Rozpoczęcie korzystania z nowej konsoli PS5

Rozpoczęcie korzystania z nowej konsoli PS5

Dowiedz się, jak po raz pierwszy skonfigurować konsolę PlayStation®5, zaktualizować oprogramowanie systemu oraz połączyć się z PlayStation™Network (PSN).

Jak zamocować podstawę konsoli PS5

Podczas konfiguracji systemu PS5 należy zamocować podstawę konsoli. Sposób mocowania podstawy zależy od wyboru pozycji konsoli PS5.

 1. Wyrównaj zaczep (A) z rowkiem w podstawie, obracając górną i dolną część podstawy w przeciwnych kierunkach. Obracaj, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
 1. Umieść konsolę tylną stroną do góry, a następnie wyjmij zaślepkę otworu na śrubę.
 1. Zamontuj zaślepkę otworu na śrubę do dolnej części podstawy, a następnie wykręć śrubę z dolnej części podstawy.
 1. Przymocuj podstawę do konsoli PS5, a następnie zabezpiecz śrubą. Użyj monety lub przedmiotu o podobnym kształcie, aby dokręcić śrubę.
 1. Rozdziel zaczep (A) od rowka w podstawie, obracając górną i dolną część podstawy w przeciwnych kierunkach. Obracaj, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
 1. Postaw konsolę tak, by jej tylna część była zwrócona ku górze.
 1. Wyrównaj podstawę z zaznaczonym obszarem na konsoli i mocno ją dociśnij.

Jak podłączyć konsolę PS5 do wyświetlacza

 1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do portu HDMI OUT z tyłu konsoli PS5™. 
 2. Drugi koniec przewodu HDMI do wejścia HDMI urządzenia wyświetlającego.
 3. Podłącz przewód zasilający do złącza AC IN z tyłu PS5. 
 4. Ostrożnie włóż wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.

Po pierwszym włączeniu PS5  postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby:

 • Podłączyć kontroler do systemu.
 • Wybrać język.
 • Skonfigurować połączenie z Internetem.
 • Dostosować ustawienia wyświetlania
 • Ustawić opcje zasilania w trybie spoczynku
 • Przeczytaj i zaakceptuj umowę użytkownika.

Jak połączyć konsolę PS5 z Internetem

 1. Wybierz  Ustawienia Sieć Ustawienia Skonfiguruj połączenie internetowe

 2. Wybierz typ połączenia i wprowadź informacje zabezpieczeń sieci.

Jak zaktualizować oprogramowanie systemu konsoli PS5

Jeśli wymagana jest aktualizacja oprogramowania systemu, zostanie wyświetlone powiadomienie o aktualizacji. Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania systemu:

 1. Otwórz Ustawienia System Oprogramowanie systemu Aktualizacja i ustawienia oprogramowania systemu.

Tutaj możesz sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania systemu. Jeśli będzie dostępna nowsza wersja, zobaczysz komunikat Dostępna jest aktualizacja .

Jeśli podczas pobierania aktualizacji oprogramowania systemu występują problemy, aktualizacji można dokonać ręcznie za pomocą dysku zewnętrznego i komputera.

Jak podłączyć konsolę PS5 do PSN 

Po aktualizacji oprogramowania systemu zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do PlayStation Network. Możesz użyć istniejących danych konta, aby się wpisać, lub utworzyć nowe konto. Jeśli masz pobraną i skonfigurowaną aplikację PlayStation App, możesz zalogować się za pomocą telefonu.

Jak przenieść gry i dane z konsoli PS4

Dane z konsoli PS4 można przenieść na konsolę PS5 za pomocą funkcji przesyłania danych, rozszerzonej pamięci masowej lub pamięci w chmurze PlayStation®Plus.

Przed przesłaniem gry PS4 na konsolę PS5 sprawdź, czy można w nią grać na PS5, odwiedzając poniższy przewodnik.

Jak kupować gry w PlayStation Store

 1. Na ekranie głównym gier wybierz PlayStation Store.
 2. Wyszukaj grę, którą chcesz kupić, po czym wybierz kartę gry.
 3. Wybierz Kup > Potwierdź zakup > Pobierz.
 4. Zakupione gry możesz znaleźć na ekranie głównym gier oraz w bibliotece gier
 5. Wybierz grę i opcję Graj.
 1. Włóż płytę z grą. Gra zostanie zainstalowana automatycznie. 

 2. Aby zacząć grę, wybierz grę z ekranu głównego gier.

Granie online na konsoli PS5

Aby grać online ze znajomymi, a także uzyskać dostęp do wielu innych korzyści, możesz zasubskrybować PlayStation®Plus

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej