Uchwyć rozgrywkę i zrzuty ekranu na konsoli PS4™

Jak rejestrować rozgrywkę i zrzuty ekranu na konsoli PlayStation®4

Zapisz niezapomniane chwile w grach na konsoli PS4™, robiąc zrzuty ekranu i nagrywając klipy wideo.

 

Jak przechwytywać zrzuty ekranu na konsoli PS4

Możesz zapisać zrzut ekranu z rozgrywki w jeden z następujących sposobów. 

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE na kontrolerze.
 • Naciśnij przycisk SHARE, a następnie naciśnij przycisk trójkąta.
 • Naciśnij przycisk SHARE i wybierz opcję Zapisz zrzut ekranu.

Jak nagrywać klipy wideo na konsoli PS4

Nagrania wideo z rozgrywek z ostatnich 15 minut są na bieżąco i w sposób automatyczny rejestrowane. Klip wideo z rozgrywki można zapisać w następujące sposoby.

 • Naciśnij dwukrotnie przycisk SHARE, aby rozpocząć nagrywanie. Aby je zakończyć, ponownie dwukrotnie naciśnij przycisk SHARE.
 • Naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz opcję Zapisz klip wideo.

Jak wyświetlić zapisane klipy wideo i zrzuty ekranu

 1. Wybierz Galerię zrzutów z obszaru zawartości.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze, aby posortować multimedia według nazwy lub daty oraz usuwać klipy wideo lub zrzuty ekranu. Możesz również kopiować klipy wideo i zrzuty ekranu na urządzenie pamięci masowej USB.

Jak zmienić ustawienia przycisku SHARE na PS4

Otwórz Ustawienia > Udostępnianie i transmisje i wybierz jedno z tych ustawień.

Wybierz jedną z dwóch funkcji przycisku SHARE: Standardowe lub Łatwe zrzuty ekranu.

To ustawienie jest dostępne wyłącznie w niektórych konsolach PS4.

Długość klipu wideo
Ustaw maksymalną długość zapisywanych klipów wideo.

Rozmiary
Ustaw domyślny rozmiar ekranowy zapisywanych klipów wideo.

 

Po zdobyciu trofeum wykonuj automatycznie zrzut ekranu
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zapisywać zrzut ekranu za każdym razem, gdy zdobywasz trofeum.

Format obrazu
Wybierz format pliku swoich zrzutów ekranu.

Rozmiary
Wybierz rozmiar swoich zrzutów ekranu. To ustawienie jest dostępne wyłącznie w niektórych konsolach PS4.

Dołącz dźwięk mikrofonu do klipów wideo
Zaznacz to pole wyboru, aby podczas nagrywania klipów wideo dodawać dźwięk z mikrofonu w zestawie słuchawkowym lub PlayStation®Camera. 

 • Gdy zaznaczysz pole wyboru Ustawienia> Urządzenia > PlayStation Camera > Wycisz mikrofon, to ustawienie będzie miało priorytet.

Transmituj dźwięk z mikrofonu
Zaznacz to pole wyboru, aby podczas transmisji uwzględnić dźwięk z mikrofonu w zestawie słuchawkowym lub PlayStation®Camera. 

 • Gdy zaznaczysz pole wyboru Ustawienia> Urządzenia > PlayStation Camera > Wycisz mikrofon, to ustawienie będzie miało priorytet.

Udostępniaj dźwięk z imprezy
Zaznacz to pole wyboru, aby dodać głos swój i innych graczy do klipów wideo i transmisji.

 • Obejmuje to tylko głosy graczy, którzy na ekranie imprezy pozwolili na udostępnianie swoich głosów, korzystając z opcji Ustawienia imprezy > Zezwól na udostępnianie swojego głosu

 • Ustawienie to ma priorytet nad ustawieniami Dołącz dźwięk z mikrofonu do klipów wideo i Transmituj dźwięk z mikrofonu.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej