Pomoc PlayStation

PS Store i zwrot pieniędzy

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Wybierz kategorię z listy poniżej: 

Powrót do kategorii
Płatność
Wstecz

Płatność

Opcje płatności

Aby kupować w PlayStation Store i doładowywać portfel, możesz korzystać z wielu form płatności.

Na koncie można zapisać następujące formy płatności:

 • Karta kredytowa/debetowa – maksymalnie 3
 • PayPal (jeśli jest dostępny) – maksymalnie 1 konto
 • Alternatywne metody płatności (jeśli są dostępne) – maksymalnie 1

Dowiedz się, które opcje płatności są dostępne w Twoim kraju.

Jeśli dodasz metodę płatności podczas zakupów w PlayStation Store, informacje o płatności zostaną zapisane na Twoim koncie.

 1. Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami
 2. Wybierz Zarządzanie płatnościami > Dodaj metodę płatności.
 3. Wpisz informacje dotyczące karty.
 1. Zaloguj się do PlayStation™Store,wybierając Wpisz się w prawej górnej części ekranu.
 2. Wybierz Identyfikator internetowy > Zarządzanie płatnościami > Dodaj fundusze i wybierz typ płatności.
 3. Wybierz kwotę i kliknij Dodaj fundusze.
 1. Zaloguj się do PlayStation Store, wybierając opcję Wpisz się w górnej części ekranu.
 2. Wybierz swój identyfikator internetowy > Zarządzanie płatnościami > Dodaj metodę płatności.
 3. Wprowadź informacje o płatności.
 • Jeśli dodasz akceptowaną formę płatności podczas zakupów w PlayStation Store, informacje o płatności zostaną zapisane na Twoim koncie. 
 • Do konta można dodać maksymalnie 3 karty kredytowe/debetowe.

Problemy z płatnościami

Jeśli podczas dodawania karty do konta pojawi się komunikat o błędzie: „Informacje o karcie kredytowej/debetowej są nieprawidłowe”, wykonaj te czynności:

 • Sprawdź, czy dane karty są prawidłowe.
 • Imię i nazwisko oraz adres powinny być zgodne z danymi na wyciągu bankowym.
 • Unikaj znaków specjalnych.
 • Karty kredytowe zarejestrowane w innych regionach mogą nie zostać zaakceptowane.
 • Odczekaj 24 godziny, zanim spróbujesz jeszcze raz.
 • Skontaktuj się ze swoim bankiem lub skorzystaj z alternatywnej metody płatności dostępnej w Twoim kraju.
Film z instrukcjami: Rozwiązywanie problemów z metodami płatności na konsoli PS5
Film z instrukcjami: Rozwiązywanie problemów z kartą kredytową na konsoli PS4

Nieautoryzowane transakcje

Jeżeli nie rozpoznajesz jakiegoś zakupu, sprawdź najpierw transakcje w PlayStation Store. Jeżeli historia transakcji nie wyjaśnia płatności, przejrzyj opisane poniżej typowe źródła nierozpoznanych płatności.

Czy została od Ciebie pobrana cykliczna opłata za subskrypcję?

Sprawdź ustawienia subskrypcji, aby sprawdzić, czy one mogą być przyczyną transakcji. Pamiętaj, że istnieją ograniczenia dotyczące możliwości otrzymania zwrotu środków za subskrypcję. Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach anulowania zakupów w PlayStation Store.

Czy członek rodziny mógł wykorzystać Twoje dane do płatności?

Konta dzieci nie mają własnego portfela PlayStation, ale mogą wydawać środki z portfela menedżera rodziny w ramach wyznaczonego limitu wydatków. Gdy konto jest tworzone przez menedżera rodziny, limit wydatków dla konta dziecka jest domyślnie ustawiony na 0.

Jeśli dziecko korzysta z konta osoby dorosłej, będzie mogło korzystać z PlayStation™Network bez kontroli rodzicielskiej – jest to sprzeczne z warunkami świadczenia usługi. Jeśli okaże się, że dany członek rodziny poniżej 18 roku życia korzysta z konta dla dorosłych, prosimy o kontakt.

Czy Twoja karta została obciążona dwukrotnie?

Przejrzyj historię transakcji na koncie, by sprawdzić, czy ten sam materiał nie został kupiony kilka razy. Istnieją ograniczenia dotyczące możliwości otrzymania zwrotu środków za określone płatności. Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach anulowania zakupów w PlayStation Store.

Jeżeli w wiadomości nie ma informacji, że zmiana została zainicjowana przez PlayStation, może to oznaczać, że inna osoba próbuje uzyskać dostęp do Twojego konta. Zalecamy zabezpieczenie konta przez wykonanie tych  czynności:

 1. Zmień hasło do swojego konta pocztowego. Jeśli masz problem, by to zrobić, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty elektronicznej.  
 2. Zresetuj hasło swojego konta w PlayStation Network.
Powrót do kategorii
Zakupy i PS Store
Wstecz

Zakupy i PS Store

Informacje o PlayStation™Store

Możesz przeglądać zawartość PlayStation Store i dokonywać zakupów online w aplikacji PlayStation™App lub na konsoli PlayStation.

 1. Przejdź do PlayStation Store
 2. Przeglądaj dostępną ofertę lub użyj ikony wyszukiwania, aby znaleźć zawartość. 
 3. Przeczytaj uważnie opis sklepu, aby sprawdzić, czy masz odpowiednią wersję, a także czy obowiązują wymagania dotyczące platformy lub subskrypcji PlayStation®Plus. 
 4. Aby dokonać zakupu, wybierz zawartość > Dodaj do koszyka (lub Zamówienie przedpremierowe) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Konta dzieci mogą dokonywać zakupów tylko wtedy, gdy limity wydatków zostały ustawione przez menedżera rodziny. Konta dzieci mogą kupować tylko zawartość odpowiednią dla ich kategorii wiekowej.

Aktywacja opcji „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń, która uniemożliwia innym osobom dokonywanie zakupów w PlayStation Store z poziomu Twojego konta. 

‎1. Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami > Metoda płatności.

‎2. Przełącz przycisk Wymagaj hasła przy dokonywaniu płatności.

Ekran hasła jest wyświetlany po dokonaniu zakupu. Musisz wpisać hasło, którego używasz do wpisywania się.

Pamiętaj:

 • Ustawienie dotyczy wszystkich urządzeń używanych do uzyskania dostępu do PlayStation Store.
 • Jeśli masz dzieci, nie pozwalaj im korzystać z konta, i pamiętaj o wylogowaniu się z konsoli PlayStation® po każdym użyciu. Utwórz osobne konta dla każdego dziecka, aby określić w ustawieniach zarządzania rodziną, czy może ono dokonywać zakupów w PlayStation Store i jaką kwotę może wydać.
Film z instrukcjami: Wyświetlanie historii transakcji na konsoli PS4

Bezpieczeństwo i kontrola rodzicielska

 1. Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami > Metoda płatności
 2. Przełącz przycisk Wymagaj hasła przy dokonywaniu płatności

Ekran hasła jest wyświetlany po dokonaniu zakupu. Musisz wpisać hasło, którego używasz do wpisywania się. 

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić limit wydatków, a następnie wybierz Edytuj, aby dostosować Miesięczny limit wydatków.
 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Ograniczenia konsoli PS5.  
 2. Wpisz istniejący kod dostępu ograniczenia rodzicielskiego. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000.  
 3. Wybierz opcję Zmień kod dostępu do ograniczeń konsoli. Wpisz nowy czterocyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.  
 4. Wpisz kod po raz drugi, aby go potwierdzić. 

Ważne 

Jeśli zapomnisz kodu dostępu do ograniczeń konsoli, musisz zresetować konsolęPS5™.

 1. W systemie PS4 otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Ograniczenia systemu PS4
 2. Wpisz istniejący kod dostępu do ograniczeń systemu. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000. 
 3. Wybierz Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu. Wpisz nowy czterocyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie. Wpisz kod po raz drugi, aby go potwierdzić.

Ważne

Jeśli zapomnisz kodu dostępu do ograniczeń systemu, musisz zainicjować konsolę PS4.

Zachęć wszystkich użytkowników mających konto w systemie PlayStation do ustawienia kodu dostępu do logowania. W przeciwnym razie nieletni członkowie rodziny mogą być w stanie uniknąć kontroli rodzicielskiej.

 1. Otwórz Ustawienia > Użytkownicy i konta.
 2. Wybierz Ustawienia logowania > Ustaw kod dostępu do logowania do konsoli PS5.
 3. Ustaw czterocyfrowy kod. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.
 • To ustawienie jest dostępne po pierwszym zalogowaniu się do PlayStation™Network. 
 • Kod dostępu do logowania nie jest taki sam, jak kod dostępu ograniczenia rodzicielskiego.

Zachęć wszystkich użytkowników mających konto w systemie PlayStation do ustawienia kodu dostępu do logowania. W przeciwnym razie nieletni członkowie rodziny mogą być w stanie uniknąć kontroli rodzicielskiej.

 1. Otwórz Ustawienia > Ustawienia logowania > Zarządzanie kodem dostępu do logowania
 2. Ustaw czterocyfrowy kod. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie. 
 • To ustawienie jest dostępne po pierwszym zalogowaniu się do PlayStation™Network. 
 • Kod dostępu do logowania nie jest taki sam, jak kod dostępu ograniczenia rodzicielskiego.

Możesz uniemożliwić dziecku utworzenie nowego konta nieobjętego ograniczeniami, wyłączając funkcję tworzenia nowego użytkownika i opcję logowania jako gość.

 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Ograniczenia konsoli PS5
 2. Wybierz Tworzenie użytkowników i logowanie się jako gość > Nie zezwalaj.

Możesz uniemożliwić dziecku utworzenie nowego konta nieobjętego ograniczeniami, wyłączając funkcję tworzenia nowego użytkownika i opcję logowania jako gość.

 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Ograniczenia systemu PS4.
 2. Wybierz Tworzenie użytkowników i logowanie się jako gość > Nie zezwalaj.
Film z instrukcjami: Przegląd funkcji kontroli rodzicielskiej na konsoli PlayStation 5
Film z instrukcjami: Domyślne ustawienia kontroli rodzicielskiej na konsoli PlayStation 4
Powrót do kategorii
Zwroty
Wstecz

Zwroty

Odstąpienie od umowy i zarządzanie zakupami

Aby uzyskać pełną informację, kiedy możesz odstąpić od umowy i uzyskać zwrot środków, sprawdź nasze zasady odstąpienia od umowy w PlayStation Store.

 1. Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami.
 2. Wybierz Subskrypcje z menu po lewej stronie ekranu. 
 3. Wybierz Anuluj subskrypcję obok subskrypcji, którą chcesz wypowiedzieć.

Jeśli chcesz zachować subskrypcję, możesz wybrać Aktywuj ponownie subskrypcjęprzed dniem płatności za aktualną subskrypcję.

 • Treści zostały przeze mnie opłacone ponad 14 dni przed datą premiery głównego produktu.

Możesz odstąpić od umowy zamówienia do dnia premiery, jeśli nie zostało rozpoczęte pobieranie głównej części materiałów zamówionych w przedsprzedaży (obejmuje to wcześniejsze pobranie pliku przed premierą).

 • Treści zostały przeze mnie opłacone nie więcej niż 14 dni przed datą premiery głównego produktu.

Możesz odstąpić od umowy zamówienia do 14 dni po jego złożeniu, jeśli nie zostało rozpoczęte pobieranie głównej części materiałów zamówionych w przedsprzedaży (lub pliku wcześniejszego pobrania).

Jeśli pobieranie głównego produktu nie zostało jeszcze rozpoczęte, a zamówienie wstępne zawierało dodatkową zawartość dostępną przed premierą głównego produktu, nie będziesz mieć dostępu do tej dodatkowej zawartości, jeśli odstąpisz od umowy zamówienia przedpremierowego.

Prośba o zwrot pieniędzy w PS Store

Ta kategoria obejmuje pełne wersje gier, treści do pobrania, treści do wykorzystania w grze oraz przepustki sezonowe.

Jeśli kupisz tego typu treści za pośrednictwem PlayStation Store, masz 14 dni od chwili zakupu, by odstąpić od umowy i otrzymać zwrot środków. Jeżeli rozpoczęło się pobieranie lub transmitowanie zakupionej zawartości, tracisz prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy, chyba że zawartość ta jest obarczona jakimś błędem.

Subskrypcja obejmuje każdy zakup usługi z opłatą cykliczną w PlayStation Store, takiej jak PlayStation®Plus.

Zamówienie przedpremierowe to zakup zawartości cyfrowej w PlayStation Store przed datą jej oficjalnej premiery. Istnieją dwa sposoby, by odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy za zamówienia w przedsprzedaży, w zależności od daty zamówienia treści.

 • Zamówienia w przedsprzedaży złożone ponad 14 dni przed datą premiery materiału

W tym przypadku zakupu w przedsprzedaży możesz odstąpić od umowy i otrzymać zwrot środków w dowolnym momencie aż do dnia premiery materiału.

 • Zamówienia w przedsprzedaży złożone krócej niż 14 dni przed datą premiery materiału 

W tym przypadku zakupu w przedsprzedaży możesz odstąpić od umowy i otrzymać zwrot środków najpóźniej do 14 dni* po dacie zakupu materiału.

Jeśli pobieranie głównego produktu nie zostało jeszcze rozpoczęte, a zamówienie wstępne zawierało dodatkową zawartość dostępną przed premierą głównego produktu, nie będziesz mieć dostępu do tej dodatkowej zawartości, jeśli odstąpisz od umowy zamówienia przedpremierowego.

* Nie jest to możliwe w przypadku następujących metod płatności: Bancontact (MisterCash), Paysafecard i kupony gotówkowe. W przypadku zwrotu pieniędzy za zamówienie opłacone za pomocą jednej z tych metod środki trafią do Twojego portfela.

Powrót do kategorii
Kupony i zamówienia przedpremierowe
Wstecz

Kupony i zamówienia przedpremierowe

Zamówienia przedpremierowe

 • Treści zostały przeze mnie opłacone ponad 14 dni przed datą premiery głównego produktu.

Możesz odstąpić od umowy zamówienia do dnia premiery, jeśli nie zostało rozpoczęte pobieranie głównej części materiałów zamówionych w przedsprzedaży (obejmuje to wcześniejsze pobranie pliku przed premierą).

 • Treści zostały przeze mnie opłacone nie więcej niż 14 dni przed datą premiery głównego produktu.

Możesz odstąpić od umowy zamówienia do 14 dni po jego złożeniu, jeśli nie zostało rozpoczęte pobieranie głównej części materiałów zamówionych w przedsprzedaży (lub pliku wcześniejszego pobrania).

Jeśli pobieranie głównego produktu nie zostało jeszcze rozpoczęte, a zamówienie wstępne zawierało dodatkową zawartość dostępną przed premierą głównego produktu, nie będziesz mieć dostępu do tej dodatkowej zawartości, jeśli odstąpisz od umowy zamówienia przedpremierowego.

Film z instrukcjami: Pobieranie zamówionej przedpremierowo gry na konsolę PS4

Kupony

 1. Przejdź do PlayStation Store i kliknij swój awatar u góry ekranu.
 2. Wybierz opcję Wykorzystaj kody z menu rozwijanego.
 3. Wpisz dokładnie kod i wybierz Wykorzystaj.
 4. Środki lub zawartość zostaną umieszczone na Twoim koncie.

Realizując kupon, sprawdź następujące kwestie:

 • Czy kod kuponu został wpisany poprawnie. 
 • Jeśli korzystasz z karty upominkowej, zdrap ją ostrożnie monetą, odsłaniając wszystkie cyfry. 
 • Każdy kod kuponu PlayStation zawiera dwanaście cyfr. Dziesięciocyfrowe kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas dokonywania zakupu. 
 • Upewnij się, że kod jest nadal ważny. Niektóre kody mają datę ważności podaną na kuponie.
 • Przed wpisaniem kodu zajrzyj na stronę stanu PlayStation Network. Jeśli sieć działa, ale nadal masz problemy, wypisz się z PSN i wpisz z powrotem, żeby odświeżyć konto.
Film z instrukcjami: Realizowanie kodów kuponów na konsolach PS5
Film z instrukcjami: Realizowanie kodów kuponów na konsolach PS4