Konfigurowanie kont rodzinnych w PSN

Jak skonfigurować konta rodzinne w PSN

Dowiedz się, jak tworzyć konta rodziców, opiekunów i dzieci dla swojej rodziny w PlayStation™Network (PSN).

Jak zostać menadżerem rodziny

Aby skonfigurować rodzinę w PSN, należy przed utworzeniem kont dzieci utworzyć konto dorosłego.

Osoba dorosła, która tworzy konto dziecka, jest zwana menedżerem rodziny. Menedżer rodziny może:

 • Zarządzać czasem gry. 
 • Zarządzać zakupami z portfela menedżera rodziny. 
 • Zarządzać dostępem do gier, filmów i aplikacji. 
 • Wyłączać wiadomości tekstowe, wideo i głosowe. 
 • Blokować generowane przez użytkowników filmy, transmisje i obrazy. 
 • Wyznaczać inne osoby dorosłe w rodzinie na „opiekunów”. Umożliwia to im konfigurowanie i zmianę kontroli wszystkich nieletnich członków rodziny (w tym podejmowanie decyzji o tym, ile środków można wydać z portfela).

Jak dodać nieletniego członka rodziny

Przeglądarka: jak dodać nieletniego członka rodziny

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Wybierz Dodaj dziecko
 3. Wpisz imię dziecka oraz jego datę urodzenia, po czym kliknij Dalej.
 4. Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika, którą należy zaakceptować, aby kontynuować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić kontrolę rodzicielską.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny na swojej konsoli PS5 i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny.
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby skonfigurować konto dziecka.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz Dodaj członka rodziny > Utwórz użytkownika.
 3. Wpisz imię dziecka oraz jego datę urodzenia, po czym kliknij Dalej.
 4. Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika, którą należy zaakceptować, aby kontynuować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić kontrolę rodzicielską.

Jak dodać dorosłego członka rodziny

Przeglądarka: jak dodać dorosłego członka rodziny

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Wybierz Dodaj osobę dorosłą
 3. Wpisz adres e-mail osoby dorosłej i kliknij przycisk Dalej.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby skonfigurować konto dorosłego.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz Dodaj członka rodziny
 3. W tym miejscu można zaprosić osobę z istniejącym kontem lub utworzyć nowego użytkownika lokalnego.

Jak usunąć dorosłego członka rodziny

Przeglądarka: jak usunąć dorosłego członka rodziny

 1. Wpisz się do funkcji Zarządzanie kontami > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny. 
 3. Wybierz Usuń z rodziny.
  Usunięcie członka rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, odbierze mu możliwość konfigurowania kontroli rodzicielskiej. 
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska> Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny. 
 3. Wybierz Usuń z rodziny.
  Usunięcie członka rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, odbierze mu możliwość konfigurowania kontroli rodzicielskiej. 
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny. 
 3. Wybierz Usuń z rodziny.
  Usunięcie członka rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, odbierze mu możliwość konfigurowania kontroli rodzicielskiej. 

Jak przyznać uprawnienia rodzica/opiekuna

Przeglądarka internetowa: wyznaczanie rodzica/opiekuna

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć na opiekuna, a następnie zaznacz pole wyboru Rodzic/opiekun.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby dodać rodzica lub opiekuna.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć na opiekuna, a następnie zaznacz pole wyboru Rodzic/opiekun.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej