Aktualizacja oprogramowania systemu PS4

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu na konsoli PS4

Aby zapewnić optymalne działanie PlayStation, zawsze aktualizuj oprogramowanie systemu konsoli PlayStation®4 do najnowszej wersji.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemu dla konsoli PS4

15 września 2021 r. opublikowano aktualizację oprogramowania systemu konsol PS4™. 

Wersja 9.00 

Główne funkcje aktualizacji oprogramowania systemu: 

 • Możesz teraz wyświetlać trofea z gier na PS5 na konsoli PS4. 
  • W sekcji Trofea możesz teraz wyświetlać trofea zdobyte na PS5. 
  • Trofea PS5 możesz również wyświetlić na liście trofeów na ekranie profilu na karcie [Gry]. 
 • W sekcji Wiadomości wprowadziliśmy te zmiany: 
  • Jeśli jesteś właścicielem grupy, możesz ją teraz usunąć. Aby usunąć grupę, otwórz menu opcji, a następnie wybierz [Usuń grupę]. Jeśli usuniesz grupę, zostanie ona usunięta dla wszystkich członków.
  • Gdy kogoś zablokujesz, możesz opuścić grupę, w której jesteś tylko ty i ta osoba. Nie możesz opuścić grupy, w której są inni gracze. 

Inne zaktualizowane funkcje: 

 • Na urządzeniu z Androidem lub systemem iOS/iPadOS możesz teraz korzystać z aplikacji PS Remote Play, aby uzyskać dostęp do PS4 za pośrednictwem danych mobilnych. 
 • Wprowadziliśmy następujące ulepszenia w zakresie kontroli rodzicielskiej: 
  • Gdy dziecko poprosi o możliwość korzystania z funkcji komunikacyjnych w grze, jego rodzic lub opiekun otrzyma powiadomienie na PS4 i w PlayStation App.
  • Dziecko otrzyma także powiadomienie, gdy jego rodzic lub opiekun zaakceptuje lub odrzuci prośbę o korzystanie z funkcji komunikacyjnych w grze albo wyłączy możliwość takiego korzystania. 
 • Możesz teraz określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych produktach i ofertach specjalnych bezpośrednio na PS4, czy pocztą elektroniczną. Otwórz [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Preferencje komunikacji].

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu konsoli PS4

Jeśli aktualizacja oprogramowania systemu na konsoli PS4 utknęła, uruchom ponownie aktualizację. Jeśli to się nie powiedzie, pobierz poniżej plik aktualizacji na dysk USB i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 1. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS4” na dysku USB sformatowanym jako FAT32. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

 2. Pobierz plik aktualizacji (przycisk poniżej) i zapisz go w folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

 3. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS4.

 4. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

 5. Wybierz opcję 3 w trybie bezpiecznym: Aktualizuj oprogramowanie systemu.

 6. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB  >  OK.

Jeśli konsola PS4 nie rozpozna pliku, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Zapisz jako”.

Jak ponownie zainstalować oprogramowanie systemu konsoli PS4

Ponowna instalacja oprogramowania systemu na konsoli PS4 spowoduje usunięcie wszystkich zawartych w niej danych. Proces ten jest często określany jako „fabryczny” lub „twardy” reset.

 1. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS4” na dysku USB sformatowanym jako FAT32. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

 2. Pobierz plik reinstalacyjny (przycisk poniżej) i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

 3. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS4.

 4. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

 5. Wybierz opcję 7 w trybie bezpiecznym: Ponownie zainstaluj oprogramowanie systemu.

 6. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB  >  OK.

Jeśli konsola PS4 nie rozpozna pliku, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Zapisz jako”.

Ponownie uruchom pobieranie oprogramowania systemu na konsoli PS4

Jeśli pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu PS4 nie powiedzie się, usuń pobrany plik i spróbuj jeszcze raz:

 1. Wybierz Powiadomienia z obszaru funkcji PS4, zaznacz plik aktualizacji, naciśnij przycisk OPTIONS > Usuń.
 2. Następnie wybierz  Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu

Jeżeli kilka razy nie uda się pobrać pliku aktualizacji, zaktualizuj oprogramowanie systemu PS4 przy użyciu dysku USB.

Narzędzie diagnostyczne Fix & Replace

Jeśli masz problemy z aktualizacją oprogramowania systemu konsoli PS4, przejdź do narzędzia diagnostycznego Fix & Replace, gdzie poznasz dalsze kroki i umówisz się na naprawę.

Funkcje oprogramowanie systemu PS4 8.52

 • Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia ogólną wydajność systemu.

Funkcje oprogramowanie systemu PS4 8.50

 • W sekcji Impreza możesz teraz korzystać z funkcji Share Play z graczami na konsolach PS5.

 • W sekcji Wiadomości możesz teraz włączać i wyłączać powiadomienia dla wszystkich grup, do których należysz. Na ekranie grupy otwórz menu opcji i wybierz opcję Wyłącz powiadomienia.

Inne zaktualizowane funkcje

 • Na ekranie szczegółów sesji gry możesz teraz użyć przycisku Prośba o dołączenie , aby poprosić prowadzącego sesję o dołączenie do jego sesji gry. Prowadzący sesję może wtedy wysłać Ci zaproszenie do udziału w sesji gry.

 • W przypadku rozgrywki w ukrytą grę inni gracze nie będą widzieli, że właśnie w nią grasz.

 • Zaktualizowaliśmy format pliku dla rozszerzonej pamięci masowej.

  • Po podłączeniu urządzenia rozszerzonej pamięci masowej jego format pliku zostanie zaktualizowany.

  • Po tej aktualizacji nie będzie można używać urządzenia na konsoli PS4 wyposażonej w poprzednią wersję oprogramowania systemu.

 • Funkcja Społeczność nie jest już dostępna.

Uwagi

 • Nie należy pobierać i instalować aktualizacji, korzystając z innych danych niż oficjalny plik aktualizacji udostępniony online przez firmę Sony Interactive Entertainment. Nie należy pobierać i instalować aktualizacji z użyciem innych metod niż te, które zostały opisane w dokumentacji systemu lub na tej stronie internetowej. Jeśli aktualizacja zostanie dokonana przy użyciu danych z innego źródła, inną metodą lub w systemie, który w jakikolwiek sposób został zmodyfikowany, system może nie działać poprawnie i zainstalowanie na nim oficjalnych danych aktualizacji może nie być możliwe. Może to także doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji systemu i utrudnić korzystanie z usług gwarancyjnych i naprawczych zapewnianych przez firmę Sony Interactive Entertainment.
 • Nie należy instalować oprogramowania systemu krótko przed ani krótko po przerwie w zasilaniu.
 • Nie należy wyłączać systemu podczas instalacji. Przerwa w instalacji może spowodować uszkodzenie systemu.
 • W przypadku niektórych aplikacji lub treści należy zaktualizować oprogramowanie systemu, aby móc uzyskać do nich dostęp.

Oprogramowanie systemu

Korzystając lub pobierając oprogramowanie systemu, zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich bieżących warunków niniejszej Umowy. Aby uzyskać dostęp do aktualnej kopii niniejszej Umowy, którą można wydrukować, odwiedź stronę  http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Firma Sony Interactive Entertainment może według własnego uznania zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie, w tym wszelkie warunki zawarte w dokumentacji lub instrukcji obsługi systemu PS4, albo na stronie  http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Zachęcamy do zaglądania od czasu do czasu na tę stronę, aby sprawdzić ewentualne zmiany w Umowie.