Jak zaktualizować oprogramowanie systemu na konsoli PS5

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu na konsoli PS5

Aby zapewnić optymalne działanie PlayStation, zawsze aktualizuj oprogramowanie systemu konsoli PlayStation®5 do najnowszej wersji.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemu dla konsoli PS5

Sprawdź poniżej, jakie funkcje są dostępne w aktualizacji. 

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu konsoli PS5

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje lub ręcznie zaktualizuj oprogramowanie systemu, wykonując poniższe czynności.

 1. Otwórz Ustawienia > System.
 2. Wybierz Oprogramowanie systemu > Aktualizacja i ustawienia oprogramowania systemu.
  Jeśli dostępna jest nowsza wersja, pojawi się komunikat Dostępna aktualizacja.
 3. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie systemu.

Jeżeli kilka razy nie uda się pobrać pliku aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji oprogramowania systemu PS5 przy użyciu komputera PC lub Mac.

Jeśli aktualizacja oprogramowania systemu zatrzyma się w którymś momencie, należy ponownie uruchomić pobieranie, wykonując poniższe czynności. 

 1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym, aby przejść do centrum sterowania, i wybierz opcję Pobieranie/wysyłanie.
 2. Podświetl aktualizację oprogramowania systemu i wybierz opcję Wyświetl informacje o błędzie, a następnie Spróbuj ponownie.

Jeżeli kilka razy nie uda się pobrać pliku aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji oprogramowania systemu PS5 przy użyciu komputera PC lub Mac.

Jeśli ponowne uruchomienie pobierania oprogramowania systemu się nie uda, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Wyłącz konsolę PS5.
 2. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS5” na dysku USB sformatowanym jako FAT32 lub exFAT. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.
 3. Pobierz plik aktualizacji konsoli PS5 i zapisz go w folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS5UPDATE.PUP”.
  * Wymagane jest ok. 1,1GB wolnego miejsca.
 4. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS5.
 5. Uruchom konsolę PS5 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 6. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie systemu.
 7. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB > OK.

Jeśli konsola PS5nie rozpozna pliku, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Jak ponownie zainstalować oprogramowanie systemu konsoli PS5

Ponowna instalacja oprogramowania systemu na konsoli PS5 spowoduje usunięcie wszystkich zawartych w niej danych. Proces ten jest często określany jako „fabryczny” lub „twardy” reset.

 1. Wyłącz konsolę PS5.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż konsola wyemituje sygnał dźwiękowy.
 2. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS5” na dysku USB sformatowanym jako FAT32 lub exFAT. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.
 3. Pobierz plik reinstalacyjny poniżej i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS5UPDATE.PUP”.
  Wymagane jest ok. 1,2GB wolnego miejsca.
 4. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS5.
 5. Uruchom konsolę PS5 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 6. Wybierz polecenie Zresetuj konsolę PS5 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu).

Jeśli konsola PS5 nie rozpozna pliku, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Masz problemy?

Jeśli masz problemy z aktualizacją oprogramowania systemu konsoli PS5, zajrzyj do przewodnika poniżej, gdzie znajdziesz dalsze informacje.

Uwagi

 • Nie należy pobierać i instalować aktualizacji, korzystając z innych danych niż oficjalny plik aktualizacji udostępniony online przez firmę Sony Interactive Entertainment. Nie należy pobierać i instalować aktualizacji z użyciem innych metod niż te, które zostały opisane w dokumentacji konsoli PS5 lub na tej stronie internetowej. Jeśli aktualizacja zostanie dokonana przy użyciu danych z innego źródła, inną metodą lub na konsoli, która w jakikolwiek sposób została zmodyfikowana, konsola może nie działać poprawnie i zainstalowanie na niej oficjalnych danych aktualizacji może nie być możliwe. Może to także doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji systemu i utrudnić korzystanie z usług gwarancyjnych i naprawczych zapewnianych przez firmę Sony Interactive Entertainment.
 • Nie należy instalować oprogramowania systemu bezpośrednio przed ani krótko po przerwie w zasilaniu.
 • Nie należy wyłączać konsoli podczas instalacji. Przerwa w instalacji może spowodować uszkodzenie konsoli.
 • W przypadku niektórych aplikacji lub treści należy zaktualizować oprogramowanie systemu na konsoli, aby móc uzyskać do nich dostęp.

Oprogramowanie systemu

Korzystając lub pobierając oprogramowanie systemu, zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich bieżących warunków niniejszej Umowy. Aby uzyskać dostęp do aktualnej kopii niniejszej Umowy, którą można wydrukować, odwiedź stronę http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Firma Sony Interactive Entertainment może według własnego uznania zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie, w tym wszelkie warunki zawarte w dokumentacji lub instrukcji obsługi konsoli PS5, albo na stronie http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

Zachęcamy do zaglądania od czasu do czasu na tę stronę, aby sprawdzić ewentualne zmiany w Umowie.

Od czasu do czasu publikujemy aktualizacje oprogramowania systemu, w tym aktualizacje zabezpieczeń, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania konsoli PS5. 

Otrzymasz powiadomienie o nowych aktualizacjach oprogramowania systemu, jeśli Twoja konsola jest podłączona do Internetu lub włożysz płytę z grami wymagającej nowszej wersji tego oprogramowania. Możesz też zaglądać regularnie na tę stronę, aby pobrać najnowsze dostępne aktualizacje. 

Firma SIE zdecydowanie zaleca instalowanie najnowszej aktualizacji tak szybko, jak to możliwe po jej wydaniu. Jeśli nie będziesz tego robić, może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo konsoli i jej prawidłowe działanie.