Sposoby zachowania bezpieczeństwa w PlayStation™Network

Sposoby zachowania bezpieczeństwa w PlayStation™Network

Poznaj zasady bezpieczeństwa w PlayStation Network.

Nigdy nie udostępniaj danych swojego konta innym osobom ani nie pozwalaj im się logować w Twoim imieniu, ponieważ to Ty ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane na Twoim koncie. Aby uniknąć przypadkowego udostępnienia danych swojego konta, gdy logujesz się na konsoli należącej do kogoś innego, zawsze po zakończeniu sesji wyloguj się ze swojego konta.

1. Utwórz mocne hasło

Powinno być unikalne: Tworząc konto w PlayStation Network, nie używaj hasła, z którego korzystasz już gdzie indziej. Unikalne hasło oznacza, że naruszenie bezpieczeństwa innej usługi nie powinno stwarzać zagrożenia dla Twojego konta.

Powinno być silne: Do utworzenia hasła użyj zdania lub frazy. Pamiętaj, aby wykorzystać w nim liczby, duże i małe litery, a także symbole (np. $ lub %).

Powinno być trudne do odgadnięcia: Twoje hasło nie powinno zawierać żadnych informacji o Tobie – daty urodzin, nazwy szkoły podstawowej itp.

2. Ustaw opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności”

Aktywuj ochronę hasłem zakupów w PlayStation™Store, aby uniemożliwić innym osobom dokonywanie zakupów bez Twojej wiedzy.

3. Ustaw opcję „Wymagaj kodu dostępu przy logowaniu”

Uniemożliwia ona osobom, które nie znają Twojego kodu dostępu, zalogowanie się na Twoje konto na Twojej konsoli.

4. Nigdy nie udostępniaj danych swojego konta

Udostępnienie danych konta stwarza zagrożenie dla Twojego konta. Stanowi to również naruszenie Warunków świadczenia usługi, dlatego nigdy nie należy przekazywać innym osobom swojego hasła ani danych logowania. Jeżeli ktoś inny zaloguje się na Twoje konto, ma możliwość zmiany Twojego hasła lub identyfikatora wpisu. W ten sposób zablokuje Ci dostęp do konta.

5. Dodaj weryfikację dwuetapową (2SV) do konta

Weryfikacja dwuetapowa (2SV) to dodatkowa warstwa zabezpieczeń konta w PlayStation™Network. Wymaga podania wysłanego na urządzenie mobilne kodu weryfikacyjnego przy każdym logowaniu za pomocą hasła.

6. Nie loguj się na urządzeniach współdzielonych

Logowanie się na swoje konto z kafejek internetowych, bibliotek lub publicznie dostępnych systemów PlayStation stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Loguj się wyłącznie w systemach kontrolowanych przez siebie lub osoby, którym ufasz, w przeciwnym razie Twoje dane mogą zostać skradzione bez Twojej wiedzy.

7. Unikaj stron związanych z wyłudzaniem informacji

Internet jest pełen witryn internetowych oferujących bezpłatne waluty wirtualne w zamian za niektóre dane osobowe. Witryny te są tworzone i prowadzone w celu zbierania informacji i uzyskania dostępu do Twojego konta, danych o płatnościach i danych osobowych. Nigdy nie udostępniaj tym witrynom informacji o koncie – jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci wejść na taką witrynę, zmień hasło.

Jak zmienić ustawienia zabezpieczeń?

Ustawienia zabezpieczeń umożliwiają zmianę hasła, numeru telefonu komórkowego oraz aktywację lub dezaktywację weryfikacji dwuetapowej. Możesz także edytować lub dodać pytanie zabezpieczające, które umożliwia wpisanie się na konto, jeśli zapomnisz hasła.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej