Sprawdzone metody dotyczące bezpieczeństwa w PSN

Jak korzystać ze sprawdzonych metod bezpieczeństwa w PSN

Dowiedz się, co możesz zrobić, by zwiększyć bezpieczeństwo w PlayStation™Network (PSN).

Nigdy nie udostępniaj danych swojego konta innym osobom ani nie pozwalaj im się logować w Twoim imieniu, ponieważ to Ty ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane na Twoim koncie. Aby uniknąć przypadkowego udostępnienia danych swojego konta, gdy logujesz się na konsoli należącej do kogoś innego, zawsze po zakończeniu sesji wyloguj się ze swojego konta.

Sprawdzone metody dotyczące bezpieczeństwa w PSN

1. Utwórz mocne hasło

Powinno być unikalne: Tworząc konto w PlayStation Network, nie używaj hasła, z którego korzystasz już gdzie indziej. Unikalne hasło oznacza, że naruszenie bezpieczeństwa innej usługi nie powinno stwarzać zagrożenia dla Twojego konta.

Powinno być silne: Do utworzenia hasła użyj zdania lub frazy. Pamiętaj, aby wykorzystać w nim liczby, duże i małe litery, a także symbole (np. $ lub %).

Powinno być trudne do odgadnięcia: Hasło nie powinno zawierać żadnych informacji o Tobie – daty urodzin, informacji o szkole itp.

2. Ustaw opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności”

Aktywuj ochronę hasłem zakupów w PlayStation™Store, aby uniemożliwić innym osobom dokonywanie zakupów bez Twojej wiedzy.

3. Ustaw opcję „Wymagaj kodu dostępu przy logowaniu”

Uniemożliwia ona osobom, które nie znają Twojego kodu dostępu, zalogowanie się na Twoje konto na Twojej konsoli.

4. Dodaj weryfikację dwuetapową (2SV) do konta

Gdy aktywujesz weryfikację 2-etapową, do konta dodawana jest druga warstwa zabezpieczeń. Za każdym razem, gdy logujesz się z aktywną weryfikacją dwuetapową, na Twój telefon komórkowy wysyłany jest unikalny kod weryfikacyjny, którego musisz użyć, by wpisać się na konto.

5. Nigdy nie udostępniaj danych swojego konta

Udostępnienie danych konta stwarza zagrożenie dla Twojego konta. Stanowi to również naruszenie Warunków świadczenia usługi, dlatego nigdy nie należy przekazywać innym osobom swojego hasła ani danych logowania. Jeżeli ktoś inny zaloguje się na Twoje konto, ma możliwość zmiany Twojego hasła lub identyfikatora wpisu. W ten sposób zablokuje Ci dostęp do konta.

6. Nie loguj się na urządzeniach współdzielonych

Logowanie się na swoje konto z kafejek internetowych, bibliotek lub publicznie dostępnych systemów PlayStation stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Loguj się wyłącznie w systemach kontrolowanych przez siebie lub osoby, którym ufasz, w przeciwnym razie Twoje dane mogą zostać skradzione bez Twojej wiedzy.

7. Unikaj stron związanych z wyłudzaniem informacji

Internet jest pełen witryn internetowych oferujących bezpłatne waluty wirtualne w zamian za niektóre dane osobowe. Witryny te są tworzone i prowadzone w celu zbierania informacji i uzyskania dostępu do Twojego konta, danych o płatnościach i danych osobowych. Nigdy nie udostępniaj tym witrynom informacji o koncie – jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci wejść na taką witrynę, zmień hasło.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej