Aktualizacja oprogramowania systemu PS5™ i PS4™ w trybie bezpiecznym

Aktualizacja oprogramowania systemu PS5™ i PS4™ w trybie bezpiecznym

Jeśli Twój system PlayStation był od dłuższego czasu odłączony od PlayStation™Network (PSN) lub aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się, konieczne może być ręczne zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

W przypadku problemów z łącznością w trakcie aktualizacji lub korzystania z przestarzałej wersji oprogramowania systemu konieczna może być ręczna aktualizacja konsoli, by możliwe było jej uruchomienie.

Pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu do konsoli

Jeżeli masz dostęp do ekranu głównego, ale aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się, podłącz konsolę PlayStation do routera za pomocą przewodu LAN i wykonaj te czynności:

 1. Otwórz  Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Aktualizacja oprogramowania systemu.

 2. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie systemu.

 1. Otwórz Powiadomienia i usuń wszystkie istniejące pliki aktualizacji, naciskając przycisk (Options) > Usuń

 2. Wybierz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu.

Jeśli udało Ci się połączyć z PlayStation™Network, ale nie możesz przejść do ekranu głównego, uruchom konsolę w trybie bezpiecznym i wybierz opcję 3: Aktualizacja oprogramowania systemu. Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ręczna aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation za pomocą dysku USB

Wymagania dotyczące ręcznej aktualizacji

 • Kontroler bezprzewodowy DualSense (PS5) lub kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 (PS5/PS4) oraz przewód USB

 • Komputer PC lub Mac z dostępem do Internetu

 • Urządzenie pamięci masowej USB w systemie FAT32, takie jak dysk flash USB, z około 460 MB wolnego miejsca.

 1. Korzystając z komputera PC lub Mac, na dysku USB sformatowanym jako FAT32 utwórz folder o nazwie „PS5”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

 2. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu PS5 i wybierz sekcję „Aktualizacja oprogramowania systemu”. Pobierz plik aktualizacji i zapisz go w folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS5UPDATE.PUP”.

 3. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS5.

 4. Uruchom konsolę PS5 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

 5. Wybierz opcję 3 w trybie bezpiecznym: Aktualizuj oprogramowanie systemu.

 6. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB > OK.

Jeśli konsola PS5 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

 1. Korzystając z komputera PC lub Mac, na dysku USB sformatowanym jako FAT32 utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).
 2. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu PS4 i wybierz sekcję „Aktualizacja oprogramowania systemu”. Pobierz plik aktualizacji i zapisz go w folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”
 3. Podłącz dysk USB zawierający plik aktualizacji do konsoli PS4.
 4. Jeżeli pojawi się błąd: „SU-41350-3”, nazwa pliku PUP została zmieniona przez Twój komputer, ponieważ plik ten został pobrany kilka razy. Zajrzyj do folderu z pobranymi plikami na komputerze PC lub Mac i usuń ewentualne wcześniejsze wersje pliku. Obecny plik musi nosić nazwę: PS4UPDATE.PUP
 5. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 6. Wybierz opcję 3 w trybie bezpiecznym: Aktualizacja oprogramowania systemu.
 7. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB > OK.

Ręczna aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation się nie powiodła. Co mam zrobić?

Jeśli Twoja konsola nie rozpoznaje pliku aktualizacji, sprawdź, czy dysk USB jest sformatowany w systemie FAT32 i czy nazwy folderów i pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwę pliku, używając znaków jednobajtowych pisanych dużymi literami.

Jeśli opisany proces nie rozwiąże problemu, konieczna może być reinstalacja oprogramowania systemu. Ten proces wygląda tak samo, jak przywracanie ustawień fabrycznych i jego efektem jest przywrócenie systemu do pierwotnego stanu – jeśli to możliwe, stwórz kopię zapasową danych systemu, korzystając z poniższego poradnika.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej