Aktualizacja oprogramowania systemu w trybie bezpiecznym

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu konsoli PS5 i PS4 w trybie awaryjnym

Jeśli Twoja konsola PlayStation od dłuższego czasu jest offline lub aktualizacja oprogramowania systemowego nie powiodła się, konieczne może być ręczne zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego PlayStation.

W przypadku problemów z łącznością w trakcie aktualizacji lub korzystania z przestarzałej wersji oprogramowania systemu konieczna może być ręczna aktualizacja konsoli, by możliwe było jej uruchomienie.

Jak pobrać aktualizację oprogramowania systemu do konsoli

Jeżeli masz dostęp do ekranu głównego, ale aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się, podłącz konsolę PlayStation do routera za pomocą przewodu LAN i wykonaj te czynności:

 1. Otwórz  Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Aktualizacja oprogramowania systemu.

 2. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie systemu.

 1. Otwórz Powiadomienia i usuń wszystkie istniejące pliki aktualizacji, naciskając przycisk OPTIONS > Usuń

 2. Wybierz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu.

Jeśli masz połączenie z PlayStation™Network, ale nie możesz przejść do ekranu głównego, wykonaj poniższe czynności. 

 1. Wyłącz konsolę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, zwalniając go po drugim sygnale dźwiękowym.
  Konsola uruchomi się w trybie bezpiecznym
 3. Wybierz opcję 3: Aktualizacja oprogramowania systemu.
  Konsola pobierze plik aktualizacji, a oprogramowanie systemu zostanie zaktualizowane. 
Jeśli aktualizacja nie uda się, spróbuj przeprowadzić aktualizację ręczną.

Jak ręcznie zaktualizować oprogramowanie systemu za pomocą dysku USB

Wymagania dotyczące ręcznej aktualizacji

 • Kontroler bezprzewodowy DualSense™ lub kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 i przewód USB
 • Komputer PC lub Mac z dostępem do Internetu
 • Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32, np. dysk flash USB
 1. Korzystając z komputera PC lub Mac, na dysku USB sformatowanym jako FAT32  utwórz folder o nazwie „PS5”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.
  Nazwy folderów muszą składać się tylko z dużych liter.
 2. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5 i wybierz sekcję „Aktualizacja oprogramowania systemu”. 
 3. Pobierz plik aktualizacji i zapisz go w folderze „UPDATE”.
  Zapisz plik pod nazwą „PS5UPDATE.PUP”.
 4. Podłącz dysk USB zawierający plik aktualizacji do konsoli PS5.
 5. Wyłączanie konsoli
 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, zwalniając go po drugim sygnale dźwiękowym.
  Konsola uruchomi się w trybie bezpiecznym
 7. Wybierz opcję 3 w trybie bezpiecznym: Aktualizacja oprogramowania systemu.
 8. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB > OK.
Jeśli konsola PS5 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.
 1. Korzystając z komputera PC lub Mac, na dysku USB sformatowanym jako FAT32 utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.
 2. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu PS4 i wybierz sekcję „Aktualizacja oprogramowania systemu”.
 3. Pobierz plik aktualizacji i zapisz go w folderze „UPDATE”.
  Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.
 4. Podłącz dysk USB zawierający plik aktualizacji do konsoli PS4.
  Jeżeli pojawi się błąd: „SU-41350-3”, nazwa pliku PUP została zmieniona przez Twój komputer, ponieważ plik ten został pobrany kilka razy. Zajrzyj do folderu z pobranymi plikami na komputerze PC lub Mac i usuń ewentualne wcześniejsze wersje pliku.
  Obecny plik musi nosić nazwę: PS4UPDATE.PUP.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, zwalniając go po drugim sygnale dźwiękowym.
  Konsola uruchomi się w trybie bezpiecznym.
 6. Wybierz opcję 3 w trybie bezpiecznym: Aktualizacja oprogramowania systemu.
 7. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB > OK.

Ręczna aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation się nie powiodła. Co mam zrobić?

Jeśli Twoja konsola nie rozpoznaje pliku aktualizacji, sprawdź, czy dysk USB jest sformatowany w systemie FAT32 i czy nazwy folderów i pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwę pliku, używając znaków jednobajtowych pisanych dużymi literami.

Jeśli opisany proces nie rozwiąże problemu, konieczna może być reinstalacja oprogramowania systemu. Ten proces wygląda tak samo, jak przywracanie ustawień fabrycznych i jego efektem jest przywrócenie systemu do pierwotnego stanu – jeśli to możliwe, stwórz kopię zapasową danych systemu, korzystając z poniższego poradnika.

Nadal masz problemy?

Być może konieczna jest naprawa konsoli. Odwiedź narzędzie diagnostyczne Serwis PlayStation, wybierając poniżej swój problem.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej