Problemy z kartą kredytową lub debetową

Problemy z dodaniem informacji o karcie kredytowej lub debetowej w PlayStation Store

Znajdź wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z kartami kredytowymi i debetowymi w PlayStation™Store.

Istnieje kilka typowych problemów, które mogą uniemożliwić dodanie nowej karty kredytowej lub debetowej do Twojego konta. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z płatnością.

Komunikat o błędzie: nie można zaktualizować informacji o karcie

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie informujący, że dane Twojej karty „aktualizowano zbyt wiele razy w krótkim czasie”, Twoje konto zostało zablokowane ze względów bezpieczeństwa. 

Odczekaj 24 godziny przed próbą zaktualizowania informacji o karcie – każda próba podjęta w ciągu 24 godzin spowoduje nałożenie blokady na koncie na kolejne 24 godziny.

Aby dokonać zakupu w PlayStation Store, w czasie gdy trwa blokada, użyj innej metody płatności lub kodu doładowania portfela w PlayStation Store.

Jak uniknąć problemów z płatnościami w PlayStation Store

Czy zostały wyłączone płatności online w przypadku Twojej karty kredytowej/debetowej?
Jeśli dostawca usług płatniczych został poproszony o wyłączenie płatności online, możesz nie mieć możliwości zarejestrowania karty jako metody płatności w PlayStation Store.

Czy występują jakieś problemy z PlayStation Network?
Jeżeli w PlayStation Network występują problemy, to może nie być możliwości zapisania Twoich danych do płatności. Sprawdź stronę stanu usług PSN i poczekaj, aż przy wszystkich usługach zaświeci się zielone światełko. Dopiero wtedy wpisz jeszcze raz swoje dane do płatności.

Czy w PlayStation Store jest akceptowany dany typ karty?
Chociaż PlayStation Store akceptuje większość kart płatniczych, jest kilka form płatności, które nie są obsługiwane. Zapoznaj się z informacjami na stronie poświęconej akceptowanym formom płatności, aby sprawdzić, czy Twoja karta jest obsługiwana w PlayStation Store.

Czy dane karty są aktualne i prawidłowe?
Wpisz swoje dane dokładnie tak jak na wyciągach bankowych. Aby sprawdzić dane płatności na swoim koncie, otwórz Zarządzanie kontami > Zarządzanie płatnościami i wybierz kartę płatniczą. 

Czy wpisywane przez Ciebie informacje zawierają znaki specjalne?
Jeśli Twoje imię i nazwisko, adres lub numer mieszkania zawierają znaki specjalne, zastąp je najbliższą odpowiadającą im literą z podstawowego 26-literowego alfabetu łacińskiego. Nie używaj znaków, które nie są literami, takich jak gwiazdki (*), myślniki (-), apostrofy (') czy ukośniki (/).

Czy Twoja karta płatnicza jest z innego regionu niż region PlayStation Store?
Jeśli Twoja karta kredytowa lub debetowa została zarejestrowana na adres w innym kraju niż ten w Twoim regionie PlayStation Store, może się okazać, że nie można połączyć karty. Jeżeli to możliwe, użyj karty płatniczej zarejestrowanej w tym samym regionie co Twój PlayStation Store.

Jeśli nie możesz użyć karty z tego samego kraju, w którym znajduje się Twój PlayStation Store, możesz dokonać zakupów w PlayStation Store, korzystając z innej metody płatności lub kodu doładowania portfela PlayStation Store.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z bankiem lub dostawcą karty w celu potwierdzenia, że metoda płatności została aktywowana, karta nie jest zablokowana i są na niej dostępne środki. Pamiętaj, by mieć przy sobie niezbędne informacje dotyczące zabezpieczeń.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej