Przesyłanie danych z konsoli PS4 lub konsoli PS5 do konsoli PS5

Przesyłanie danych z konsoli PS4 lub konsoli PS5 do konsoli PS5

Możesz przesyłać (kopiować) dane z konsoli PlayStation®4 lub innej konsoli PlayStation®5 na swoją konsolę PS5™. 

Konsola, z której przesyłane są dane, jest konsolą źródłową. Konsola PS5, do której przesyłane są dane, jest konsolą docelową. 

Przygotowanie do procesu przesyłania

Przed rozpoczęciem przesyłania wykonaj te czynności na konsoli źródłowej:

 1. Zaloguj się na to samo konto, które jest zalogowane na konsoli docelowej.
 1. Aktualizacja oprogramowania systemu do najnowszej wersji
 1. Zsynchronizuj informacje o trofeach.
 1. Podłącz konsolę źródłową i docelową do tej samej sieci. Użyj dostępnych w sprzedaży przewodów LAN lub połączyć się bezprzewodowo (Wi-Fi®).
Ten schemat jest przykładem połączenia bezprzewodowego obu konsol.
A) Sieć

Podłącz obie konsole do tego samego modemu lub routera i prześlij dane bezprzewodowo.

Jeśli konsole zazwyczaj łączą się z siecią bezprzewodowo, możesz szybciej przesyłać dane z konsoli źródłowej do konsoli docelowej za pomocą przewodu LAN (sprzedawanego osobno). Jeśli obie konsole są podłączone do sieci za pomocą połączenia przewodowego, nie ma potrzeby podłączania konsol do siebie za pomocą przewodu LAN.

B) Przewód HDMI Użyj znajdującego się w zestawie przewodu HDMI, aby podłączyć telewizor do konsoli docelowej. Nie ma potrzeby podłączania konsoli źródłowej do telewizora.
C) Kabel zasilania Użyj przewodów zasilających dostarczonych wraz ze źródłową konsolą PS4 lub konsolą PS5 i konsolą docelową.

Ważne

 • Podczas przesyłania danych nie należy wyłączać konsoli źródłowej i docelowej. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych.
 • Podczas przesyłania danych nie należy zmieniać ustawień sieci ani przeprowadzać testów połączenia internetowego. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych.
 • Dane można przesyłać tylko z jednej konsoli PS4 lub konsoli PS5 do jednej konsoli PS5.

Przesyłanie danych

Aby przesłać dane podczas wstępnej konfiguracji konsoli PS5, po przejściu do etapu transferu danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli chcesz przesłać dane po zakończeniu wstępnej konfiguracji, wykonaj te czynności:

 1. Sprawdź, czy konsola źródłowa jest włączona. Na konsoli docelowej przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu.
 2. Wybierz Przenoszenie danych > Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Konsola docelowa automatycznie uruchomi się ponownie podczas przesyłania danych. Możesz rozpocząć korzystanie z konsoli po jej ponownym uruchomieniu. Niektóre dane, takie jak dane gry, są nadal przesyłane po ponownym uruchomieniu konsoli. 
 • Kiedy będzie można zagrać w grę, na Twoim ekranie głównym gier pojawi się jej miniatura. Możesz wybrać miniaturę, aby grać w grę w trakcie przesyłania innych danych.
 • Aby sprawdzić postęp przesyłania danych, przejdź do centrum sterowania i wybierz Pobieranie/przesyłanie.

Jakie dane mogę przesłać do konsoli PS5?

 • Do konsoli docelowej są również przesyłane kody dostępu do logowania. Logując się do konsoli docelowej, wpisz ten sam kod.
 • Nie są przesyłane żadne gry ani zapisane dane, które są już zapisane na konsoli docelowej.

Dane, które można przesłać

Podczas wstępnej konfiguracji

Po wstępnej konfiguracji

 

Informacje o użytkowniku i koncie
Dotyczy to danych wszystkich użytkowników, nawet tych, którzy nigdy nie wpisali się na swoje konto na źródłowej konsoli PS5.
Zapisane dane 
Dotyczy to zapisanych danych z gier, w które można grać na konsoli PS5.

Zrzuty ekranu i klipy wideo

Gry, w które można grać na konsoli PS5
Ustawienia konsoli
Dotyczy to takich ustawień, jak język konsoli, logowanie i oszczędzanie energii.

Dane, które można przesłać

Podczas wstępnej konfiguracji

Po wstępnej konfiguracji
Informacje o użytkowniku i koncie
Dotyczy to danych wszystkich użytkowników, nawet tych, którzy nigdy nie wpisali się na swoje konto na źródłowej konsoli PS4.
Zapisane dane 
Dotyczy to zapisanych danych z gier, w które można grać na konsoli PS5.
✔*

Zrzuty ekranu i klipy wideo

Gry, w które można grać na konsoli PS5
Ustawienia konsoli
Dotyczy to takich ustawień, jak język konsoli, logowanie i oszczędzanie energii.

* Po wstępnej konfiguracji można przenieść tylko zapisane dane użytkownika, który jest wpisany.

Inne sposoby przesyłania danych

Możesz zaoszczędzić czas, uzyskując dostęp do gry i zapisanych danych po zakończeniu transferu.

 • W przypadku gier cyfrowych można je pobrać z biblioteki gier na konsoli docelowej. 
 • W przypadku gier na płytach włóż płytę do konsoli docelowej, aby zainstalować grę. 
 • Jeśli korzystasz z urządzenia rozszerzonej pamięci masowej USB na konsoli źródłowej, po prostu podłącz je do konsoli docelowej, aby uzyskać dostęp do danych gry. 
 • Jeśli w źródłowej konsoli PS5 zainstalowano dysk SSD M.2, można go wyjąć i zainstalować w konsoli docelowej, aby korzystać z zapisanych na nim danych gry.
 • Jeśli masz subskrypcję PlayStation Plus, możesz pobrać zapisane dane z pamięci w chmurze.
 • Zapisane dane gier PS4 można skopiować z konsoli źródłowej na dysk USB, a następnie skopiować je z niego na konsolę docelową. Jeśli w konsoli PS5 są już zapisane dane tej samej gry, możesz je zastąpić danymi zapisanymi na dysku USB.
  Nie można skopiować zapisanych danych PS5 z konsoli PS5 na dysk USB.

Czy mogę przesłać dane na konsolę PS5, korzystając z konta dziecka?

Jeśli korzystasz z konta dziecka, nie możesz przesyłać danych podczas początkowej konfiguracji konsoli docelowej. Przenieś dane z konta dziecka na konsoli źródłowej w sposób opisany poniżej.

 • Przeprowadź wstępną konfigurację konta dziecka, a następnie prześlij dane.
 • Do wstępnej konfiguracji użyj konta osoby dorosłej. Następnie podczas wstępnego procesu konfiguracji prześlij dane z obu kont: osoby dorosłej i dziecka.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej