Konfigurowanie kont rodzinnych PlayStation

Konfigurowanie kont rodzinnych PlayStation

Dowiedz się, jak tworzyć konta rodziców, opiekunów i dzieci dla swojej rodziny w PlayStation.

Aby skonfigurować rodzinę w PSN, należy przed utworzeniem kont dzieci utworzyć konto dorosłego.

Osoba dorosła, która tworzy konto dziecka, jest zwana menedżerem rodziny. Menedżer rodziny może:

 • Zarządzać czasem gry. 
 • Zarządzać zakupami z portfela menedżera rodziny. 
 • Zarządzać dostępem do gier, filmów i aplikacji. 
 • Wyłączać wiadomości tekstowe, wideo i głosowe. 
 • Blokować generowane przez użytkowników filmy, transmisje i obrazy. 
 • Wyznaczać inne osoby dorosłe w rodzinie na „opiekunów”. Umożliwia to im konfigurowanie i zmianę kontroli wszystkich nieletnich członków rodziny (w tym podejmowanie decyzji o tym, ile środków można wydać z portfela).

Dodawanie nieletnich członków rodziny

Przeglądarka: jak dodać nieletniego członka rodziny

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Wybierz opcję Dodaj dziecko
 3. Wpisz imię dziecka oraz jego datę urodzenia, po czym kliknij Dalej.
 4. Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika, którą należy zaakceptować, aby kontynuować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić kontrolę rodzicielską dla tego użytkownika.
 1. Zaloguj się na swojej konsoli PS4 jako menedżer rodziny, a następnie otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny.
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby skonfigurować konto dziecka.
 1. Zaloguj się na swoim systemie PS4 jako menedżer rodziny, a następnie otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz Dodaj członka rodziny > Utwórz użytkownika.
 3. Wpisz imię dziecka oraz jego datę urodzenia, po czym kliknij Dalej.
 4. Zostanie wyświetlona Umowa użytkownika, którą należy zaakceptować, aby kontynuować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić kontrolę rodzicielską dla tego użytkownika.

Dodawanie dorosłych członków rodziny

Przeglądarka: jak dodać dorosłego członka rodziny

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Wybierz Dodaj osobę dorosłą
 3. Wpisz adres e-mail osoby dorosłej i kliknij przycisk Dalej.
 1. Zaloguj się na swojej konsoli PS5 jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby skonfigurować konto dorosłego.
 1. Zaloguj się na swoim systemie PS4 jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz Dodaj członka rodziny
 3. W tym miejscu można zaprosić osobę z istniejącym kontem lub utworzyć nowego użytkownika lokalnego.

Wyznaczanie uprawnień rodzica/opiekuna

Przeglądarka internetowa: wyznaczanie rodzica/opiekuna

 1. Zaloguj się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć na opiekuna, a następnie zaznacz pole wyboru Rodzic/opiekun.
 1. Zaloguj się na swojej konsoli PS5 jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną > Dodaj członka rodziny
 2. Zeskanuj kod QR na urządzeniu mobilnym, aby dodać rodzica lub opiekuna.
 1. Zaloguj się na swoim systemie PS4 jako menedżer rodziny, a następnie otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć na opiekuna, a następnie zaznacz pole wyboru Rodzic/opiekun.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej