Jak zapobiegać zmianie przez dzieci ustawień kontroli rodzicielskiej w PlayStation

Jak zapobiegać zmianie przez dzieci ustawień kontroli rodzicielskiej w PlayStation

Dowiedz się, jak zapobiegać zmianie ustawień kontroli rodzicielskiej przez dzieci na konsoli PlayStation®5 i konsoli PlayStation®4. 

Ustaw kod ograniczeń systemowych

Kod dostępu do ograniczeń systemu uniemożliwia dzieciom wprowadzanie zmian w ustawieniach kontroli rodzicielskiej na PlayStation, na przykład ograniczeń wiekowych czy ustawień domyślnych. Wybierz zapadający w pamięć kod, który będzie znany tylko Tobie. Udostępniaj go tylko członkom rodziny wyznaczonym na opiekunów, ponieważ umożliwia on zmianę lub usunięcie wszystkich ustawień kontroli.

 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny i przejdź do Ustawień > Rodzina i kontrola rodzicielska > Ograniczenia konsoli PS5.
 2. Wpisz istniejący kod dostępu do ograniczeń konsoli. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000.
 3. Wybierz opcję Zmień kod dostępu do ograniczeń konsoli.
 4. Wpisz nowy czterocyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.
 5. Wpisz kod po raz drugi, aby go potwierdzić.

Więcej informacji na temat ograniczeń systemu PS4 można znaleźć w przewodniku użytkownika online.

 1. W systemie PS4 przejdź do Ustawień > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Ograniczenia systemu PS4.
 2. Wpisz istniejący kod dostępu do ograniczeń systemu. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000.
 3. Wybierz Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu.
 4. Wpisz nowy czterocyfrowy kod za pomocą odpowiednich przycisków na kontrolerze. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.
 5. Wpisz kod po raz drugi, aby go potwierdzić.

Ustaw kod logowania

Zachęć wszystkich użytkowników mających konto w systemie PlayStation do ustawienia kodu dostępu do logowania. W przeciwnym wypadku nieletni członkowie rodziny mogą logować się na konta osób dorosłych lub starszych dzieci i wyłączać ustawienia kontroli, które zostały dla nich skonfigurowane.

 1. Przejdź do Ustawień > Użytkownicy i konta.

 2. Wybierz Ustawienia logowania > Ustaw kod dostępu do logowania PS5.

 3. Ustaw czterocyfrowy kod. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.

 1. Przejdź do menu Ustawień > Ustawienia logowania > Zarządzanie kodem dostępu do logowania.

 2. Ustaw czterocyfrowy kod. Postaraj się wymyślić kod, który będzie łatwy do zapamiętania i znany tylko Tobie.

Blokowanie tworzenia nowych użytkowników i logowania gościa 

Możesz uniemożliwić dziecku utworzenie nowego konta nieobjętego ograniczeniami, wyłączając funkcję tworzenia nowego użytkownika i opcję logowania jako gość.

 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Rodzina i kontrola rodzicielska> Ograniczenia konsoli PS5.
 2. Wybierz Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa > Nie zezwalaj.

 1. Zaloguj się jako menedżer rodziny i otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Ograniczenia systemu PS4
 2. Wybierz Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa > Nie zezwalaj.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej