Skonfiguruj opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store

Skonfiguruj opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store

Dowiedz się, jak aktywować ochronę hasłem zakupów w PlayStation™Store.

Dlaczego warto aktywować opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store?

Aktywacja opcji „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń, która uniemożliwia innym osobom dokonywanie zakupów w PlayStation Store z poziomu Twojego konta. Pamiętaj, że:

  • Ustawienie dotyczy wszystkich urządzeń używanych do uzyskania dostępu do PlayStation Store.

  • Jeśli masz dzieci, nie pozwalaj im korzystać z konta, i pamiętaj o wylogowaniu się z systemu PlayStation® po każdym użyciu. Utwórz osobne konta dla każdego dziecka, aby określić w ustawieniach zarządzania rodziną, czy może ono dokonywać zakupów w PlayStation Store i jaką kwotę może wydać.

Jak skonfigurować opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store

Przeglądarka internetowa – włącz opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności”

  1. Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami > Zarządzanie płatnościami.

  2. Przełącz przycisk Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności.

  1. Przejdź do Ustawień > Użytkownicy i konta.

  2. Wybierz Konto > Płatności i subskrypcje > Ustawienia zakupów > Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności.

  1. Przejdź do menu Ustawień > Zarządzanie kontami > Informacje o koncie > Portfel > Ustawienia zakupów i podaj swoje informacje o wpisie.

  2. Wybierz opcję Wymagać hasła podczas dokonywania płatności? i kliknij Tak lub Nie, a następnie Potwierdź.

Powiązane artykuły na temat bezpieczeństwa PlayStation

Poniżej znajdziesz niektóre z typowych pytań dotyczących bezpieczeństwa w systemie PlayStation. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej