Jak udostępniać zrzuty ekranu i klipy wideo na konsoli PS4

Dopracuj swoje zrzuty ekranu i klipy wideo na konsoli PlayStation®4, by tworzyć trwałe wspomnienia z gier.

Jak udostępniać zrzuty ekranu na konsoli PS4

 1. Znajdź i uruchom Galerię zrzutów w obszarze zawartości.
 2. Przejdź do folderu, w którym jest zapisany zrzut ekranu, i wybierz Zrzuty ekranu w menu paska bocznego.
 3. Wybierz lub zaznacz zrzut ekranu i naciśnij przycisk SHARE na kontrolerze.
 4. Wybierz miejsce docelowe przesyłania: Aktywności lub Wiadomości.  
 5. Dodaj komentarze, ustaw inne opcje, a następnie wybierz Udostępnij lub Wyślij.
 • Aby udostępnić zrzut ekranu zaraz po jego zrobieniu, wybierz miejsce docelowe przesyłania z wyświetlonego ekranu.
 • Wybierz Aktywności, aby przesłać zrzut ekranu do PlayStation™Network i udostępnić go jako aktywność.
 • Wybierz Wiadomości, aby wysłać zrzut ekranu do czatu grupowego. Wybierz grupę lub Utwórz grupę, aby udostępniać zrzuty innym graczom.
 • Jeśli nie możesz znaleźć Galerii zrzutów w obszarze zawartości, przejdź do Biblioteki > Aplikacje > Galeria zrzutów.

Jak udostępniać klipy wideo na konsoli PS4

 1. Znajdź i uruchom Galerię zrzutów w obszarze zawartości.
 2. Przejdź do folderu, w którym został zapisany klip i zaznacz Klipy wideo w menu paska bocznego.
 3. Wybierz lub zaznacz klip wideo i naciśnij przycisk SHARE na kontrolerze.
 4. Wybierz usługę online, w której chcesz udostępnić klip.
 5. Wybierz Przytnij, aby edytować punkt początkowy i końcowy klipu wideo. Możesz także dodać komentarze lub ograniczyć liczbę osób, które mogą zobaczyć udostępniane przez Ciebie treści.
 6. Wybierz Udostępnij.
 • Użytkownicy kont dzieci mogą zapisywać zrzuty ekranu i klipy wideo, ale nie mogą ich przesyłać ani transmitować w usługach online.
 • Możesz też udostępnić klip wideo zaraz po jego utworzeniu.

Jak edytować zrzut ekranu lub klip wideo na konsoli PS4

 1. Wyszukaj i pobierz SHAREfactory™ z PlayStation™Store.
 2. W obszarze zawartości wybierz Galerię zrzutów i zaznacz zrzut ekranu albo klip wideo.
 3. Naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze i wybierz Edytuj w SHAREfactory.
 4. Edytowanie zrzutu ekranu lub klipu w SHAREfactory

Funkcje SHAREfactory na konsoli PS4

SHAREFactory to zestaw narzędzi do edycji filmów, które mogą przekształcić Twoje klipy w spersonalizowane filmy z najfajniejszymi chwilami na konsoli PS4®.

Rozpoczynanie projektu
 • Każdy projekt SHAREfactory może zawierać maksymalnie 50 nagrań wideo i pozwala na eksport łącznie do 60 minut nagrań. 

Dodawanie motywu

 

 • Możesz dodać motyw z określonymi zasobami takimi jak naklejki, czcionki, przejścia, grafiki, klipy otwierające i kończące.

 

Edytowanie nagrań

 

 • Możesz przycinać i edytować klipy, korzystając z przejść i zanikania obrazu. 

 • Twórz efekty zwolnionego tempa lub filmu poklatkowego i dodawaj filtry do dowolnej sceny.

 

Dodaj komentarz i muzykę

 • Twórz komentarze wideo i audio na temat swoich projektów.

 • Dodawaj muzykę do projektu za pomocą funkcji importu zawartości.

 

Edytowanie zrzutów ekranu i tworzenie GIF-ów
 • Skorzystaj z trybu zdjęć, aby dodawać tekst do zrzutów ekranu i tworzyć zapętlone pliki GIF.

Jak zapisać przechwytywane treści na dysku USB na konsolach PS4

 1. Podłącz obsługiwany dysk USB do konsoli PS4.  
 2. Zaznacz zrzut ekranu lub klip wideo w Galerii zrzutów.
 3. Naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze i wybierz Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB
 4. Wybierz pliki i kliknij Kopiuj.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej