Problemy z użyciem kuponu z kodem

Problemy z wykorzystaniem kodów kuponów w PlayStation Store

Wykonaj opisane niżej czynności, aby rozwiązać typowe problemy z wykorzystaniem kuponu PlayStation™Store. 

Wykorzystanie kodu kuponu

  • Wpisz kod kuponu dokładnie w takiej postaci, w jakiej został wydrukowany. Ostrożnie zdrap kupon monetą, aby odsłonić wszystkie cyfry.

  • Każdy kod kuponu PSN zawiera dwanaście cyfr. Dziesięciocyfrowe kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas dokonywania zakupu. Kody z inną liczbą cyfr nie są akceptowane w PlayStation Store.

  • Upewnij się, że kod jest nadal ważny. Niektóre kody mają datę ważności podaną na kuponie.

W przypadku niektórych kuponów subskrypcyjnych przed ich wykorzystaniem wymagane jest dodanie do konta informacji o karcie kredytowej/debetowej. Podczas próby zrealizowania tego typu kuponu wyświetlony zostanie komunikat w wyskakującym okienku. Dokładne instrukcje można znaleźć w artykule Jak dodać kartę.

Kupon z kodem można wykorzystać tylko raz. Aby sprawdzić historię transakcji na swoim koncie, zaloguj się do zarządzania kontami online. Wykorzystany kod kuponu będzie widoczny w sekcji ze szczegółami transakcji.

Jeśli próbujesz zrealizować kod kuponu na treści, zajrzyj do biblioteki, by sprawdzić, czy nie masz już danego tytułu.

Nadal masz problemy z realizacją kodu kuponu?

  1. Otwórz stronę stanu PlayStation Network. Zanim wpiszesz kod, poczekaj, aż lampki będą świecić na zielono. 
  2. Aby odświeżyć widok konta, wyloguj się ze strony zarządzania kontami (w przeglądarce internetowej) lub wyjdź z PlayStation Store i zaloguj się z powrotem.

Kupon z kodem PlayStation Store jest uszkodzony

Jeśli kod kuponu został wydrukowany na potwierdzeniu zakupu, skontaktuj się ze sprzedawcą, żeby odzyskać kod.

W przypadku wszystkich innych typów uszkodzonych kuponów należy skontaktować się z nami, podając datę zakupu i sprzedawcę. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dowodu zakupu i zdjęcia obu stron kuponu.

Kupon PlayStation Store został już wykorzystany

Sprawdź historię transakcji każdego konta powiązanego z Twoimi systemami PlayStation – doładowania będą widoczne jako „Doładowanie portfela”. Możesz również sprawdzić, czy dane treści są już w Twojej bibliotece (listy pobierania na PS3 i PS Vita).

Jeśli masz pewność, że kupon nie został zrealizowany przez Ciebie, skontaktuj się z nami, podając datę zakupu i sprzedawcę. Poprosimy Cię o przedstawienie dowodu zakupu i zdjęcia obu stron kuponu.

Czy problem polega na czymś innym? 

Niektóre kody kuponu wymagają aktywacji w momencie zakupu. Sprawdź kupon – na awersie i rewersie będzie widoczny komunikat „kupon bez wartości do momentu aktywacji przy kasie”. Jeśli ten typ kuponu nie działa, potwierdź u sprzedawcy, czy kupon został prawidłowo aktywowany.

Region każdego kodu kuponu jest wydrukowany na kuponie. Niestety, kody kuponów można zrealizować tylko w tym samym regionie PlayStation Store – nie można zmienić regionu konta (region został wybrany w czasie konfiguracji konta).

Nie można przenosić środków ani treści między kontami. Przed wykorzystaniem kodu sprawdź, czy jesteś na właściwym koncie w PlayStation™Network.

Jeśli problem, z którym masz do czynienia, nie został rozwiązany ani wyjaśniony powyżej, skontaktuj się z nami, by uzyskać dalszą pomoc.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej