Ustawienia ułatwień dostępu w systemie PlayStation®4

W konsoli PlayStation®4 wprowadzono wiele funkcji ułatwień dostępu.

Gdzie można znaleźć ustawienia ułatwień dostępu w PlayStation®4

Wybierz Ustawienia > Ułatwienia dostępu , aby znaleźć opcje ułatwień dostępu.

Opcje ustawień ułatwień dostępu w PlayStation®4

To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku materiałów zawierających napisy.

Jak skonfigurować napisy?
 1. Otwórz kolejno Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Napisy

 2. Zaznacz pole wyboru Wyświetlaj napisy

 3. Wybierz Ustawienia napisów, a następnie usuń zaznaczenie pola Wyświetlaj napisy zgodnie z zawartością , aby dostosować tekst napisów, w tym typ czcionki, rozmiar, kolor tekstu, kolor tła i inne opcje. Aby użyć ustawień domyślnych, zaznacz pole Wyświetlaj napisy zgodnie z zawartością

Aby wyświetlić napisy, naciśnij przycisk OPTIONS podczas odtwarzania płyt BD lub DVD, a następnie wybierz opcję Napisy.

 

Te ustawienia umożliwiają zmianę przypisania przycisków kontrolera. Każda zmiana powoduje zamianę ról dwóch przycisków.

Pamiętaj, że instrukcje wyświetlane na ekranie nie odzwierciedlają przypisanych przycisków.

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w systemach PS4™ sprzedawanych w niektórych krajach lub regionach.
 • Funkcja zamiany tekstu na mowę jest dostępna tylko wtedy, gdy język systemu jest ustawiony na angielski (Stany Zjednoczone).

Włącz opcję „Zamiana tekstu na mowę”, aby system odczytywał tekst na ekranie i informacje kontekstowe. Funkcja zamiany tekstu na mowę działa podczas przeglądania wiadomości, za pomocą klawiatury ekranowej i w innych obszarach menu.

Dostępne są następujące opcje zamiany tekstu na mowę:

 • Zamiana tekstu na mowę – zaznacz to pole, aby włączyć funkcję zamiany tekstu na mowę. 
 • Szybkość – umożliwia określenie szybkości wymawiania instrukcji. Szybkość można regulować tylko wtedy, gdy funkcja zamiany tekstu na mowę jest włączona. 
 • Głośność – jeśli funkcja zamiany tekstu na mowę jest włączona, wybierz tę opcję i naciśnij przycisk kierunkowy w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność wymawiania instrukcji.

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję powiększanie na ekranie. Kiedy opcja Powiększenie zostanie włączona:

 • Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk KWADRAT, aby powiększyć. 
 • Powiększony obszar ekranu można przesuwać za pomocą przycisków kierunkowych lub dwóch drążków analogowych. Inne elementy sterujące są wyłączone podczas powiększania. 
 • Anuluj powiększenie, naciskając przycisk KÓŁKOlub naciskając jednocześnie przycisk PS i przycisk KWADRAT

Zaznacz to pole wyboru, aby odwrócić kolory wyświetlane na ekranie.

Uwaga: wygaszacz ekranu nie uruchomi się, gdy kolory zostaną odwrócone.

To ustawienie powoduje zastosowanie większego tekstu w większości obszarów dynamicznego menu PS4™. 

To ustawienie powoduje zastosowanie czcionki pogrubionej do tekstu w menu.

Zastosuj to ustawienie, aby przyciemnić tło, zapewniając większy kontrast między tekstem a tłem. 

To ustawienie umożliwia wybór szybkości przewijania wiadomości tekstowych na ekranie.

Dostępne ustawienia to od „Bardzo wolno” do „Szybko”.

To ustawienie dodaje zestaw funkcji ułatwień dostępu do menu podręcznego. Aby wyświetlić menu podręczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS.

Poniżej znajduje się lista funkcji ułatwień dostępu dodawanych do menu podręcznego:

 • Włącz zamianę tekstu na mowę 
 • Odwróć kolory 
 • Włącz spersonalizowane przypisania przycisków 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej