Jak skonfigurować konta rodzinne w PSN

Jak skonfigurować konta rodzinne w PSN

Dowiedz się, jak tworzyć konta menedżera rodziny, opiekuna i dzieci dla swojej rodziny w PlayStation™Network.

Jak skonfigurować rodzinę w PSN

Aby skonfigurować rodzinę w PlayStation™Network (PSN), musisz utworzyć konto dorosłego, a następnie dodać nieletnich członków rodziny lub dorosłych członków rodziny.

Po utworzeniu konta dorosłego dodaj członków rodziny, aby zostać menedżerem rodziny.

Jak dodać nieletniego członka rodziny online

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny.
 2. Wybierz opcję Dodaj dziecko.
 3. Wpisz datę urodzenia dziecka i kliknij Dalej.
  Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika. Zaakceptuj ją i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kontrolę rodzicielską.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny.
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby skonfigurować konto dziecka.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz Dodaj członka rodziny > Utwórz użytkownika.
 3. Wpisz imię dziecka oraz jego datę urodzenia, po czym kliknij Dalej.
  Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika. Zaakceptuj ją i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kontrolę rodzicielską.

Jak dodać dorosłego członka rodziny online

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny.
 2. Wybierz Dodaj osobę dorosłą.
 3. Wpisz adres e-mail osoby dorosłej i kliknij przycisk Dalej.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny.
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby skonfigurować konto dorosłego.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz Dodaj członka rodziny.
 3. W tym miejscu można zaprosić osobę z istniejącym kontem lub utworzyć nowego użytkownika lokalnego.

Jak usunąć dorosłego członka rodziny online

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny.
 3. Wybierz Usuń ze swojej rodziny.
  Usunięcie członka rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, odbierze mu możliwość konfigurowania kontroli rodzicielskiej.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny.
 3. Wybierz Usuń ze swojej rodziny.
  Usunięcie członka rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, odbierze mu możliwość konfigurowania kontroli rodzicielskiej.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny.
 3. Wybierz Usuń ze swojej rodziny.
  Usunięcie członka rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, odbierze mu możliwość konfigurowania kontroli rodzicielskiej.

Jak przypisać rodziców lub opiekunów online

 1. Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny i ustaw go jako Rodzica/opiekuna.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny.
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby dodać rodzica lub opiekuna.
 1. Wpisz się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną.
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć na opiekuna, a następnie zaznacz pole wyboru Rodzic/opiekun.

Jak zaktualizować konto dziecka do konta dorosłego

Gdy nieletni członek rodziny może uaktualnić swoje konto do konta osoby dorosłej, podczas wpisywania się do PSN zostanie wyświetlone powiadomienie. Osoba taka może wtedy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uaktualnić swoje konto do wersji dla dorosłych użytkowników, lub wybrać opcję Zrób to później.

 • Aktualizacja konta nie jest wymagana.
 • Po jej dokonaniu nie można powrócić do konta dziecka.

Aby zaktualizować konto po wybraniu opcji Zrób to później, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami i wybierz Uaktualnij konto.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację.
 3. Wypisz się i wpisz się z powrotem.
 1. Przejdź do Ustawień > Użytkownicy i konta.
 2. Wybierz Konto > Uaktualnij konto.
  Jeśli wpiszesz się na konto, którego jeszcze nie możesz zaktualizować, opcja Uaktualnij konto nie pojawi się.
 3. Wybierz Dalej.
 4. Przeczytaj umowę użytkownika i politykę prywatności, po czym wybierz Zgadzam się.
 5. Wybierz Wypisz się z PlayStation Network.
  Gdy wpiszesz się z powrotem, będziesz mieć możliwość korzystania z konta dorosłego.
 1. Otwórz Ustawienia > Zarządzanie kontami.
 2. Wybierz Informacje o koncie, a następnie Uaktualnij konto.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację.

Rodziny w skrócie

Osobami, które tworzą rodzinę, są:

 • Menedżer rodziny
 • Nieletni członkowie rodziny
 • Rodzic lub opiekun
 • Dorośli członkowie

Może

Nie może

 • Dodawać członków rodziny.
 • Zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków rodziny.
 • Ustawiać ograniczenia konsoli.
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.
 • Dodawać metody płatności lub środki do portfela.
 • Kupować zawartość w PlayStation™Store.
 • Akceptować warunki świadczenia usługi PSN w imieniu nieletnich członków rodziny.
 • Wyznaczać innych dorosłych członków rodziny na rodziców lub opiekunów.
 • Dodawać wyjątki dotyczące gier (tylko na konsoli PS5).
 • Dodawać wyjątki dotyczące funkcji komunikacyjnych w grach.
 • Usuwać nieletnich członków rodziny*.
 • Ustawiać ograniczenia kont innych dorosłych członków rodziny.
 • Opuszczać rodzinę.

* Nie można usunąć nieletniego członka z rodziny.

Może

Nie może

 • Przejść na konto dorosłego po osiągnięciu odpowiedniego wieku.
 • Grać w gry i zawartość offline, z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych i ustawień kontroli rodzicielskiej.
 • Dodawać/usuwać członków rodziny.
 • Dodawać metody płatności lub środki do portfela.
 • Opuszczać rodzinę.
 • Zmieniać identyfikator internetowy.
Funkcje te zależą od ustawień kontroli rodzicielskiej
 • Grać w gry i zawartość online, z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych i ustawień kontroli rodzicielskiej.
 • Kupować treści w PlayStation Store, z uwzględnieniem limitów wydatków.
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.

Może

Nie może

 • Ustawiać ograniczenia konsoli.
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.
 • Dodawać metody płatności lub środki do portfela.
 • Kupować treści w PlayStation Store.
 • Opuszczać rodzinę*.
 • Dodawać/usuwać członków rodziny.
 • Zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków rodziny.
 • Wydawać środki z portfela menedżera rodziny.

* Opuszczenie rodziny oznacza, że wszelkie udostępnione treści lub funkcje nie będą więcej udostępniane.

Może

Nie może

 • Ustawiać ograniczenia konsoli.
 • Zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków rodziny.
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.
 • Dodawać metody płatności lub środki do portfela.
 • Kupować treści w PlayStation Store.
 • Opuszczać rodzinę*.
 • Dodawać wyjątki dotyczące gier (tylko na konsoli PS5).
 • Dodawać wyjątki dotyczące funkcji komunikacyjnych w grach.
 • Dodawać/usuwać członków rodziny.
 • Wydawać środki z portfela menedżera rodziny.

* Opuszczenie rodziny oznacza, że wszelkie udostępnione treści lub funkcje nie będą więcej udostępniane.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej