Nasze produkty

Jak zmniejszyliśmy wpływ naszych produktów na środowisko:

Wydajność energetyczna

Ślad węglowy

Efektywne wykorzystanie zasobów

Substancje niebezpieczne

Wydajność energetyczna

Ile energii zużywa moja konsola?

Informacje na temat zużycia energii przez konsolę można znaleźć w poniższej tabeli*:

CUH-10xx         148–155 kWh/rok

CUH-11xx         133–140 kWh/rok

CUH-12xx         109–111 kWh/rok

CUH-20xx         84–89 kWh/rok

CUH-21xx         82–86 kWh/rok

CUH-22xx         81–85 kWh/rok

CUH-70xx         121–123 kWh/rok

CUH-71xx         125–127 kWh/rok

CUH-72xx         124–125 kWh/rok

*Uwaga: dane te są oparte na pomiarach mocy przeprowadzonych na konsolach używanych w Wielkiej Brytanii, przy założeniu średniego czasu użytkowania wynoszącego ok. 3 godziny dziennie (NRDC, 2014). Dla porównania przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe zużywa około 10 972 kWh/rok (amerykańska administracja ds. energii, 2019). Informacje na temat sposobu wyszukiwania modelu konsoli można znaleźć tutaj: https://www.playstation.com/pl-pl/get-help/help-library/system---hardware/general-information/where-to-find-ps4-serial-model-number/.

Jak zminimalizować zużycie energii przez konsolę?

Aktywacja funkcji automatycznego wyłączania

Jeśli chcesz skonfigurować konsolę w celu zminimalizowania zużycia energii, aktywuj funkcję automatycznego wyłączania. Dzięki temu konsola wyłączy się po określonym czasie bezczynności. Domyślne ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania to cztery godziny odtwarzania multimediów oraz 20 minut (w Europie) lub jedna godzina (w pozostałych krajach) dla wszystkich innych trybów. Możesz zachować te ustawienia lub wybrać czas, który najbardziej Ci odpowiada. 

Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji ustawień zarządzania energią, zobacz Ustawienia>Ustaw czas do wyłączenia PS4 w Podręczniku użytkownika PS4.

Wybierz odpowiednie ustawienia trybu spoczynku 

W trybie spoczynku dostępne są różne funkcje, które mogą pomóc w ograniczeniu zużycia energii w zależności od Twoich preferencji. Aby zoptymalizować działanie konsoli, weź pod rozwagę następujące kwestie:

Wybierz odpowiednie ustawienia trybu spoczynku 

W trybie spoczynku dostępne są różne funkcje, które mogą pomóc w oszczędnym zużyciu energii   w zależności od Twoich preferencji — aby zoptymalizować działanie konsoli, weź pod uwagę następujące kwestie:

Aby uzyskać instrukcje dotyczące ustawiania funkcji dostępnych w trybie spoczynku, zobacz Ustawienia>Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku w  Podręczniku użytkownika PS4

Aby uzyskać instrukcje dotyczące ustawiania funkcji dostępnych w trybie spoczynku, zobacz Ustawienia>Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku w  Podręczniku użytkownika PS4

Ślad węglowy

Jaki ślad węglowy odciska granie?

Ślad węglowy związany z grami zależy od wielu czynników, w tym kraju, w którym mieszkasz, i modelu konsoli, z którego korzystasz. Dwa z najważniejszych czynników to wielkość gry i łączny czas grania w nią (w całym okresie jej użytkowania). Przeanalizowaliśmy te różne czynniki, aby określić najlepsze sposoby gry pod względem emisji dwutlenku węgla na godzinę rozgrywki. 

Wersja cyfrowa czy fizyczna:

Obecnie szacujemy, że pobieranie charakteryzuje się najniższą emisją dwutlenku węgla w porównaniu z płytami i przesyłaniem strumieniowym (średnio 0,05 kg ekwiwalentu CO2 na godzinę rozgrywki przy użyciu najnowszego systemu PS4). Jest to stosunkowo niska wartość w porównaniu z typowymi komputerami do gier (szacowana na około 0,09 kg ekwiwalentu CO2 na godzinę). 

Ogólnie rzecz biorąc, granie to czynność niskoemisyjna w porównaniu z innymi rodzajami rozrywki, w szczególności tymi, które wiążą się z korzystaniem z transportu (np. wyjście do kina szacowane na 2,4 kg ekwiwalentu CO2 na godzinę) Druckman et. al. (2012)*. 

Czas rozgrywki:

Całkowity czas grania w grę (przez cały okres jej użytkowania) ma wpływ na ślad węglowy. Szacujemy na przykład, że transmisja strumieniowa za pośrednictwem PS Now charakteryzuje się obecnie najniższą emisją dwutlenku węgla przez okres czterech do pięciu godzin (całkowity okres życia) rozgrywki w porównaniu z pobieraniem, lub do 20 godzin w porównaniu z płytą PlayStation. 

Rozmiar pliku gry:

Podobnie ważny jest rozmiar pliku gry. W przypadku mniejszych gier — do 5 GB — szacujemy, że pobieranie charakteryzuje się najniższą ogólną emisją dwutlenku węgla w porównaniu z przesyłaniem strumieniowym i płytą.

W przypadku większych gier szacujemy, że transmisja strumieniowa przez PS Now charakteryzuje się najniższym poziomem emisji dwutlenku węgla, jeśli grasz łącznie przez kilka godzin, natomiast pobranie ich zapewnia najniższy poziom emisji, jeśli chcesz grać dłużej*.

PS Now pozwala niemal natychmiast wypróbować setki gier oraz może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla wskutek korzystania z konsoli w przypadku wypożyczania lub testowania gier przed zakupem (pobraniem).

*Pobieranie gier o rozmiarze przekraczającym 10 GB wykazuje najniższą emisję dwutlenku węgla, jeśli łączna gra przekracza 3,5 godziny. Płyty i pliki do pobrania mają podobny wpływ węglowy, jeśli łączny czas gry przekracza 200 godzin. Dotyczy to plików o rozmiarze co najmniej 10 GB.

Szacunki te obejmują emisje dwutlenku węgla generowane podczas gry na konsoli, a także podczas produkcji konsol i płyt, transportu do sprzedawców detalicznych, dostawy lub odbioru ze sklepu oraz przetwarzania produktów po zakończeniu ich eksploatacji (np. recykling lub utylizacja).  

Obejmują one również emisje dwutlenku węgla pochodzące z działalności cyfrowej i sieciowej – od tworzenia gier i produkcji oprogramowania, po transmisję danych przez Internet i energię zużywaną przez serwery wykorzystywane do obsługi platform PS Network i PS Now. 

Szacunki te opierają się na badaniu, w którym wykorzystuje się średnie dane europejskie, ale są reprezentatywne dla przesyłania strumieniowego w chmurze w innych regionach, w których dostępna jest platforma PS Now.

Szacunki te prawdopodobnie zmienią się w przyszłości, ponieważ wydajność i efektywność komputerów i Internetu zwiększa się z czasem. Szacuje się na przykład, że od 2000 r. zużycie energii do transmisji danych przez Internet zmniejszało się o połowę co dwa lata (Aslan, et.al. 2018). Dodatkowo PlayStation jest nadal stosunkowo nową usługą, a my będziemy nadal dokonywać przeglądu wpływu na środowisko i wydajności gier.

*Zakres badania Druckmana et al. (2012) obejmuje intensywność emisji dwutlenku węgla w transporcie i emisji wbudowanych z działalności rozrywkowej i kulturalnej (np. chodzenie do kina lub teatru) oraz w sporcie na świeżym powietrzu.    

Co robimy, aby zredukować wpływ naszych produktów i usług na środowisko?

Dokładamy istotnych starań, aby zredukować zużycie energii przez PS4, korzystając z takich wydajnych technologii, jak:

 • System w układzie scalonym (SoC): Połączenie wielu komponentów, takich jak procesor centralny i procesor graficzny w jednym układzie scalonym.
 • Miniaturyzacja: Zmniejszenie rozmiaru i zwiększenie wydajności komponentów procesora.
 • Skalowanie mocy: Procesor konsoli efektywnie zwiększa lub zmniejsza zużycie energii w zależności od wydajności gry albo aplikacji.
 • Wydajne zasilacze.  
 • Energooszczędne tryby spoczynku, takie jak tryb zawieszenia do pamięci RAM (Suspend-to-RAM), który umożliwia wyłączenie konsoli w czasie wstrzymania gry lub aplikacji.

Szacujemy, że emisja dwutlenku węgla, której dotychczas udało nam się uniknąć, wynosi już prawie 16 mln ton metrycznych i do 2030 r.* wzrośnie do szacowanego poziomu 30 mln ton metrycznych (co odpowiada emisji CO2 Danii w 2017 r.).    

Co więcej, nasza konsola nowej generacji, PlayStation®5, będzie umożliwiać zawieszenie rozgrywki przy znacznie niższym zużyciu energii niż w przypadku PS4 (szacujemy, że jest to osiągalne na poziomie około 0,5 W). Gdyby tylko milion użytkowników aktywowało tę funkcję, pozwoliłoby to zaoszczędzić równowartość średniego rocznego zużycia energii elektrycznej przez 1000 domów w USA.

*W tym około 1,8 Mt ekwiwalentu CO2 wynika ze zgodności z wymogami dotyczącymi trybu czuwania i czuwania przy podłączeniu do sieci w ramach dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie trybu czuwania (rozporządzenie Komisji 1275/2008 zmienione rozporządzeniem UE 801/2013) w krajach UE.

W celu ograniczenia zużycia energii na naszych serwerach do gry w chmurze zastosowaliśmy również szereg rozwiązań służących oszczędzaniu energii, takich jak:

 • Wydajne zasilacze
 • Wydajne wspólne i zarządzane układy chłodzenia
 • Wydajne pod względem mocy stany bezczynności
 • Zarządzanie zasilaniem serwerów

Efektywne wykorzystanie zasobów

Optymalizacja naszych produktów

 • Od momentu wprowadzenia na rynek w 2013 roku waga systemu PlayStation 4 zmniejszyła się o 23% w porównaniu do jego poprzednika. 
 • W tym czasie zmniejszyliśmy także objętość systemu PlayStation 4 o ponad 30%, poprawiając wydajność energetyczną, która skutkuje ograniczeniem ilości wytwarzanego ciepła. Ponieważ wytwarzana jest mniejsza ilość ciepła, rozmiar wewnętrznych części wymaganych do chłodzenia urządzenia został zmniejszony. 
 • Mniejszy rozmiar konsoli zwiększa również wydajność transportu, co dodatkowo ogranicza emisję dwutlenku węgla.  
 • Elementy obudowy i szkieletu konsoli PlayStation 4 zbudowane są z nadających się do recyklingu komponentów z tworzywa ABS i poliwęglanu (PC). 
 • Plastikowe części naszych konsol o wadze powyżej 100 g można usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w sprzedaży dla firm zajmujących się recyklingiem.
 • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe*, etykietujemy elementy plastikowe o masie ponad 20 g lub większej, tak aby różne tworzywa sztuczne można było łatwo zidentyfikować podczas recyklingu. Etykietujemy elementy z tworzyw sztucznych o masie poniżej 20 g i zawartości substancji zmniejszających palność na poziomie co najmniej 1% (wagowo). 

*Z następującymi wyjątkami:

 • Powierzchnia części dostępna do oznaczenia wynosi poniżej 1 cm2
 • Oznaczenie części wpływa negatywnie na jej działanie lub funkcję, np. gdy jest to przycisk z funkcją dotykową, plastikowy obiektyw lub ekran.
 • Zewnętrzne przezroczyste części
 • Oznaczenie nie jest możliwe technicznie ze względu na specyficzną metodę produkcji plastiku użytego w tej części, np. wytłaczanie. 

Naprawa i utylizacja 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych konsol. W celu wykonania tej usługi dostarczamy dokumenty techniczne autoryzowanym ośrodkom naprawczym i zapewniamy im dostęp do części zamiennych. Główne elementy naszych konsol są również zaprojektowane w taki sposób, aby ich demontaż nie skutkował ich zniszczeniem.

Nasze opakowania

Nieustannie sprawdzamy nasze opakowania, aby mieć pewność, że stosujemy minimalną ilość materiałów wymaganą do bezpiecznego dostarczania produktów klientom. 

 • W 2018 roku zmniejszyliśmy tekturowe opakowanie (wkładka, pudełko i pokrowiec) obudowy modelu PS4 CUH-20xx o 13% w porównaniu z obudową modelu PS4 CUH-12xx, a także o około 44% zredukowaliśmy masę plastikowej tacki w słuchawkach stereo Gold. 
 • Aby zwiększyć możliwości recyklingu opakowań, do pakowania systemu PlayStation4 używamy opakowań kartonowych, a nie styropianowych (EPS).
 • W naszym amerykańskim regionie sprzedaży w 2013 roku zaczęliśmy zaopatrywać się w opakowania zewnętrzne z pokonsumpcyjnych butelek PET, zamiast polegać wyłącznie na plastiku resztkowym z produkcji. Zachowany został ten sam poziom jakości przy jednoczesnym ograniczeniu utylizacji tworzyw sztucznych jednorazowego użytku poprzez przeniesienie popytu na zużyte butelki po wodzie, które w przeciwnym razie mogłyby trafić na wysypisko. 
 • Podobnie w regionie europejskim 50–55% opakowania PET kontrolera DualShock®4 wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu.    

*Dostępność modeli może się różnić w zależności od regionu i kraju

Substancje niebezpieczne

Firma Sony zmierza do tego, by wycofać ze swoich produktów „substancje szkodliwe dla środowiska”. Prowadzimy listę substancji objętych ograniczeniami zgodnie z naszymi globalnymi standardami zarządzania zagrożeniami dla środowiska i zdrowia związanymi z chemikaliami w ramach naszej działalności i łańcuchów dostaw.     

Wszystkie baterie i ekrany używane w naszych produktach (jak DualShock4 i PlayStation®VR) nie zawierają rtęci. Rtęć jest często stosowana w bateriach i ekranach, jednak niewłaściwa utylizacja może być przyczyną zanieczyszczenia środowiska.

W zewnętrznej obudowie z tworzywa sztucznego nie stosujemy zmniejszających palność środków na bazie chloru ani bromu. Ponadto udostępniamy informacje na temat usuwania kluczowych elementów w celu ponownego użycia, recyklingu i utylizacji po zakończeniu eksploatacji.

Recykling produktów

Europa

Pomogliśmy w stworzeniu programów recyklingu (wspierających zgodność z przepisami dotyczącymi ZSEE, baterii i opakowań) w całej Europie, aby zagwarantować, że nasze produkty, baterie i opakowania były zbierane, poddawane recyklingowi i przetwarzane po zakończeniu eksploatacji. Co roku wydajemy kwotę rzędu 1,5 miliona euro na sfinansowanie tych działań.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Sony Interactive Entertainment przestrzega przepisów dyrektywy 92012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Produkty są oznaczone zgodnie z załącznikiem IX oraz zgodnie z wytycznymi europejskiej normy EN 50419, jak pokazano poniżej:

Ta etykieta oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy go oddać do odpowiedniego punktu w celu umożliwienia odzysku i recyklingu.

Baterie:

Baterie używane w produktach PlayStation są zgodne z dyrektywą UE 2006/66/WE dotyczącą baterii i akumulatorów. 

Opakowanie:

Podobnie jak w przypadku zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, dołączyliśmy do programu zgodności opakowań w każdym kraju, w którym mamy zobowiązania jako producent. Za pośrednictwem tych programów zgodności finansujemy działania podmiotów zajmujących się zbieraniem odpadów i recyklingiem, aby zapewnić, że w miarę możliwości opakowania z naszych produktów są ponownie wykorzystywane, odzyskiwane lub poddawane recyklingowi bezpłatnie dla wszystkich konsumentów. 

Ameryka Północna

W Stanach Zjednoczonych nasz program recyklingu zużytych produktów oferuje ogólnokrajowy, odpowiedzialny recykling naszych produktów i opakowań. Dzięki współpracy z certyfikowanymi firmami recyklingowymi niepotrzebne podzespoły elektroniczne mogą zostać rozmontowane na materiały wielokrotnego użytku i skompensować potrzebę przyszłych działań wydobywczych. 

Programy certyfikacyjne gwarantują również, że bezpieczeństwo pracowników i ochrona lokalnych społeczności mają najwyższy priorytet w procesie recyklingu. Więcej informacji można znaleźć na stronie sony.com/ecotrade.

Na całym świecie przestrzegamy wszystkich lokalnych wymogów prawnych dotyczących utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań we wszystkich lokalizacjach, w których sprzedawane są nasze produkty.