Jak wpisywać się i wypisywać z PSN

Jak wpisywać się i wypisywać z PSN

Dowiedz się, jak wpisać się do i wypisać z PlayStation™Network na konsoli PlayStation®5 i PlayStation®4.

PlayStation Network (PSN) to usługa online, która otwiera nowe możliwości zabawy z konsolą. Aby wpisać się do PSN, musisz mieć konto i połączenie internetowe.

Wpisywanie się do PlayStation Network

  • Ekran wpisu jest wyświetlany podczas próby uzyskania dostępu do funkcji lub usług online na konsoli PS5.

  • Możesz się też wpisać, przechodząc do ekranu głównego i wybierając Ustawienia > Użytkownicy i konta > Konto > Wpisz się.

  1. Otwórz Ustawienia > Zarządzanie kontami > Wpisz się
  2. Podaj swój identyfikator wpisu (adres e-mail) i hasło > Potwierdź

Jeśli konsola PlayStation 4 nie została jeszcze aktywowana jako podstawowa system PS4, zostanie wyświetlony monit o aktywację. Wybierz Tak lub Nie aktywuj.

Wpisywanie się z użyciem weryfikacji dwuetapowej

Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej (2SV) wpisanie się na konsoli PlayStation wymaga podania hasła oraz kodu weryfikacyjnego przesłanego na Twój telefon komórkowy w wiadomości tekstowej albo aplikacji uwierzytelniającej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak skonfigurować tę funkcję zabezpieczeń, przeczytaj przewodnik dotyczący weryfikacji dwuetapowej poniżej.

Wypisywanie się z PlayStation Network

  • Otwórz Ustawienia > Użytkownicy i konta > Inne > Wypisz się.
  • Otwórz Ustawienia > Zarządzanie kontami > Wypisz się.

Jak wypisać się z PlayStation Network na wszystkich urządzeniach

Jeśli nie masz fizycznego dostępu do konsoli PlayStation, możesz wypisać się ze wszystkich urządzeń, korzystając z funkcji Zarządzanie kontami online.

  1. Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami.

  2. Na pasku bocznym po lewej stronie wybierz Bezpieczeństwo

  3. Wybierz Wypisz się na wszystkich urządzeniach u dołu ekranu. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej