Przesyłanie danych z konsoli PS4 do PS5

Przesyłanie gier i zapisanych danych z konsoli PS4 do PS5

Dowiedz się, jak przesyłać gry i zapisane dane z konsoli PlayStation®4 do konsoli PlayStation®5 z wykorzystaniem sieci Wi-Fi lub LAN, rozszerzonej pamięci masowej albo pamięci w chmurze PS Plus. 

Przesyłanie danych z konsoli PS4™ do PS5

Przesłanie danych nie powoduje nadpisania ani usunięcia danych z konsoli PS5 ani PS4. Podczas wstępnej konfiguracji konsoli PS5 możesz przesłać dane wielu graczy. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji możesz w danym momencie przesyłać dane dla jednego zalogowanego konta.

 1. Zaloguj się na to samo konto, które jest zalogowane na konsoli PS5.

 2. Zaktualizuj oprogramowanie systemu do najnowszej wersji.

 3. Zsynchronizuj informacje o trofeach, naciskając przycisk OPTIONS podczas przeglądania trofeów, a następnie wybierz opcję Synchronizuj z PlayStation Network.

Podłącz swoje konsole PS5 i PS4 do tej samej sieci. Możesz użyć dostępnych w sprzedaży przewodów LAN lub połączyć się bezprzewodowo (Wi-Fi®). Poniższy schemat przedstawia przykład bezprzewodowego połączenia konsoli PS4 i PS5.

A) Sieć
Podłącz obie konsole do tego samego modemu lub routera i prześlij dane bezprzewodowo.

B) Kabel sieciowy
Podłączając konsole bezprzewodowo do tej samej sieci, użyj kabla sieciowego, aby połączyć konsolę PS5 z konsolą PS4 i uzyskać szybszy transfer danych. Jeśli obie konsole są podłączone do sieci za pomocą przewodów LAN, nie trzeba podłączać konsoli PS5 do konsoli PS4.

C) Przewód HDMI

D) Kabel zasilania
Należy używać kabli zasilania dostarczonych z konsolami. 

 • Podczas przesyłania danych nie należy wyłączać konsol. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Może to także spowodować uszkodzenie konsol.

Aby przesłać dane podczas wstępnej konfiguracji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po przejściu do etapu transferu danych.

Aby przesłać dane po wstępnej konfiguracji: 

 1. Włącz konsole PS4 i PS5, po czym podłącz je do tej samej sieci za pomocą połączenia Wi-Fi lub kabla sieciowego. 

 2. Na konsoli PS5 wybierz kolejno Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Przesył danych > Kontynuuj.

 3. Wybierz konsolę PS4, z której chcesz przesłać dane.

 1. Gdy na konsoli PS5 pojawi się komunikat  Przygotuj się do przesyłu danych, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na konsoli PS4 przez co najmniej jedną sekundę (aż usłyszysz sygnał dźwiękowy).

 2. Na konsoli PS5 wybierz dane, które chcesz przesłać.

 3. Przeczytaj informacje dotyczące środków ostrożności, a następnie wybierz polecenie Rozpocznij przesyłanie.

 4. Konsola PS5 automatycznie uruchamia się ponownie podczas przesyłania danych. Po ponownym uruchomieniu możesz rozpocząć korzystanie z konsoli PS5.

Uzyskaj dostęp do gier PS4 w rozszerzonej pamięci masowej konsoli PS5

Do konsoli PS5 możesz podłączyć urządzenie rozszerzonej pamięci masowej używane z konsolą PS4, aby uzyskać dostęp do gier PS4. 

Prześlij zapisane dane za pomocą pamięci w chmurze PlayStation®Plus

Dysk internetowy PlayStation Plus w konsoli PS5 nazywany jest pamięcią w chmurze. Jeśli jesteś subskrybentem PlayStation Plus, dane przechowywane na dysku internetowym są dostępne z poziomu konsoli PS5.

Gry na PS4, w które można grać na konsolach PS5

Na konsoli PS5 można grać w kompatybilne gry PS4. W przypadku gier wydanych na płytach należy włożyć płytę z grą za każdym razem, gdy chcesz zagrać, nawet po skopiowaniu danych gry do pamięci masowej konsoli.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej