Ponowna instalacja oprogramowania systemu PS5™ i PS4™ w trybie bezpiecznym

Ponowna instalacja oprogramowania systemu PS5™ i PS4™ w trybie bezpiecznym

Dowiedz się, jak przywrócić ustawienia fabryczne konsoli PlayStation® za pomocą opcji 6 i 7 trybu bezpiecznego. Wykonując opisane czynności, usuniesz wszystkie dane użytkowników i przeinstalujesz oprogramowanie sprzętowe PlayStation.

Ważne!

Opcja 7 trybu bezpiecznego (przeinstaluj oprogramowanie systemu) spowoduje usunięcie wszystkich danych z konsoli PlayStation oraz zastąpienie oprogramowania systemu. Wybór tej opcji powinien być traktowany jako ostateczność podczas rozwiązywania problemów.

Ponowna instalacja oprogramowania systemu PS5 i PS4

 1. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS5” na dysku USB sformatowanym jako FAT32. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

 2. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu PS5 i wybierz sekcję „Ponowna instalacja oprogramowania systemu”. Pobierz plik instalacyjny i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS5UPDATE.PUP”.

 3. Podłącz dysk USB zawierający plik do systemu PS5.

 4. Uruchom konsolę PS5 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

 5. Wybierz opcję 7 w trybie bezpiecznym: Ponownie zainstaluj oprogramowanie systemu.

 6. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB > OK.

Jeśli konsola PS5 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

 1. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS4” na dysku USB sformatowanym jako FAT32. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

 2. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu PS4 i wybierz sekcję „Ponowna instalacja oprogramowania systemu”. Pobierz plik instalacyjny i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

 3. Podłącz dysk USB zawierający plik instalacyjny do konsoli PS4.

 4. Uruchom system PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

 5. Wybierz opcję 7 w trybie bezpiecznym: Zainicjuj PS4 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu).

 6. Wybierz Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB > OK.

Jeśli konsola PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Nadal masz problemy?

Jeśli opisany proces nie rozwiąże problemu, konieczne może być odesłanie konsoli PlayStation do naprawy. Skontaktuj się z nami, aby zorganizować naprawę.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej