Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na konsoli PlayStation

Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na konsoli PlayStation

Ustawienia kontroli rodzicielskiej i limity wydatków w połączeniu z zarządzaniem rodziną oraz ustawieniami czasu gry pomagają zarządzać aktywnością Twojego dziecka w PlayStation™Network.

Przed ustawieniem kontroli rodzicielskiej należy utworzyć rodzinę i dodać do niej konto dziecka.

Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską online

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz należące do rodziny konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie wybierz opcję Edytuj, aby dostosować każdą funkcję.
 1. Otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz należące do rodziny konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie wybierz funkcję, którą chcesz dostosować.
 1. Otwórz menu Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz należące do rodziny konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie wybierz funkcję, którą chcesz dostosować.
 • Aby mieć pewność, że kontrola rodzicielska jest skuteczna, zadbaj, by dziecko ukończyło weryfikację e-mail i było zalogowane do PlayStation™Network (PSN) na swoich konsolach.
 • Dostosuj ustawienia konsoli, aby uniemożliwić nieletnim członkom rodziny zmianę ustawień kontroli rodzicielskiej.
 • Jeśli zmienisz ustawienia kontroli rodzicielskiej, gdy dziecko gra w grę, poproś, by się wylogowało i zalogowało ponownie. Pozwoli to na wprowadzenie zmian.
 • Ustawienia kontroli rodzicielskiej nie są powiązane z urządzeniem, tylko z kontem. Zmiana ustawienia na jednym urządzeniu spowoduje wprowadzenie zmiany również na innych urządzeniach.

Jak określić, kto może zmienić ustawienia prywatności dziecka online

 1. Przejdź do Zarządzania kontem i wybierz Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz nieletniego członka rodziny, a następnie przewiń w dół do opcji Prywatność.
 3. Wybierz Ustawiane przez, a następnie wybierz styl z listy.
 4. Wybierz Zapisz.

Jeśli wybierzesz Ustawiane przez rodzica/opiekuna, menedżer rodziny i rodzice/opiekunowie mogą zmienić ustawienia prywatności dziecka.

Można również wybrać ustawienia, które dziecko może zmieniać (lub można nie wybrać żadnego). Jeśli pozwalasz dziecku na zmianę ustawień, możesz także zdecydować, które opcje będą dla niego widoczne.

Otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko zmieni swoje ustawienia.

W przypadku wybrania opcji Ustawiane przez dziecko dziecko może zmienić ustawienia prywatności. Rodzice/opiekunowie mogą jedynie przeglądać ustawienia prywatności dziecka.

Otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko zmieni swoje ustawienia.

Ustawianie miesięcznego limitu wydatków

Kiedy dziecko kupuje zawartość w PlayStation™Store na swoim koncie, płatność jest pobierana z portfela menedżera rodziny.

Jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun możesz zdecydować, ile pieniędzy może wydać dziecko każdego miesiąca. Domyślnie miesięczny limit wydatków jest ustawiony na 0. Jeśli Twoje dziecko będzie kupować zawartość na swoim koncie, pamiętaj, aby zmienić to ustawienie.

Pamiętaj: jeśli jesteś „rodzicem lub opiekunem”, a nie menedżerem rodziny, poinformuj menedżera rodziny, jeśli zmienisz limity wydatków. Jeśli jesteś menedżerem rodziny, pamiętaj, że każda osoba, którą wyznaczysz na opiekuna, może zmienić ustalone przez Ciebie limity wydatków.

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić limit wydatków, a następnie wybierz Edytuj, aby dostosować Miesięczny limit wydatków.
 1. Otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz konto dziecka, a następnie Kontrola rodzicielska > Miesięczny limit wydatków.
 1. Otwórz menu Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
 2. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta.
 3. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, i wybierz Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe > Miesięczny limit wydatków.

Które funkcje kontroli rodzicielskiej mogę zmienić?

W zależności od używanego urządzenia lub konsoli możesz zmienić następujące ustawienia kontroli rodzicielskiej:

* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

Jak ograniczyć komunikację i dostęp do zawartości tworzonej przez użytkowników

Jeśli dla pozycji Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników wybrano Ogranicz lub Nie zezwalaj, następujące funkcje ulegną zmianie:

 • Wysyłanie wiadomości tekstowych i prowadzenie rozmów głosowych z innymi graczami.
  Wysyłanie gotowych wiadomości w grze jest dozwolone.
 • Udostępnianie treści tworzonych przez użytkowników.
 • Oglądanie materiałów utworzonych przez użytkowników, takich jak zrzuty ekranu, klipy wideo (filmy z rozgrywki), transmisje, zawartość w grze i profile osobiste.

Pamiętaj, że konta dzieci mogą poprosić o utworzenie wyjątku pozwalającego na komunikację w określonej grze.

Jak utworzyć wyjątek

Dziecko może poprosić o możliwość korzystania z funkcji, która została przez Ciebie ograniczona.

Jeśli dziecko spróbuje uruchomić grę objętą ograniczeniami, zostanie ona zablokowana i pojawi się ekran. Korzystając z niego, dziecko może wysłać Ci prośbę o utworzenie wyjątku dla gry. Po wysłaniu prośby przez dziecko Ty jako menedżer rodziny, a także wyznaczeni rodzice lub opiekunowie otrzymają powiadomienie oraz wiadomość e-mail.

Jako menedżer rodziny, Ty albo wyznaczony rodzic lub opiekun możecie wyrazić zgodę na następujące sposoby:

 1. Prośba od dziecka zostanie wysłana w wiadomości e-mail. Jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun otwórz stronę internetową podaną w wiadomości i zaloguj się na swoje konto.
 2. Wybierz dziecko z listy członków rodziny, a następnie wybierz Rozgrywka w sekcji Dozwolone gry, aby wyświetlić prośbę dziecka.

Możesz również wyświetlić prośbę swojego dziecka na stronie internetowej podanej niżej.

 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun.
 2. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Powiadomienia
 3. Wybierz prośbę dziecka, a następnie kliknij Przejdź do [Dozwolone gry]

Prośbami dzieci można także zarządzać, otwierając Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną, wybierając dziecko, a następnie Dozwolone gry.

 1. Prośbę od dziecka otrzymasz jako powiadomienie z PlayStation®App.
  Kliknij ikonę Powiadomienia, a następnie prośbę dziecka.
 2. Podaj hasło.
 3. Przewiń w dół do sekcji  Dozwolone gry, a następnie kliknij Rozgrywka, aby wyświetlić prośbę.
 • Jeśli chcesz zezwolić na funkcje komunikacji, postępuj zgodnie z tymi samymi wskazówkami, co w przypadku wyrażania zgody na gry. O wyjątki dotyczące gier i funkcji komunikacji trzeba poprosić oddzielnie.
 • Jeśli zmienisz poziom ograniczeń kontroli rodzicielskiej, Twoje dziecko może nadal grać w gry, które były dozwolone.

Jako menedżer rodziny, rodzic lub opiekun możesz utworzyć wyjątek i zezwolić na korzystanie z funkcji komunikacji dla konkretnej gry, nawet jeśli dla pozycji Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników ustawiono opcję Ogranicz lub Nie zezwalaj. Jeśli Twoje dziecko spróbuje użyć funkcji komunikacji w grze, zobaczy komunikat. Korzystając z niego, dziecko może wysłać Ci prośbę o utworzenie wyjątku dla gry.

 1. Prośba od dziecka zostanie wysłana w wiadomości e-mail. Jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun otwórz stronę internetową podaną w wiadomości i zaloguj się na swoje konto.
 2. Wybierz dziecko z listy członków rodziny, a następnie wybierz Komunikacja w sekcji Dozwolone gry, aby wyświetlić prośbę dziecka.

Możesz również wyświetlić prośbę swojego dziecka na stronie internetowej podanej niżej.

 1. Prośbę dziecka otrzymasz jako powiadomienie z aplikacji PS App.
  Kliknij ikonę Powiadomienia, a następnie prośbę dziecka.
 2. Podaj hasło.
 3. Przewiń w dół do sekcji Dozwolone gry, a następnie kliknij Komunikacja aby wyświetlić prośbę.

Wstępnie ustawione poziomy ograniczeń (tylko konsole PS5)

Kontrola rodzicielska jest wstępnie skonfigurowana z ograniczeniami dostosowanymi do wieku. Wybór poziomu odpowiedniego dla wieku dziecka pozwala na jednoczesne skonfigurowanie kilku funkcji.

 • Jeśli kontrola rodzicielska jest ustawiona na koncie dziecka na konsoli PlayStation®4, systemie PlayStation®Vita lub online, na konsoli PlayStation®5 zobaczysz najnowsze ustawienia.
 • Poszczególne ustawienia można zmieniać we wstępnie ustawionych poziomach ograniczeń. Po wykonaniu tej czynności poziom ograniczeń zmieni się na Niestandardowy.
 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS5
  Może rozpocząć korzystanie z zawartości, jeśli ograniczenie wiekowe jest takie samo lub niższe od wieku dziecka.
 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS4 i PS3 
  Może rozpocząć korzystanie z materiałów, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 15 lat i młodszych.
 • Uruchamianie płyt Blu-ray Disc
  Może odtwarzać płyty, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 16 lat i młodszych.
 • Uruchamianie płyt DVD
  Brak ograniczeń.
 • Ogranicz korzystanie z PS VR i PS VR2
  Brak ograniczeń.
 • Ograniczanie przeglądania sieci
  Brak ograniczeń.
 • Ograniczanie komunikacji i zawartości tworzonej przez graczy
  Brak ograniczeń.
 • Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku*
  Ograniczone.
 • Ustaw miesięczny limit wydatków
  0.
 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS5
  Może rozpocząć korzystanie z zawartości, jeśli ograniczenie wiekowe jest takie samo lub niższe od wieku dziecka.
 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS4 i PS3
  Może rozpocząć korzystanie z materiałów, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 12 lub 13 lat i młodszych.
 • Uruchamianie płyt Blu-ray Disc
  Może odtwarzać płyty, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 13 lat i młodszych.
 • Uruchamianie płyt DVD
  Brak ograniczeń.
 • Ogranicz korzystanie z PS VR i PS VR2
  Brak ograniczeń.
 • Przeglądanie sieci
  Ograniczone.
 • Ograniczanie komunikacji i zawartości tworzonej przez graczy
  Ograniczone.
 • Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku*
  Ograniczone.
 • Ustaw miesięczny limit wydatków
  0.
 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS5
  Może rozpocząć korzystanie z zawartości, jeśli ograniczenie wiekowe jest takie samo lub niższe od wieku dziecka.
 • Uruchamianie gier i aplikacji na PS4 i PS3
  Może rozpocząć korzystanie z materiałów, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 6 lub 7 lat i młodszych.
 • Uruchamianie płyt Blu-ray Disc
  Może odtwarzać płyty, jeśli są one przeznaczone dla dzieci w wieku 7 lat i młodszych.
 • Uruchamianie płyt DVD
  Brak ograniczeń.
 • Ogranicz korzystanie z PS VR i PS VR2
  Ograniczone.
 • Przeglądanie sieci
  Ograniczone.
 • Ograniczanie komunikacji i zawartości tworzonej przez graczy
  Ograniczone.
 • Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku*
  Ograniczone.
 • Ustaw miesięczny limit wydatków
  0.

* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej