i kontrolę nad tym kontem.

Przesyłanie danych za granicę

Nasze Usługi są świadczone w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i innych krajach/regionach na całym świecie. Należy pamiętać, że gromadzone przez nas informacje, w tym Dane osobowe, będą przekazywane, przetwarzane i przechowywane w tych krajach/obszarach/regionach, a w związku z tym sądy, organy ścigania i inne organy w tych krajach mogą w pewnych okolicznościach mieć prawo dostępu do Danych osobowych. Zapewniamy odpowiednie środki zabezpieczające podczas przekazywania informacji poza kraj użytkownika poprzez zawieranie umów z odbiorcami, standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej lub w inny sposób, tak aby przekazywanie informacji odbywało się tylko w przypadkach, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Korzystając z naszych Usług lub dostarczając nam za ich pośrednictwem jakichkolwiek informacji, użytkownik potwierdza możliwość przesyłania, przetwarzania i przechowywania jego informacji w tych krajach, mimo że obowiązujące tam przepisy w zakresie ochrony prywatności mogą nie być tak kompleksowe jak w kraju, w którym użytkownik zamieszkuje lub którego jest obywatelem.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Staramy się zachować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są zgodne ze standardami branżowymi, aby chronić informacje użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym ujawnieniem, dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zmianą. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane użytkowników, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa takich danych. Nie ma czegoś takiego jak doskonałe zabezpieczenia.

Zalecamy korzystanie z zapewnianych przez nas rozszerzonych funkcji kontroli dostępu do konta, takich jak weryfikacja dwuetapowa. Pomoc w zakresie ograniczenia dostępu do swoich urządzeń lub kont można uzyskać, wchodząc na stronę www.playstation.com i/lub kontaktując się z działem pomocy i wsparcia PlayStation.

Wszelkie hasła i kody dostępu do urządzeń i kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Należy rozważyć wyłączenie opcji automatycznego logowania do konta i włączenie ustawienia wymagającego podania hasła przed sfinalizowaniem zakupów, zwłaszcza jeśli urządzenie PlayStation jest udostępniane innym osobom. Jeśli konto zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego naruszenia zabezpieczeń, należy natychmiast powiadomić dział wsparcia PlayStation o takiej sytuacji.

Informacje o użytkowniku możemy przechowywać tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce. Ponadto możemy przechowywać informacje o użytkowniku przez dodatkowy okres, jaki jest dozwolony lub wymagany między innymi do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania postanowień umów. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, usuwamy informacje o użytkowniku, gdy nie są już potrzebne lub gdy otrzymamy takie żądanie. Nawet w przypadku usunięcia informacji użytkownika z aktywnych baz danych informacje mogą pozostawać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych, a także w innych systemach informacyjnych.

Możliwości wyboru i prawa użytkownika

Możliwości wyboru

Użytkownik może mieć wybór sposobu gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i udostępniania informacji.  Dostęp do tych opcji można uzyskać za pośrednictwem ustawień konta lub urządzenia.  Użytkownik powinien upewnić się, że informacje o nim są aktualne. Dostępne są między innymi następujące opcje:

 • Spersonalizowane materiały marketingowe i zawartość: Zgoda na wykorzystywanie zebranych przez nas informacji o użytkowniku do personalizacji reklam i rekomendacji zakupu. Należy pamiętać, że zawsze nieznacznie dostosowujemy to, co widzi użytkownik (np. aby uniknąć wyświetlania materiałów zakupionych już w PlayStation Store), a niektóre starsze urządzenia (np. PS3/Vita), aplikacje i gry mogą nadal uwzględniać personalizację o charakterze handlowym.
 • Spersonalizowana komunikacja: Zgoda na wykorzystywanie zebranych przez nas informacji do personalizacji wiadomości e-mail i powiadomień.
 • Gromadzenie ograniczonych danych/dane serwisowych i pełnych danych/danych zaawansowanych: Zgoda na zbieranie przez nas tylko ograniczonych danych niezbędnych do świadczenia naszych usług lub pełnych danych w celu zapewnienia większej wygody i lepszych wrażeń.
 • Wiadomości e-mail: Zgoda na wysyłanie użytkownikowi wiadomości marketingowych.
 • Udostępnianie danych społecznościowych: Zgoda na udostępnianie innych informacji, takich jak prawdziwe imię i nazwisko, znajomi z PlayStation Network czy aktywności.
 • Zawartość udostępniona: Zgoda na udostępnianie materiałów, takich jak filmy z rozgrywek, innym użytkownikom.
 • Zbieranie plików cookie: Użytkownik może zarządzać plikami cookie, które nie są niezbędne do udostępniania naszych stron internetowych. Ogranicza to również możliwość rozpoznania odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych, kierunkowania i personalizowania wyświetlanych na nich reklam oraz rekomendowania zakupów.

Prawa użytkownika

Oprócz praw opisanych poniżej użytkownik może także uzyskać dostęp do niektórych informacji, poprawić je lub usunąć na stronie Ustawienia konta.

 • Prawo dostępu i przenośność: Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji o Danych osobowych, które zostały przez nas zebrane, wykorzystane i udostępnione, oraz uzyskać ich kopię.
 •  Prawo do usunięcia danych: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia Danych osobowych, które zostały przez nas zebrane lub zachowane, w pewnych okolicznościach określonych przez prawo.  Aby zażądać usunięcia niektórych Danych osobowych z bloga, forum lub tablicy wiadomości, należy skontaktować się z nami w sposób opisany w powyższej sekcji „Kontakt”. W przypadku przesłania żądania usunięcia danych należy pamiętać, że zebrane przez nas informacje o użytkowniku mogą być nadal przechowywane z przyczyn prawnych, księgowych, ciągłości biznesowej (tworzenie kopii zapasowych), zapobiegania oszustwom oraz z uwagi na potrzeby społeczności. Użytkownik może zamknąć swoje konto w PlayStation Network, kontaktując się z działem pomocy i wsparcia PlayStation. Informacje zebrane ze starszych gier i aplikacji mogą nie być zintegrowane z opcją zamykania konta. W przypadku przesłania żądania zamknięcia konta należy pamiętać, że zebrane przez nas informacje o użytkowniku mogą być nadal przechowywane z przyczyn prawnych, księgowych, ciągłości biznesowej (tworzenie kopii zapasowych), zapobiegania oszustwom oraz z uwagi na potrzeby społeczności. Jeśli użytkownik ma konta w innych firmach należących do grupy Sony, aby je zamknąć, powinien skontaktować się z tymi firmami osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.sony.co.uk/mysony lub https://account.sonymobile.com/#/signup/learnmore.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo poprawiać swoje dane, ograniczyć ich przetwarzanie i w pewnych okolicznościach wyrazić sprzeciw wobec korzystania z jego Danych osobowych, zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych. Na przykład użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do ograniczenia: W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie Danych osobowych.

W niektórych przypadkach wybór opcji przekazania, zmiany lub usunięcia danych może mieć wpływ na naszą zdolność do świadczenia usług lub na komfort działania użytkownika. Możemy odmówić przetwarzania żądań, jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Użytkownik ma prawo nie być bezprawnie dyskryminowany ze względu na skorzystanie z tych praw.

Aby zażądać dostępu do danych lub ich usunięcia, użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem informacji podanych w sekcji „Informacje o nas” niniejszej Polityki Prywatności. Po przesłaniu żądania przez użytkownika weryfikujemy jego tożsamość, żądając podania danych konta, urządzeń, instrumentów płatniczych lub wcześniejszych transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia żądania, jeśli nie będziemy mogli zweryfikować tożsamości użytkownika.

Aby otrzymać Politykę prywatności w pliku PDF ułatwiającym odczyt, należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt” niniejszego dokumentu.

Skargi

W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli spróbować rozwiązać problem. Niezbędne informacje podano w sekcji „Kontakt” niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli jednak użytkownik uzna, że nie zajmujemy się jego problemem i że nie wypełniamy naszych zobowiązań prawnych, może to zgłosić lokalnemu organowi nadzorczemu ds. ochrony danych lub w Biurze Komisarza ds. Informacji („ICO”) w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat zgłaszania wątpliwości w ICO można znaleźć na stronie https://ico.org.uk/.

Zmiany w niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie i będzie aktualizowana o wszelkie poprawki. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich po wejściu w życie takich zmian, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poprawioną Polityką prywatności.