Ustawienia ułatwień dostępu na konsoli PS4

Jak korzystać z ustawień ułatwień dostępu na konsoli PS4

W konsoli PlayStation®4 wprowadzono wiele funkcji ułatwień dostępu.

Ustawienia ułatwień dostępu na konsoli PS4

Aby skonfigurować ustawienia ułatwień dostępu, otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

Jak ustawić niestandardowe przypisanie przycisków na konsoli PS4

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 2. Włącz Niestandardowe przypisanie przycisków.

 • Te ustawienia umożliwiają zmianę przypisania przycisków kontrolera. Każda zmiana powoduje zamianę ról dwóch przycisków.
 • Pamiętaj, że instrukcje wyświetlane na ekranie nie odzwierciedlają przypisanych przycisków.

Jak powiększać na konsoli PS4

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Włącz Powiększenie

Gdy włączysz Powiększenie:

 • Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadrat, aby powiększyć.  
 • Powiększony obszar ekranu można przesuwać za pomocą przycisków kierunkowych lub lewego i prawego drążka. Inne elementy sterujące są wyłączone podczas powiększania.  
 • Anuluj powiększenie, naciskając przycisk kółko lub naciskając jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadrat. 

Możesz powiększać zawartość stron internetowych. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz Powiększenie lub Powiększ.

Powiększenie
Powiększa tekst lub obrazy bez zmiany rozmiaru okna. Układ strony może ulec zmianie. Naciśnij przyciski L3 i R3, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz.

Powiększ
Powiększa zawartość ekranu bez zmiany układu strony. Aby wyświetlić całą stronę, może być konieczne przewijanie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Jak dostosować ustawienia wyświetlania i tekstu na PS4

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 2. Dostępne są następujące ustawienia wyświetlania i tekstu:

Zaznacz to pole wyboru, aby odwrócić kolory wyświetlane na ekranie.

Uwaga: wygaszacz ekranu nie uruchomi się, gdy kolory zostaną odwrócone.

To ustawienie powoduje użycie większego tekstu w większości obszarów menu dynamicznego konsoli PS4™. 

To ustawienie powoduje wytłuszczenie tekstu w menu.

Zastosuj to ustawienie, aby przyciemnić tło, zapewniając większy kontrast między tekstem a tłem.

To ustawienie umożliwia wybór szybkości przewijania wiadomości tekstowych na ekranie.

Dostępne ustawienia to od „Bardzo wolno” do „Szybko”.

Jak włączyć funkcję przetwarzania tekstu na głos na konsoli PS4

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 2. Włącz opcję Zamiana tekstu na mowę.

Ta funkcja jest dostępna tylko w konsolach PS4™ sprzedawanych w niektórych krajach lub regionach. Funkcja zamiany tekstu na mowę jest dostępna tylko wtedy, gdy język systemu jest ustawiony na angielski (Stany Zjednoczone).

Włącz opcję „Zamiana tekstu na mowę”, aby system odczytywał tekst na ekranie i informacje kontekstowe. Funkcja zamiany tekstu na mowę działa podczas przeglądania wiadomości, za pomocą klawiatury ekranowej i w innych obszarach menu.

Dostępne są następujące opcje zamiany tekstu na mowę:

Umożliwia określenie szybkości wymawiania instrukcji. Szybkość można regulować tylko wtedy, gdy funkcja zamiany tekstu na mowę jest włączona.  

Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność instrukcji głosowych za pomocą prawego lub lewego przycisku. Szybkość można regulować tylko wtedy, gdy Zamiana tekstu na mowę jest włączona.

Jak włączyć napisy na konsoliPS4

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Napisy

 2. Zaznacz pole wyboru Wyświetlaj napisy

 • Wybierz Ustawienia napisów, a następnie usuń zaznaczenie pola Wyświetlaj napisy zgodnie z zawartością , aby dostosować tekst napisów, w tym typ czcionki, rozmiar, kolor tekstu, kolor tła i inne opcje. Aby użyć ustawień domyślnych, zaznacz pole Wyświetlaj napisy zgodnie z zawartością

 • Aby wyświetlić napisy, naciśnij przycisk OPTIONS podczas odtwarzania płyt BD lub DVD, a następnie wybierz opcję Napisy.

 • To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku materiałów zawierających napisy.

Jak dodać ustawienia ułatwień dostępu do Menu podręcznego

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 2. Wybierz Dodaj do Menu podręcznego.

To ustawienie dodaje do Menu podręcznego wymienione niżej funkcje ułatwień dostępu. Aby wyświetlić Menu podręczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS.

 • Włącz zamianę tekstu na mowę  
 • Odwróć kolory  
 • Włącz niestandardowe przypisanie przycisków

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej