Dostosowanie rozdzielczości 4K na konsoli PS5 

Jak włączyć i dostosować rozdzielczość 4K na konsoli PS5

Dowiedz się, jak włączyć rozdzielczość 4K i dostosować ustawienia wyjścia wideo na konsoli PlayStation®5.

Jak zmienić rozdzielczość na konsoli PS5

Konsola PS5™ wykrywa możliwości telewizora i automatycznie wybiera najlepszą dostępną rozdzielczość. Rozdzielczość można zmienić za pomocą ustawień wyjścia wideo na konsoli PS5. 

 1. Wybierz Ustawienia > Ekran i wideo
 2. WybierzWyjście wideo.
  Możesz tu wyświetlić Informacje o wyjściu wideo lub zmienić ustawienia wyjścia wideo.

Możesz przejrzeć szczegółowe informacje na temat rozdzielczości podłączonego urządzenia HDMI, VRR (zmiennej częstotliwości odświeżania) oraz HDR (szerokiego zakresu dynamicznego).

Ustaw rozdzielczość ekranu. Jeśli wybierzesz Automatycznie, zostanie ustawiona najwyższa rozdzielczość obsługiwana przez telewizor.

Testuj wyświetlanie w rozdzielczości 1440p
Jeśli telewizor obsługuje sygnał wyjściowy 1440p, można sprawdzić sygnał wyjściowy wideo SDR/HDR 60 Hz/120 Hz oraz VRR. Aby użyć wyjścia 1440p, ustaw Rozdzielczość na 1440p.

Umożliwia regulację częstotliwości odświeżania w czasie rzeczywistym na telewizorach i w grach, które obsługują VRR (variable refresh rate — zmienna częstotliwość odświeżania).

 • Wyniki różnią się w zależności od używanego telewizora.
 • Włącz Zastosuj w nieobsługiwanych grach, aby ustabilizować liczbę klatek na sekundę w grach, nawet jeśli nie obsługują VRR. 
  Jeśli w trakcie gry zauważysz jej nieoczekiwane zachowania, wyłącz to ustawienie.

Włącz sygnał wyjściowy wideo 120 Hz dla telewizora i gier obsługujących tę częstotliwość odświeżania. Wyłącz to ustawienie w przypadku problemów z wyjściem wideo w tych grach na monitorze lub innym urządzeniu wyświetlającym.

Jeśli telewizor obsługuje tryb ALLM (automatyczny tryb niskich opóźnień), podczas grania automatycznie przełącza się w tryb niskich opóźnień. Nawet jeśli ustawisz ALLM na Wył., telewizor automatycznie przełączy się w tryb niskich opóźnień, gdy używasz wyjścia VRR.

 • Aby całkowicie wyłączyć ALLM, opcję VRR również musisz ustawić na Wył.

Dostosuj szybkość transmisji wideo w rozdzielczości 4K. Jeśli zauważysz migotanie ekranu, spróbuj wybrać -1 lub -2, aby ograniczyć wyjście. Może to poprawić jakość obrazu.

 • Po wybraniu -1 zostaną ograniczone następujące dane wyjściowe:
  4K 120 Hz
  4K 50/60 Hz RGB/YUV444 Deep Color

Podczas wyświetlania zawartości 4K HDR przy częstotliwości 50/60 Hz używany jest format kolorów YUV422 lub YUV420.

 • Po wybraniu -2 zostaną ograniczone następujące dane wyjściowe:
  4K 120 Hz
  4K 50/60 Hz RGB/YUV444

Podczas wyświetlania zawartości 4K przy częstotliwości 50/60 Hz używany jest format kolorów YUV420.

Pozwala uzyskać bardziej realistyczne szczegóły obrazu na telewizorze HDR (High Dynamic Range – szeroki zakres dynamicznych).

 • Jeśli wybierzesz Zawsze włączone, gry i aplikacje, które nie są zgodne ze standardem HDR, również będą automatycznie konwertowane na sygnał HDR.
 • Jeśli wybierzesz Włączone, gdy jest obsługiwane, gry i aplikacje, które nie są zgodne ze standardem HDR, będą wyświetlane w SDR (Standard Dynamic Range – standardowy zakres dynamiczny).

Umożliwia precyzyjną regulację jasności i zoptymalizowane renderowanie HDR.

Umożliwia płynne renderowanie obrazu.

Zmień to ustawienie tylko w przypadku korzystania z urządzenia HDMI, które nie wysyła prawidłowo informacji w zakresie RGB.

Jak dostosować obszar wyświetlania na konsoli PS5

Jeśli obraz na ekranie telewizora wygląda, jakby jego krawędzie były obcięte, lub jeśli wokół obrazu widać czarne obramowanie, spróbuj dostosować obszar wyświetlania:

 1. Wybierz Ustawienia > Ekran i wideo > Ekran.

 2. Wybierz opcję Dostosuj obszar wyświetlania

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Co to jest 4K?

4K to niemal cztery razy większa rozdzielczość niż rozdzielczość standardowa (HD 1080p). Mimo że wszystkie konsole PS5 mają możliwość obsługi 4K i HDR, dostępna jakość obrazu zależy od konfiguracji urządzeń domowej rozrywki.

Czy konsole PS5 obsługują interfejs HDMI 2.1?

Konsola PS5 obsługuje standard HDMI 2.1, a także wyjściowy sygnał wideo 4K 120 Hz. Ponieważ ta nowa technologia nie jest w pełni obsługiwana przez produkty dostępne na rynku, firma Sony Interactive Entertainment współpracuje z producentami telewizorów, dążąc do poprawienia wydajności i zapewnienia użytkownikom konsoli najlepszych wrażeń. W tym okresie przejściowym mogą występować problemy z obrazem 4K 120 Hz.

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy na ekranie telewizora nie ma obrazu, a konsola PS5 powinna generować sygnał 4K 120 Hz, albo sygnał będzie wyświetlany w rozdzielczości 1080p 120 Hz, zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Czy producent telewizora twierdzi, że urządzenie obsługuje standard 4K 120 Hz? 
 • Czy telewizor korzysta z najnowszego oprogramowania sprzętowego?
 • Czy używasz przewodu dołączonego do konsoli PS5 lub przewodu Ultra High-Speed obsługującego wyjście 4K 120 Hz? 
 • Czy konsola PS5 jest podłączona przewodem HDMI bezpośrednio do telewizora, czy też do odbiornika lub innego urządzenia pośredniczącego, które może mieć wpływ na sygnał?
 • Czy konsola PS5 jest podłączona do odpowiedniego portu HDMI (2.1) w telewizorze? Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora. Do obsługi standardu HDMI 2.1 konieczna może być zmiana ustawień za pośrednictwem telewizora.
 • Czy dostępna w PS5 opcja Ekran i wideo > Wyjście wideo > Rozdzielczość jest ustawiona na Automatycznie lub 2160p
 • Czy dostępna w PS5 opcja Ekran i wideo > Wyjście wideo > Szybkość transferu wideo 4K jest ustawiona na Automatycznie?

Czy konsola PS5 obsługuje automatyczny tryb niskiego opóźnienia?

Jeśli telewizor obsługuje tryb ALLM (automatyczny tryb niskich opóźnień), podczas grania automatycznie przełącza się w tryb niskich opóźnień. Nawet jeśli ustawisz ALLM na Wył., telewizor automatycznie przełączy się w tryb niskich opóźnień, gdy używasz wyjścia VRR. Aby całkowicie wyłączyć ALLM, opcję VRR również musisz ustawić na Wył.

 • Możesz dostosować ustawienia ALLM, wybierając Ustawienia > Ekran i wideo > Wyjście wideo > ALLM.

 • Do obsługi ALLM wymagane jest najnowsze oprogramowanie systemu.  

 • Pamiętaj, że konsola PS5 nie wysyła sygnału ALLM, gdy uruchomiona jest jakaś aplikacja multimedialna.  

 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, aby sprawdzić, czy funkcja ALLM jest obsługiwana. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem.

Czy wszystkie telewizory ze złączem HDMI 2.1 obsługują tryb ALLM?
Nie. Sprawdź w instrukcji obsługi Twojego urządzenia wyświetlającego, czy obsługuje ono technologię ALLM.

Jaki przewód jest potrzebny, żeby konsola PS5 mogła korzystać z ALLM? 
Zalecany jest przewód HDMI znajdujący się w zestawie z PS5. Tryb ALLM powinien też być wspierany przez dowolny przewód HDMI Ultra-High-Speed obsługujący standard HDMI 2.1.

Z jakiego portu HDMI należy korzystać w telewizorze?
Jeśli dostępny jest port HDMI obsługujący standard HDMI 2.1, do podłączenia konsoli PS5 należy użyć właśnie jego.

Masz problemy?

Jeśli masz problemy z rozdzielczością, odwiedź stronę narzędzia diagnostycznego Serwis PlayStation, by podjąć dalsze działania i zorganizować naprawę. 

Potrzebujesz pomocy? 

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów PlayStation