Skonfiguruj przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z Internetem

Jak skonfigurować przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z Internetem

Skonfiguruj połączenie internetowe na konsoli PlayStation®5 lub PlayStation®4.

Wybierz konsolę PlayStation, aby skonfigurować połączenie internetowe po raz pierwszy.

Podłączanie konsoli PS5 do Internetu

Możesz połączyć konsolę PlayStation 5 z Internetem za pomocą przewodu LAN (w przypadku połączenia przewodowego), otwierając Ustawienia > Sieć Ustawienia > Skonfiguruj połączenie internetowe > Skonfiguruj sieciowe połączenie LAN.

 • Wybór opcji Połącz  i postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie spowoduje automatyczny wybór ustawień standardowych.
 • Aby dostosować ustawienia, wybierz Ustawienia zaawansowane.

Pamiętaj, że konsole PS5 obsługują połączenia sieciowe IPv6, ale nie obsługują połączeń sieciowych wyłącznie w protokole IPv6. Jeśli router jest skonfigurowany na korzystanie z IPv6, zmień jego ustawienia tak, aby używał protokołu IPv4. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień routera, skontaktuj się z producentem.

Ustawienia zaawansowane:

Przed połączeniem konsoli PS5 z siecią możesz ręcznie skonfigurować następujące ustawienia:

 • Adres IP
 • Nazwa hosta DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Serwer proxy

Ważne: Jeśli nie znasz tych ustawień, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.

Aby uzyskać dostęp do PlayStation Network, musisz zalogować się przy użyciu danych swojego konta lub utworzyć nowe konto w PSN.

Możesz połączyć konsolę PlayStation 5 z Internetem za pomocą sieci Wi-Fi (w przypadku połączenia bezprzewodowego), otwierając kolejno Ustawienia > Sieć > Ustawienia > Skonfiguruj połączenie internetowe.

 • Wyświetlone zostaną zapisane i znalezione punkty dostępowe. Wybierz punkt dostępowy, z którym chcesz się połączyć, a następnie dostosuj ustawienia. 
 • Jeżeli punkt dostępowy, z którym chcesz się połączyć, nie pojawi się, wybierz opcję Skonfiguruj ręcznie i odpowiednio dostosuj ustawienia.
 • Jeśli korzystasz z punktu dostępowego, który obsługuje funkcję WPS, możesz wybrać opcję Konfiguracja za pomocą WPS , aby nawiązać połączenie w kilku prostych krokach. Technologia WPS jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.
 • Jeżeli ze względu na środowisko sieciowe musisz dodatkowo dostosować ustawienia, możesz to zrobić, wybierając swój punkt dostępowy, a następnie opcję Ustawienia zaawansowane.

Pamiętaj, że konsole PS5 obsługują połączenia sieciowe IPv6, ale nie obsługują połączeń sieciowych wyłącznie w protokole IPv6. Jeśli router jest skonfigurowany na korzystanie z IPv6, zmień jego ustawienia tak, aby używał protokołu IPv4. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień routera, skontaktuj się z producentem.

Ustawienia zaawansowane:

Nie będzie można zmienić następujących ustawień:

 • Adres IP
 • Nazwa hosta DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Serwer proxy

Ważne: Jeśli nie znasz tych ustawień, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.

Jeśli sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć konsolę PS5, jest chroniona hasłem, zostanie wyświetlona ikona kłódki.

W takim wypadku musisz wprowadzić kod zabezpieczeń sieci domowej (WPA, WPA2, WEP). Ten kod możesz uzyskać:

 • z tyłu routera
 • kontaktując się z administratorem sieci
 • kontaktując się z dostawcą usług internetowych

Aby uzyskać dostęp do PlayStation Network, musisz zalogować się przy użyciu danych swojego konta lub utworzyć nowe konto w PSN.

Podłączanie konsoli PS4 do Internetu

Możesz połączyć konsolę PlayStation 4 z Internetem za pomocą przewodu LAN (w przypadku połączenia przewodowego), otwierając kolejno Ustawienia > Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe i wybierając opcję Użyj kabla sieciowego.

 • Wybór opcji Łatwe  i postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie skutkuje automatycznym wyborem ustawień standardowych.
 • Jeżeli ze względu na środowisko sieciowe musisz dodatkowo dostosować ustawienia, możesz zrobić to, wybierając opcję Niestandardowe.
Łatwe ustawienia:

Konsola PS4 automatycznie wykryje sieć i połączy się z nią.

Ustawienia niestandardowe:

Przed połączeniem konsoli PS4 z siecią możesz ręcznie skonfigurować następujące ustawienia:

 • Adres IP
 • Nazwa hosta DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Serwer proxy

Ważne: Jeśli nie znasz tych parametrów, wybierz opcję Łatwe lub uzyskaj te informacje od swojego dostawcy usług internetowych lub administratora sieci.

Jeśli połączenie zostanie nawiązane, pojawi się monit Przetestuj połączenie internetowe kończący proces konfiguracji.

Uwaga: Logowanie do PlayStation Network nie powiedzie się podczas testowania połączenia internetowego. Aby uzyskać dostęp do PlayStation Network, musisz zalogować się, korzystając z danych konta. Otwórz Ustawienia > PlayStation Network/Zarządzanie kontami > Zaloguj się lub  Utwórz nowe konto w PSN.

Możesz połączyć konsolę PlayStation 4 z Internetem przez sieć Wi-Fi (w przypadku połączenia bezprzewodowego), otwierając kolejno Ustawienia > Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe i wybierając opcję Użyj Wi-Fi.

 • Jeśli wybierzesz opcję Łatwe, wyświetlone zostaną zapisane i znalezione punkty dostępowe. 
 • Wybierz punkt dostępowy, z którym chcesz się połączyć, a następnie dostosuj ustawienia. 
 • Jeśli sieć nie jest widoczna, wybierz opcję Skonfiguruj ręcznie, a następnie dostosuj ustawienia.
 • W przypadku korzystania z punktów dostępu obsługujących technologie WPS lub AOSS można je zapisać w kilku prostych krokach. Technologia AOSS jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.
 • Jeśli chcesz dostosować ustawienia, wybierz opcję Użyj Wi-Fi > Niestandardowe.
Łatwe ustawienia:

Konsola PS4 automatycznie wykryje wszystkie sieci bezprzewodowe dostępne w jej zasięgu i automatycznie połączy się z siecią, którą wybierzesz.

Ustawienia niestandardowe:

Konsola PS4 automatycznie wykryje wszystkie sieci bezprzewodowe dostępne w jej zasięgu, a po wybraniu sieci, z którą chcesz się połączyć, umożliwi ręczną zmianę następujących ustawień:

 • Adres IP
 • Nazwa hosta DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Serwer proxy

Ważne: Jeśli nie znasz tych parametrów, wybierz opcję Łatwe lub uzyskaj te informacje od swojego dostawcy usług internetowych lub administratora sieci.

Jeśli sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć konsolę PS4, jest chroniona hasłem, po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlona ikona kłódki.

W takim wypadku musisz wprowadzić kod zabezpieczeń sieci domowej (WPA, WPA2, WEP). Ten kod możesz uzyskać:

 • z tyłu routera
 • kontaktując się z administratorem sieci
 • kontaktując się z dostawcą usług internetowych

Jeśli połączenie zostanie nawiązane, pojawi się monit Przetestuj połączenie internetowe, kończące proces konfiguracji.

Uwaga: Logowanie do PlayStation Network nie powiedzie się podczas testowania połączenia internetowego. Aby uzyskać dostęp do PlayStation Network, musisz zalogować się, korzystając z danych konta. Otwórz Ustawienia > PlayStation Network/Zarządzanie kontami > Zaloguj się lub  Utwórz nowe konto w PSN.

Masz problemy ze skonfigurowaniem konsoli PlayStation? 

Znajdź rozwiązania problemów z połączeniami dotyczące Twojej konsoli lub sprawdź poniżej stan PlayStation Network. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej