Korzystaj z usług strumieniowego przesyłania na PlayStation®

Korzystaj z usług strumieniowego przesyłania na PlayStation®

Pobierz aplikacje usług strumieniowania i przejrzyj zawartość, którą udostępniają, w centrum Telewizja i wideo.

Pobierz aplikacje do strumieniowego przesyłania wideo na konsolę PS5™

Zanim będzie można oglądać filmy na konsoli PS5, musisz pobrać aplikacje usług strumieniowania, z których chcesz korzystać.

 1. Na ekranie głównym multimediów wybierz Wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz aplikacje, które chcesz pobrać
 3. Wybierz Pobierz.
  Ekran główny multimediów zawiera ostatnio używane aplikacje multimedialne. Wyświetlanych jest maksymalnie 11 aplikacji. Aby znaleźć wszystkie aplikacje, wybierz Bibliotekę aplikacji.
 1. W obszarze zawartości wybierz opcję Telewizja i wideo , a następnie usługę, z której chcesz korzystać.
 2. Wybierz Pobierz.

 

Pamiętaj, że ograniczenia skonfigurowane w ramach kontroli rodzicielskiej mogą nie mieć zastosowania do zawartości w aplikacjach do strumieniowania. Usługa przesyłania strumieniowego może zawierać ustawienia dotyczące treści z ograniczeniem wiekowym. Szczegółowe informacje można znaleźć w informacjach dostarczanych przez daną usługę przesyłania strumieniowego.

Oglądaj zawartość wideo na konsoli PS5

 1. Na ekranie głównym multimediów wybierz opcję Telewizja i wideo.
  Polecane materiały wideo są wyświetlane w podziale na usługi strumieniowania i kategorie. 
 2. Wybierz zawartość, którą chcesz obejrzeć. 
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją odtworzyć.
  Czynności potrzebne do odtworzenia zależą od aplikacji.
 1. W obszarze zawartości wybierz Telewizja i wideo, a następnie aplikację strumieniowania.
 2. Wybierz zawartość, którą chcesz obejrzeć. 
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją odtworzyć.
  Czynności potrzebne do odtworzenia zależą od aplikacji.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej