Jak zaktualizować oprogramowanie systemu na konsoli PS4

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu na konsoli PS4

Aby zapewnić optymalne działanie PlayStation, zawsze aktualizuj oprogramowanie systemu konsoli PlayStation®4do najnowszej wersji.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemu dla konsoli PS4

Sprawdź poniżej, jakie funkcje są dostępne w aktualizacji. 

 • Możesz też wyświetlić podręcznik użytkownika online w menu Ustawienia konsoli PS5.

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu konsoli PS4

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje lub ręcznie zaktualizuj oprogramowanie systemu, wykonując poniższe czynności.

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Aktualizacja oprogramowania systemu.
  Jeśli jest dostępny plik aktualizacji z nowszą wersją oprogramowania, zostanie automatycznie pobrany.

Jeśli aktualizacja oprogramowania systemu zatrzyma się w którymś momencie, należy ponownie uruchomić pobieranie, wykonując poniższe czynności. 

 1. Wybierz Powiadomienia z obszaru funkcji konsoli PS4, zaznacz plik aktualizacji, naciśnij przycisk OPTIONS > Usuń.
 2. Następnie wybierz  Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu

Jeżeli pliku aktualizacji nie uda się pobrać kilka razy, zaktualizuj oprogramowanie systemu PS4 przy użyciu komputera PC lub Mac.

Jeśli ponowne uruchomienie pobierania oprogramowania systemu się nie uda, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS4” na dysku USB sformatowanym jako FAT32 lub exFAT. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.

 2. Pobierz plik aktualizacji (przycisk poniżej) i zapisz go w folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

 3. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS4.

 4. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

 5. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie systemu.

 6. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB  >  OK.

Jeśli konsola PS4 nie rozpozna pliku, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Jak ponownie zainstalować oprogramowanie systemu konsoli PS4

Ponowna instalacja oprogramowania systemu na konsoli PS4 spowoduje usunięcie wszystkich zawartych w niej danych. Proces ten jest często określany jako „fabryczny” lub „twardy” reset.

 1. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS4” na dysku USB sformatowanym jako FAT32 lub exFAT. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.

 2. Pobierz plik reinstalacyjny (przycisk poniżej) i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

 3. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS4.

 4. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

 5. Wybierz polecenie Zainicjuj PS4 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu).

Jeśli konsola PS4 nie rozpozna pliku, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Masz problemy?

Jeśli masz problemy z aktualizacją oprogramowania systemu PS4, przejrzyj poniższy przewodnik, aby uzyskać dalsze informacje.

Uwagi

 • Nie należy pobierać i instalować aktualizacji, korzystając z innych danych niż oficjalny plik aktualizacji udostępniony online przez firmę Sony Interactive Entertainment. Nie należy pobierać i instalować aktualizacji z użyciem innych metod niż te, które zostały opisane w dokumentacji systemu lub na tej stronie internetowej. Jeśli aktualizacja zostanie dokonana przy użyciu danych z innego źródła, inną metodą lub w systemie, który w jakikolwiek sposób został zmodyfikowany, system może nie działać poprawnie i zainstalowanie na nim oficjalnych danych aktualizacji może nie być możliwe. Może to także doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji systemu i utrudnić korzystanie z usług gwarancyjnych i naprawczych zapewnianych przez firmę Sony Interactive Entertainment.
 • Nie należy instalować oprogramowania systemu krótko przed ani krótko po przerwie w zasilaniu.
 • Nie należy wyłączać systemu podczas instalacji. Przerwa w instalacji może spowodować uszkodzenie systemu.
 • W przypadku niektórych aplikacji lub treści należy zaktualizować oprogramowanie systemu, aby móc uzyskać do nich dostęp.

Oprogramowanie systemu

Korzystając lub pobierając oprogramowanie systemu, zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich bieżących warunków niniejszej Umowy. Aby uzyskać dostęp do aktualnej kopii niniejszej Umowy, którą można wydrukować, odwiedź stronę  http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Firma Sony Interactive Entertainment może według własnego uznania zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie, w tym wszelkie warunki zawarte w dokumentacji lub instrukcji obsługi systemu PS4, albo na stronie  http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Zachęcamy do zaglądania od czasu do czasu na tę stronę, aby sprawdzić ewentualne zmiany w Umowie.

Od czasu do czasu publikujemy aktualizacje oprogramowania systemu, w tym aktualizacje zabezpieczeń, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania konsoli PS4. 

Otrzymasz powiadomienie o nowych aktualizacjach oprogramowania systemu, jeśli Twoja konsola jest podłączona do Internetu lub włożysz płytę z grami wymagającej nowszej wersji tego oprogramowania. Możesz też zaglądać regularnie na tę stronę, aby pobrać najnowsze dostępne aktualizacje. 

Firma SIE zdecydowanie zaleca instalowanie najnowszej aktualizacji tak szybko, jak to możliwe po jej wydaniu. Jeśli nie będziesz tego robić, może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo konsoli i jej prawidłowe działanie.