Ponowna instalacja oprogramowania konsoli PS5 i PS4 w trybie bezpiecznym

Ponowna instalacja oprogramowania konsoli PS5 i PS4 w trybie bezpiecznym

Dowiedz się, jak przywrócić ustawienia fabryczne konsoli PlayStation® za pomocą opcji trybu bezpiecznego. Wykonując opisane czynności, usuniesz wszystkie dane użytkowników i przeinstalujesz oprogramowanie sprzętowe PlayStation.

Ważne!

Ponowna instalacja oprogramowania systemu konsoli powoduje usunięcie wszystkich danych z konsoli. Wybór tej opcji powinien być traktowany jako ostateczność podczas rozwiązywania problemów.

Przed zresetowaniem spróbuj wykonać te czynności:

Ponowna instalacja oprogramowania systemu

 1. Wyłącz konsolę PS5.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż konsola wyemituje sygnał dźwiękowy.
 2. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS5” na dysku USB sformatowanym jako FAT32 lub exFAT. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.
 3. Odwiedź stronę internetową aktualizacji oprogramowania systemu PS5 i wybierz sekcję „Ponowna instalacja oprogramowania systemu”. Pobierz plik reinstalacyjny i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS5UPDATE.PUP”.
 4. Podłącz dysk USB zawierający plik do konsoli PS5.
 5. Uruchom konsolę PS5 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 6. Wybierz Zresetuj konsolę PS5 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu).

Jeśli konsola PS5 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

 1. Wyłącz konsolę PS4.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 7 sekund (do chwili, gdy usłyszysz podwójny dźwięk).
 2. Na komputerze PC lub Mac utwórz folder o nazwie „PS4” na dysku USB sformatowanym jako FAT32 lub exFAT. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE”.
 3. Odwiedź stronę aktualizacji oprogramowania konsoli PS4 i wybierz sekcję „Ponowna instalacja oprogramowania systemu”. Pobierz plik instalacyjny i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.
 4. Podłącz dysk USB zawierający plik instalacyjny do konsoli PS4.
 5. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 6. Wybierz polecenie Zainicjuj PS4 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu).

Jeśli konsola PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

Nadal masz problemy?

Jeśli opisany proces nie rozwiąże problemu, konieczne może być odesłanie konsoli PlayStation do naprawy. Skontaktuj się z nami, aby zorganizować naprawę.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej