Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na konsoli PlayStation

Ustawienia kontroli rodzicielskiej i limity wydatków w połączeniu z zarządzaniem rodziną oraz ustawieniami czasu gry pomagają zarządzać aktywnością Twojego dziecka w PlayStation™Network (PSN).

Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską online

 1. Wpisz się do Zarządzania kontami i wybierz Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz należące do rodziny konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie wybierz opcję Edytuj, aby dostosować każdą funkcję.
 1. Otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną.

 2. Wybierz należące do rodziny konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie wybierz funkcję, którą chcesz dostosować.

 1. Otwórz menu Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz należące do rodziny konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie wybierz funkcję, którą chcesz dostosować.
 • Aby mieć pewność, że kontrola rodzicielska jest skuteczna, zadbaj, by dziecko ukończyło weryfikację e-mail i było wpisane do PSN na swojej konsoli.

 • Dostosuj ustawienia konsoli, aby uniemożliwić nieletnim członkom rodziny zmianę ustawień kontroli rodzicielskiej.

 • Jeśli zmienisz ustawienia kontroli rodzicielskiej, gdy dziecko gra w grę, poproś, by się wypisało i wpisało z powrotem. Pozwoli to na wprowadzenie zmian.
 • Kontrola rodzicielska jest powiązana z kontem w PSN. Zmiana ustawienia na jednym urządzeniu spowoduje jej wprowadzenie również na innych urządzeniach.
 • Jeśli Twoje dziecko połączy usługę lub aplikację innej firmy ze swoim kontem, otrzymasz powiadomienie. Jeśli masz zainstalowaną aplikację PlayStation App, możesz również otrzymać powiadomienie na swoim urządzeniu mobilnym.

Jak określić, kto może zmieniać ustawienia prywatności dziecka online

 1. Przejdź do Zarządzanie kontem i wybierz Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz nieletniego członka rodziny i przewiń w dół do opcji Ustawienia prywatności.

 3. Wybierz Edytuj.

 4. Wybierz Rodzic/opiekun albo Dziecko > Zapisz.
 • Jeśli wybierzesz Rodzic/opiekun, menedżer rodziny, rodzice lub opiekunowie mogą zmieniać ustawienia prywatności dziecka za pomocą opcji kontroli rodzicielskiej.

 • Możesz również zezwolić dziecku na samodzielne zmienianie określonych ustawień prywatności.

 • Otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko zmieni swoje ustawienia.

 • W przypadku wybrania opcji Dziecko dziecko może zmienić ustawienia prywatności. Rodzice lub opiekunowie mogą jedynie przeglądać ustawienia prywatności dziecka.

 • Otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko zmieni swoje ustawienia.

Jak ustawić miesięczny limit wydatków online

Kiedy dziecko kupuje zawartość w PlayStation™Store na swoim koncie, płatność jest pobierana z portfela menedżera rodziny.

 1. Wpisz się do Zarządzania kontami i wybierz Zarządzanie rodziną.

 2. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić limit wydatków, a następnie wybierz Edytuj, aby dostosować Miesięczny limit wydatków.

 1. Otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną.

 2. Wybierz konto dziecka i Kontrola rodzicielska > Miesięczny limit wydatków.

 1. Otwórz menu Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
  Jeśli pojawi się monit, jeszcze raz wpisz hasło konta.

 2. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, i wybierz Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe > Miesięczny limit wydatków.

 • Jako menedżer rodziny, rodzic lub opiekun możesz zdecydować, ile pieniędzy może wydać dziecko każdego miesiąca. Domyślnie miesięczny limit wydatków jest ustawiony na 0. Jeśli Twoje dziecko będzie kupować zawartość na swoim koncie, pamiętaj, aby zmienić to ustawienie.

 • Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, poinformuj menedżera rodziny, jeśli zmienisz limity wydatków. Jeśli jesteś menedżerem rodziny, pamiętaj, że każda osoba, którą wyznaczysz na opiekuna, może zmienić ustalone przez Ciebie limity wydatków.

Które funkcje kontroli rodzicielskiej mogę zmienić?

W zależności od używanego urządzenia lub konsoli możesz zmienić następujące ustawienia kontroli rodzicielskiej:

 • Strefa czasowa

 • Poziom wieku dla gier (PS5/PS4 i PS3)

 • Klasyfikacja wiekowa filmów na nośnikach Blu-ray Disc™ i DVD

 • Korzystanie z PlayStation VR i PlayStation VR2
  PlayStation®VR i PlayStation®VR2 nie są przeznaczone do użytku przez dzieci, które nie skończyły 12 lat.

 • Resetowanie hasła
 • Dezaktywuj [Wpisz się za pomocą klucza dostępu]

* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

 • Zmiana czasu gry na dziś

 • Ustawienia czasu gry

 • Dozwolone gry
  Wyświetl prośby o możliwość grania w określone tytułu i listę tytułów, które zostały już dozwolone. Z tego miejsca możesz także zezwalać na gry w odpowiedzi na prośbę.
 • Usługi i aplikacje
  Przeglądaj dostęp dziecka do usług i aplikacji innych firm, z którymi połączyło swoje konta, i zarządzaj tym dostępem.
 • Ustawienia prywatności

 • Resetowanie hasła

* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

 • Zmiana czasu gry na dziś

 • Ustawienia czasu gry

 • Strefa czasowa

 • Klasyfikacja wiekowa gier

 • Resetowanie hasła

* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

Jak ograniczyć komunikację i dostęp do zawartości tworzonej przez użytkowników

Gdy wybierzesz Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników > Ogranicz, zostaną wyłączone te opcje:

 • Wysyłanie wiadomości tekstowych i prowadzenie rozmów głosowych z innymi graczami
 • Wysyłanie gotowych wiadomości w grze jest dozwolone
 • Udostępnianie przez dziecko zawartości tworzonej przez użytkowników
 • Wyświetlanie zawartości tworzonej przez innego gracza
 • Łączenie wybranych usług i aplikacji innych firm, które zapewniają funkcje komunikacji i treści tworzonych przez użytkowników.

Możesz uniemożliwić dziecku oglądanie treści nieodpowiednich dla jego wieku, a także uniemożliwić wymianę informacji z innymi. Możesz zablokować te treści tworzone przez użytkowników: 

 • Zrzuty ekranu
 • Klipy wideo (filmy z rozgrywki)
 • Transmisje rozgrywki
 • Zawartość tworzona w grze przez innych użytkowników
 • Osobiste opisy innych graczy w ich profilach

Pamiętaj, że konta dzieci mogą poprosić o utworzenie wyjątku pozwalającego na komunikację w określonej grze.

Jak utworzyć wyjątek

Dziecko może poprosić o możliwość korzystania z funkcji, która została przez Ciebie ograniczona.

Jak dodawać wyjątki dotyczące gier (tylko na konsoli PS5)

Jeśli dziecko spróbuje uruchomić grę objętą ograniczeniami, zostanie ona zablokowana i pojawi się ekran. Korzystając z niego, dziecko może wysłać Ci prośbę o utworzenie wyjątku dla gry.

Po wysłaniu prośby przez dziecko Ty jako menedżer rodziny, a także wyznaczeni rodzice lub opiekunowie otrzymają powiadomienie oraz wiadomość e-mail.

Jako menedżer rodziny, Ty albo wyznaczony rodzic lub opiekun możecie wyrazić zgodę na następujące sposoby:

 1. Prośba od dziecka zostanie wysłana w wiadomości e-mail. Jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun otwórz stronę internetową podaną w wiadomości i zaloguj się na swoje konto.

 2. Wybierz dziecko z listy członków rodziny, a następnie wybierz Rozgrywka w sekcji Dozwolone gry, aby wyświetlić prośbę dziecka.

Możesz również wyświetlić prośbę swojego dziecka na stronie internetowej podanej niżej.

 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun.

 2. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Powiadomienia.

 3. Wybierz prośbę dziecka, a następnie kliknij Przejdź do [Dozwolone gry].

Prośbami dzieci można także zarządzać, otwierając Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną, wybierając dziecko, a następnie Dozwolone gry.

 1. Kliknij ikonę Powiadomienia, a następnie prośbę dziecka.

 2. Podaj hasło.

 3. Przewiń w dół do sekcji Dozwolone gry, a następnie kliknij Rozgrywka, aby wyświetlić prośbę.

 • Jeśli chcesz zezwolić na funkcje komunikacji, postępuj zgodnie z tymi samymi wskazówkami, co w przypadku wyrażania zgody na gry. O wyjątki dotyczące gier i funkcji komunikacji trzeba poprosić oddzielnie.

 • Jeśli zmienisz poziom ograniczeń kontroli rodzicielskiej, Twoje dziecko może nadal grać w gry, które były dozwolone.

Jak utworzyć wyjątek dla funkcji komunikacyjnych w grze

Jako menedżer rodziny, rodzic lub opiekun możesz utworzyć wyjątek i zezwolić na korzystanie z funkcji komunikacji dla konkretnej gry, nawet jeśli dla pozycji Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników ustawiono opcję Ogranicz lub Nie zezwalaj. Jeśli Twoje dziecko spróbuje użyć funkcji komunikacji w grze, zobaczy komunikat. Korzystając z niego, dziecko może wysłać Ci prośbę o utworzenie wyjątku dla gry.

 1. Prośba od dziecka zostanie wysłana w wiadomości e-mail. Jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun otwórz stronę internetową podaną w wiadomości i zaloguj się na swoje konto.

 2. Wybierz dziecko z listy członków rodziny, a następnie wybierz Komunikacja w sekcji Dozwolone gry, aby wyświetlić prośbę dziecka.

Możesz również wyświetlić prośbę swojego dziecka na stronie internetowej podanej niżej.

 1. Kliknij ikonęPowiadomienia, a następnie prośbę dziecka.
 2. Podaj hasło.

 3. Przewiń w dół do sekcji Dozwolone gry i kliknij Komunikacja aby wyświetlić prośbę.

Wstępnie ustawione poziomy ograniczeń (tylko konsole PS5)

Kontrola rodzicielska jest wstępnie skonfigurowana z ograniczeniami dostosowanymi do wieku.

 • Ustawienie kontroli rodzicielskiej zastosowane do konta dziecka w trybie online na konsoli PlayStation®4 lub w systemie PlayStation®Vita zostanie przeniesione również na konsolę PlayStation®5.

 • Poszczególne ustawienia można zmieniać we wstępnie ustawionych poziomach ograniczeń. Po wykonaniu tej czynności poziom ograniczeń zmieni się na Niestandardowy.

 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS5
  Może rozpocząć korzystanie z zawartości, jeśli ograniczenie wiekowe jest takie samo lub niższe od wieku dziecka.

 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS4 i PS3
  może rozpocząć korzystanie z materiałów, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 15 lat i młodszych

 • Uruchamianie dysków Blu-ray Disc
  Może odtwarzać dyski, jeśli ich zawartość jest przeznaczona dla dzieci w wieku 16 lat i młodszych.

 • Uruchamianie dysków DVD
  Brak ograniczeń.

 • Ograniczanie korzystania z PS VR i PS VR2
  Brak ograniczeń.

 • Ograniczanie przeglądania sieci
  Brak ograniczeń.

 • Ograniczanie komunikacji i zawartości tworzonej przez użytkowników
  Brak ograniczeń.

 • Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku*
  Ograniczone.

 • Ustaw miesięczny limit wydatków
  0.

 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS5
  Może rozpocząć korzystanie z zawartości, jeśli ograniczenie wiekowe jest takie samo lub niższe od wieku dziecka.

 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS4 i PS3
  Może rozpocząć korzystanie z materiałów, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 12 lub 13 lat i młodszych

 • Uruchamianie dysków Blu-ray Disc
  Może odtwarzać dyski, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 13 lat i młodszych.

 • Uruchamianie dysków DVD
  Brak ograniczeń.

 • Ograniczanie korzystania z PS VR i PS VR2
  Brak ograniczeń.

 • Przeglądanie sieci
  Ograniczone.

 • Ograniczanie komunikacji i zawartości tworzonej przez użytkowników
  Ograniczone.

 • Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku*
  Ograniczone.

 • Ustaw miesięczny limit wydatków
  0.

 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS5
  Może rozpocząć korzystanie z zawartości, jeśli ograniczenie wiekowe jest takie samo lub niższe od wieku dziecka.

 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS4 i PS3
  Może rozpocząć korzystanie z materiałów, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 6 lub 7 lat i młodszych

 • Uruchamianie dysków Blu-ray Disc
  Może odtwarzać dyski, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 7 lat i młodszych.

 • Uruchamianie dysków DVD
  Brak ograniczeń.

 • Ograniczanie korzystania z PS VR i PS VR2
  Brak ograniczeń.

 • Przeglądanie sieci
  Ograniczone.

 • Ograniczanie komunikacji i zawartości tworzonej przez użytkowników
  Ograniczone.

 • Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku*
  Ograniczone.

 • Ustaw miesięczny limit wydatków
  0.

* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej