Społeczność

Działania na rzecz społeczności

Pragniemy wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. Nasi pracownicy angażują się w wiele działań w ramach społecznościach lokalnych i regionalnych. Jest to między innymi:

  • udział w organizowanych przez firmę programach ochrony środowiska; 
  • wolontariat w ramach projektów lub programów znanych organizacji charytatywnych; 
  • szkolenia w ramach usług publicznych lub obowiązków w zakresie usług publicznych.

Na całym świecie prowadzimy kilka inicjatyw, a w ich działaniach uczestniczyło wiele tysięcy naszych pracowników. Niektóre z nich to: 

Europa

Współpracujemy z wieloma rezerwatami i parkami przyrodniczymi, instytucjami charytatywnymi na rzecz dzieci oraz zrzeszeniami zakładającymi działki dla społeczności. W niektórych przypadkach współpraca ta trwa od 10 lat. 

Zgodnie z polityką firmy każdego roku nasi pracownicy poświęcają kilka dni na wsparcie istotnych spraw lokalnych społeczności. 

W ciągu ostatnich 12 lat uczestniczyliśmy także w Race for Life (Bieg dla życia), który jest wydarzeniem charytatywnym odbywającym się na terenie całej Wielkiej Brytanii w celu zbiórki funduszy na rzecz organizacji walczącej z rakiem – Cancer Research UK. W tych wydarzeniach uczestniczy wielu naszych pracowników, a do tej pory zebraliśmy ponad 40 000 GBP.  

Ameryka Północna

W listopadzie 2019 roku nawiązaliśmy współpracę z organizacją Climate Reality Project w ramach akcji „24 Hours of Reality: Truth in Action” (24 godzin rzeczywistości: prawda w działaniu), która ma na celu zachęcić do ogólnoświatowego dialogu na temat kryzysu klimatycznego. W ciągu 24 godzin zorganizowaliśmy w naszych zakładach 11 wydarzeń, podczas których liderzy organizacji Climate Reality podzielili się z naszymi pracownikami wiedzą na temat znaczenia zmian klimatycznych dla naszego życia oraz możliwych działań, jakie możemy podjąć, aby temu zaradzić.

Azja

Uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, na przykład w Hong Kong & Kowloon Walk for Millions (Marsz dla milionów: Hongkong i Koulun), w programie recyklingu ubrań oraz w Global Game Jam – sponsorowanym przez nas wydarzeniu z 2013 roku, podczas którego producenci gier z całego świata mogli połączyć swoje siły podczas projektowania nowych tytułów. 

W Japonii opracowaliśmy zestaw lekcji dotyczących branży gier dla uczniów szkół podstawowych i średnich, których udzielamy bezpłatnie w placówkach na terenie całego kraju.