Rozwiązywanie problemów z trybem bezpiecznym

Rozwiązywanie problemów z trybem bezpiecznym

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy podczas próby przejścia w tryb bezpieczny na konsoli PlayStation®5 lub PlayStation®4. 

Nie mogę uruchomić konsoli w trybie bezpiecznym 

Jeśli tryb bezpieczny nie uruchamia się, może to oznaczać problem z przewodem USB, HDMI lub zasilającym.

  1. Jeśli telewizor lub monitor nie wyświetla ekranu trybu bezpiecznego, możliwe, że przewód HDMI nie jest prawidłowo podłączony. 
  1. Spróbuj użyć innego przewodu USB, HDMI lub zasilającego. 
    Po każdej zmianie przewodu spróbuj uruchomić tryb bezpieczny.

Jeśli nadal się nie uruchomi, zrestartuj konsolę w sposób opisany poniżej.

  1. Całkowicie wyłącz konsolę, przytrzymując przycisk zasilania.
  2. Poczekaj, aż kontrolka zasilania przestanie migać, a następnie odłącz przewód zasilania i pozostaw odłączoną konsolę na 20 minut.
  3. Podłącz system z powrotem i spróbuj uruchomić tryb bezpieczny.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się

Jeśli konsola była przez długi czas w trybie offline lub podczas aktualizacji oprogramowania systemu zostało utracone połączenie z Internetem, może być konieczna ręczna aktualizacja.

Dalsze informacje znajdziesz w przewodniku poniżej.

Ręczna aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się

Jeśli ręczna aktualizacja się nie powiedzie, konieczna może być reinstalacja oprogramowania systemu.

Więcej informacji można znaleźć w poradnikach poniżej. Jeśli to możliwe, przed ponowną instalacją oprogramowania systemu wykonaj kopię zapasową danych.

Nadal masz problemy?

Jeśli nie możesz przejść do trybu bezpiecznego, skorzystaj z narzędzia diagnostycznego Serwis PlayStation, aby uzyskać dalsze instrukcje i zorganizować naprawę.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej