Pomoc PlayStation

PlayStation®4

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Wybierz kategorię z listy poniżej:

Powrót do kategorii
Cechy dostępne na PS4
Wstecz

Cechy dostępne na PS4

Impreza, czat i profil

Możesz rozmawiać z graczami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu podczas imprezy.

 1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk w górę na kontrolerze, aby uzyskać dostęp do ekranu funkcji. Wybierz Imprezę > Rozpocznij imprezę
 2. Wybierz Imprezę otwartą lub Imprezę zamkniętą. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy dokonasz wyboru, impreza się rozpocznie.

Dowiedz się więcej o ustawieniach trofeów, sposobie określania ich poziomu i synchronizacji.

Dowiedz się, jak wysłać prośbę o dodanie do znajomych, zarządzać prośbami i usuwać znajomych w PlayStation™Network (PSN).

Zarządzanie pamięcią masową

Film z instrukcjami: Zwolnij miejsce w pamięci konsoli PS4

Do utworzenia kopii zapasowej danych potrzebny jest dysk USB w formacie FAT32 lub exFAT z co najmniej dwukrotnie większą ilością miejsca niż wielkość pliku kopii zapasowej PS4. Jeżeli nie masz wystarczająco dużo miejsca, aby stworzyć kopię wszystkich danych na urządzeniu, możesz nie tworzyć kopii danych aplikacji.

 1. Na ekranie funkcji wybierz Trofea, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz Synchronizuj trofea z PSN
 2. Podłącz dysk USB do konsoli PS4. 
 3. Otwórz Ustawienia > System > Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie
 4. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową.
 5. Potwierdź, jakie dane chcesz skopiować. Ważne jest zrobienie kopii zapasowej zapisanych danych, aby uniknąć utraty postępów w grze. 
 6. Nadaj nazwę plikowi kopii zapasowej i wybierz Utwórz kopię zapasową
 7. Wyjmij dysk USB.

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy nigdy nie wpisali się do PlayStation™Network (PSN), mogą przywrócić zapisane dane tylko na oryginalnej konsoli PS4, której kopię zapasową utworzono. Aby przywrócić zapisane dane do innej konsoli PS4, przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej danych musisz zalogować się do PSN.

Dowiedz się, jak zarządzać przestrzenią dyskową konsoli PlayStation®4 i zapisanymi danymi gier za pomocą dysku internetowego PlayStation®Plus, pamięci masowej konsoli PS4 i urządzenia pamięci masowej USB.

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać dysk internetowy PlayStation®Plus.

Dowiedz się, jak wymienić dysk twardy w konsoli PlayStation®4.

Zrzuty i transmisje

Możesz zapisać zrzut ekranu z rozgrywki w jeden z tych sposobów. 

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE na kontrolerze.
 • Naciśnij przycisk SHARE, a następnie przycisk trójkąt.
 • Naciśnij przycisk SHARE i wybierz Zapisz zrzut ekranu.

Otwórz Ustawienia > Udostępnianie i transmisje i wybierz jedno z tych ustawień.

 • Funkcja przycisku SHARE
 • Długość klipu wideo
 • Ustawienia zrzutów ekranu
 • Ustawienia udostępniania dźwięku
 1. W obszarze zawartości otwórz Galerię zrzutów i wybierz zrzut ekranu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE i wybierz miejsce docelowe przesyłania.
 3. Wybierz Aktywności, aby przesłać zrzut ekranu do PlayStation™Network i udostępnić go jako aktywność.
 4. Dodaj komentarze, ustaw inne opcje, a następnie wybierz Udostępnij.
 1. W obszarze zawartości wybierz Galerię zrzutów i zaznacz zrzut ekranu albo klip wideo.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz Edytuj w SHAREfactory.
 3. Możesz też wybrać Przytnij, aby szybko skrócić klip wideo przed udostępnieniem.

Przekaż kontrolę komuś innemu i pozwól mu wypróbować jedną z Twoich gier lub zagrajcie razem, nawet jeśli nie korzystacie z tej samej konsoli.

Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji Share Play, zarówno gospodarz, jak i gość muszą korzystać z szerokopasmowego połączenia internetowego. Zapoznaj się z tymi informacjami w przypadku problemów z połączeniem lub stabilnością funkcji Share Play.

 • Zazwyczaj zalecana jest minimalna szybkość połączenia wychodzącego i przychodzącego na poziomie 2 Mb/s.
 • Szacunkową prędkość swojego połączenia możesz sprawdzić w menu Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe.
 • Na konsoli PS4 zalecane jest przewodowe połączenie z Internetem.
 • Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi (bezprzewodowego), ustaw konsolę PS4 bliżej punku dostępowego lub routera i upewnij się, że nie ma między nimi żadnych przeszkód.
 • Nie korzystaj z funkcji Share Play, jeśli inne urządzenia w sieci wykorzystują dużą część pasma.

Remote Play

Film z instrukcjami: Remote Play na konsoli PS4

Te czynności należy wykonać za każdym razem, gdy podłączysz się do konsoli PS5 lub PS4 z urządzenia mobilnego.

 1. Włącz konsolę lub przełącz ją w tryb spoczynku. 
 2. Uruchom PS Remote Play na urządzeniu mobilnym i wybierz Wpisz się do PSN. Wpisz się przy użyciu tego samego konta, którego używasz na konsoli. 
 3. Wybierz PS5 lub PS4. Aplikacja wyszuka konsolę, której używasz po wpisaniu się na swoje konto, a następnie automatycznie połączy się z nią. Po nawiązaniu połączenia ekran konsoli pojawi się na urządzeniu przenośnym i będzie można rozpocząć korzystanie z PS Remote Play. Jeśli znalezionych zostanie wiele konsol, wybierz tę, której chcesz użyć. 

Od drugiego użycia funkcji będzie można od razu wybrać konsolę, z którą wcześniej nawiązano połączenie.

Za pomocą aplikacji PS Remote Play można sterować konsolą PlayStation®5 lub PlayStation®4 z komputera PC bądź Mac podłączonego do szybkiej sieci. Sprawdź, czy komputer PC lub Mac, z którego korzystasz, spełnia wymagania, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować funkcję Remote Play.

Trzeba to zrobić tylko podczas pierwszego użycia funkcji Remote Play: 

 1. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia Ustawienia połączenia usługi Remote PlayWłącz usługę Remote Play
 2. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia Zarządzanie kontami > Aktywuj jako podstawowe PS4 i wybierz Aktywuj. To ustawienie można włączyć tylko na jednej konsoli PS4 dla każdego konta. 
 3. Aby uruchomić funkcję Remote Play, gdy konsola PS4 znajduje się w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia Ustawienia oszczędzania energii Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku. Zaznacz pola wyboru przy opcjach Zachowaj połączenie z Internetem Zezwalaj na włączanie PS4 przez sieć.

Te czynności należy wykonać za każdym razem, gdy podłączysz się do konsoli PS5 lub PS4 z komputera PC bądź Mac.

 1. Włącz konsolę lub przełącz ją w tryb spoczynku. 
 2. Podłącz kontroler do komputera PC lub Mac. 
 3. Uruchom aplikację PS Remote Play na komputerze PC lub Mac i wybierz Wpisz się do PSN.
  Wpisz się przy użyciu tego samego konta, którego używasz na konsoli. 
 4. Gdy otworzysz Ustawienia, możesz skonfigurować ustawienia jakości obrazu dla funkcji Remote Play, takie jak rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. 
 5. Wybierz PS5 lub PS4.
  Aplikacja wyszuka konsolę PS5 lub PS4, której używasz po wpisaniu się na swoje konto, a następnie automatycznie połączy się z nią. Po nawiązaniu połączenia ekran konsoli pojawi się na komputerze PC lub Mac i będzie można rozpocząć korzystanie z funkcji Gra zdalna. Jeśli znalezionych zostanie wiele konsol, wybierz tę, której chcesz użyć. 

Od drugiego użycia funkcji będzie można od razu wybrać konsolę, z którą wcześniej nawiązano połączenie. 

Jeśli konsola nie może automatycznie połączyć się z komputerem, pojawi się monit o jej ręczne zarejestrowanie na komputerze PC lub Mac.

Dowiedz się, jak połączyć system PlayStation®Vita z konsolą PlayStation®4, aby korzystać z funkcji PS Remote Play i Drugi ekran.

Minimalna wymagana szybkość połączenia dla funkcji Remote Play wynosi 5 Mb/s, zarówno dla wysyłania, jak i pobierania. Wykonaj opisane czynności, aby sprawdzić, czy połączenie spełnia te wymagania.

Odtwarzacz multimedialny

Aby odtwarzać materiały i przeglądać zdjęcia, musisz pobrać odtwarzacz multimedialny (Media Player) z PlayStation™Store. Wybierz pozycję Odtwarzacz multimedialny z obszaru zawartości lub obszaru Biblioteka, a następnie na wyświetlonym ekranie wybierz pozycję Pobierz .

Aby odtworzyć płytę Blu-ray Disc™ lub DVD, włóż ją do gniazda dysku, a następnie wybierz zawartość z obszaru zawartości. Aby można było odtwarzać płyty BD lub DVD, należy za pośrednictwem Internetu włączyć na konsoli PS4™ funkcję odtwarzania płyt (tylko raz). Po włączeniu tej funkcji konsola nie musi łączyć się z Internetem, aby odtwarzać płyty BD lub DVD.

 1. W obszarze zawartości wybierz opcję Telewizja i wideo , a następnie usługę, z której chcesz korzystać.
 2. Wybierz Pobierz.
 1. Przejdź do PlayStation Store i wyszukaj Spotify, aby pobrać tę aplikację.
 2. Wybierz Zarejestruj się lub Wpisz się i podaj swoje dane. 
 3. Wybierz Połącz konta.

Ułatwienia dostępu

Film z instrukcjami: Ustawienia ułatwień dostępu na konsoli PS4

W konsoli PlayStation®4 wprowadzono wiele funkcji ułatwień dostępu.

Aby skonfigurować ustawienia ułatwień dostępu, otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 1. Otwórz Ustawienia> Ułatwienia dostępu.
 2. Włącz Niestandardowe przypisanie przycisków.
 • Te ustawienia umożliwiają zmianę przypisania przycisków kontrolera. Każda zmiana powoduje zamianę ról dwóch przycisków.
 • Pamiętaj, że instrukcje wyświetlane na ekranie nie odzwierciedlają przypisanych przycisków.
 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu
 2. Wybierz Dodaj do Menu podręcznego.

To ustawienie dodaje do Menu podręcznego wymienione niżej funkcje ułatwień dostępu. Aby wyświetlić Menu podręczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS.

 • Włączanie zamiany tekstu na mowę
 • Odwracanie kolorów
 • Włączanie niestandardowego przypisania przycisków
Powrót do kategorii
Rozwiązywanie problemów z PS4
Wstecz

Rozwiązywanie problemów z PS4

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli w konsoli PS4 zablokuje się płyta, można ją wysunąć ręcznie.

 1. Uruchom ponownie system
  – służy do wyłączenia trybu bezpiecznego i ponownego, normalnego uruchomienia systemu PS4.
 2. Zmień rozdzielczość
  – po zrestartowaniu konsoli PS4 rozdzielczość ekranu zmienia się na 480p. Ta opcja może przydać się podczas rozwiązywania problemów z pustym ekranem. 
 3. Zaktualizuj oprogramowanie systemu
  – umożliwia zaktualizowanie oprogramowania systemu PS4 poprzez jego bezpośrednie pobranie, za pomocą urządzenia pamięci masowej USB lub płyty. 
 4. Przywróć ustawienia domyślne
  – powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych systemu PS4. Przywrócenie ustawień domyślnych nie spowoduje usunięcia zawartości z pamięci konsoli, takiej jak gry, aplikacje, zrzuty ekranu, klipy wideo i zapisane dane. 
 5. Odbuduj bazę danych
  – skanuje dysk i tworzy nową bazę danych całej zawartości systemu. Ta opcja jest przydatna, jeśli występują problemy z funkcją systemu lub ikona gry pozostaje na ekranie głównym po jej usunięciu.
 6. Zainicjuj PS4
  – usuwa wszystkie dane użytkowników i przywraca PS4 do pierwotnego stanu. 
 7. Zainicjuj PS4 (przeinstaluj oprogramowanie systemu)
  – usuwa wszystkie dane użytkowników i oprogramowanie sprzętowe PS4. 
 8. Ustaw tryb HDCP (tylko PS4 Pro)
  – jeżeli Twoja konsola PS4 Pro jest podłączona do telewizora 4K, który nie obsługuje HDCP 2.2 (sprawdź w instrukcji obsługi telewizora), może nie być możliwości wyświetlania obrazu podczas grania w gry 4K lub transmitowania wideo 4K. Żeby móc wyświetlić obraz, trzeba wybrać to ustawienie, a na następnym ekranie opcję [2. Tylko HDCP 1.40]*. 

* Może to obniżyć rozdzielczość wideo do 1080p. Obniżenie rozdzielczości jest spowodowane faktem, że obraz 4K może być wyświetlany tylko wtedy, gdy HDCP 2.2 jest obsługiwane przez wszystkie podłączone urządzenia, w tym wyświetlacz, przewody HDMI, a także wszelkie podłączone wzmacniacze A/V lub zestawy kina domowego.

Wskaźniki zasilania na konsolach PS5™ i PS4™ mogą świecić w różnych kolorach, informując o stanie konsoli.

Dowiedz się więcej o kodach błędów w konsolach PS4 i o tym, jak rozwiązać problemy, o których one informują.

Odwiedź narzędzie diagnostyczne Serwis PlayStation, aby poznać dalsze czynności i zorganizować naprawę.

Numer modelu i numer seryjny konsoli PS4™ można znaleźć na oryginalnym opakowaniu konsoli i z jej tyłu. Zalecamy, aby mieć te numery pod ręką w razie kontaktu z działem pomocy PlayStation.

Film z instrukcjami: Korzystanie z menu Tryb bezpieczny na konsoli PlayStation 4

Obraz i dźwięk

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z obrazem i dźwiękiem na konsolach PlayStation®4.

Dowiedz się, jak zmienić wyjście audio w konsoli PlayStation®4.

Powrót do kategorii
Aktualizacja oprogramowania
Wstecz

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania systemu

Aby umożliwić automatyczne pobieranie i aktualizowanie, ustaw konsolę tak, aby była połączona z internetem w trybie spoczynku i automatycznie instalowała pliki aktualizacji. Włącz automatyczne pobieranie i dopilnuj, by konsola pozostawała w trybie spoczynku, kiedy nie jest używana.

 1. Wyłącz konsolę PS4.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 7 sekund (do chwili, gdy usłyszysz podwójny dźwięk).
 2. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS4” na dysku USB sformatowanym jako FAT32 lub exFAT. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.
 3. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu PS4 i wybierz sekcję „Aktualizacja oprogramowania systemu”. Pobierz plik instalacyjny i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.
 4. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS4.
 5. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 6. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie systemu.
 7. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB  >  OK.
 8. Jeśli konsola PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Ponowna instalacja oprogramowania systemu

Ponowna instalacja oprogramowania systemu na konsoli PS4 spowoduje usunięcie wszystkich zawartych w niej danych. Proces ten jest często określany jako „fabryczny” lub „twardy” reset.

Jeśli Twoja konsola PlayStation® od dłuższego czasu jest offline lub aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się, konieczne może być ręczne zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego PlayStation.

Film z instrukcjami: Ponowna instalacja oprogramowania systemu PS4
Film z instrukcjami: Korzystanie z menu Tryb bezpieczny na konsoli PlayStation 4
Powrót do kategorii

Instrukcje

Instrukcje i przewodniki

Znajdź instrukcję obsługi konsoli PlayStation 4 albo innego urządzenia lub akcesorium.

Wyświetl internetowy przewodnik użytkownika PlayStation®4.

Znajdź informacje dotyczące gwarancji Twoich konsoli i urządzeń.