Przesyłanie gier i zapisanych danych z konsoli PS4™ do PS5™

Przesyłanie gier i zapisanych danych z konsoli PS4™ do PS5™

Dowiedz się, jak przesyłać gry i zapisane dane z konsoli PS4 do PS5 z wykorzystaniem sieci Wi-Fi, rozszerzonej pamięci masowej lub pamięci w chmurze PS Plus. 

Przesył danych z konsoli PS4 do PS5

Przesył danych nie powoduje nadpisania ani usunięcia danych z konsoli PS5 ani PS4. Podczas wstępnej konfiguracji PS5 możesz przesłać dane wielu graczy. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji możesz w danym momencie przesyłać dane dla jednego zalogowanego konta. 

  1. Zaloguj się na to samo konto, które jest zalogowane na konsoli PS5.

  2. Zaktualizuj oprogramowanie systemu do najnowszej wersji.

  3. Zsynchronizuj informacje o trofeach, naciskając przycisk OPTIONS podczas przeglądania trofeów, a następnie wybierz opcję Synchronizuj z PlayStation Network.

Podłącz swoje konsole PS5 i PS4 do tej samej sieci. Możesz użyć dostępnych w sprzedaży przewodów LAN lub połączyć się bezprzewodowo (Wi-Fi®). Poniższy schemat przedstawia przykład bezprzewodowego połączenia konsoli PS5 i PS4.

A) Sieć
Podłącz konsole PS5 i PS4 do tego samego modemu lub routera i prześlij dane bezprzewodowo.

B) Przewód LAN
Jeśli masz tylko jeden przewód LAN, spróbuj wykonać następujące czynności: Podłącz bezprzewodowo konsole PS5 i PS4 do tej samej sieci. Następnie podłącz konsolę PS5 do konsoli PS4 za pomocą przewodu LAN. Dzięki temu przesyłanie danych jest szybsze – tak szybkie, jak w przypadku podłączania obu konsol do sieci za pomocą przewodów LAN.
Jeśli obie konsole są podłączone do sieci za pomocą przewodów LAN, nie trzeba podłączać konsoli PS5 do konsoli PS4.

C) Przewód HDMI

D) Przewód zasilający 
Należy używać odpowiednich przewodów zasilających dołączonych do konsoli PS5 i PS4.

Aby przesłać dane podczas wstępnej konfiguracji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po przejściu do etapu transferu danych.

Aby przesłać dane po wstępnej konfiguracji: 

  1. Włącz konsole PS4 i PS5, po czym podłącz je do tej samej sieci za pośrednictwem połączenia Wi-Fi lub kabla LAN. 

  2. Na konsoli PS5 wybierz kolejno Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Przesył danych > Kontynuuj.

  3. Wybierz konsolę PS4, z której chcesz przesłać dane.

  1. Gdy na konsoli PS5 pojawi się komunikat  Przygotuj się do przesyłu danych, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na konsoli PS4 przez co najmniej jedną sekundę (aż usłyszysz sygnał dźwiękowy).

  2. Na konsoli PS5 wybierz dane, które chcesz przesłać.

  3. Przeczytaj informacje dotyczące środków ostrożności, a następnie wybierz polecenie Rozpocznij przesyłanie.

  4. Konsola PS5 automatycznie uruchamia się ponownie podczas przesyłania danych. Po ponownym uruchomieniu możesz rozpocząć korzystanie z konsoli PS5.

Uzyskaj dostęp do gier PS4 w rozszerzonej pamięci masowej PS5

Do konsoli PS5 możesz podłączyć urządzenie rozszerzonej pamięci masowej używane z konsolą PS4, aby uzyskać dostęp do gier PS4. 

Prześlij zapisane dane za pomocą pamięci w chmurze PlayStation®Plus

Dysk internetowy PlayStation Plus w konsoli PS5 nazywany jest pamięcią w chmurze. Jeśli jesteś członkiem PlayStation Plus, dane przechowywane na dysku internetowym są dostępne z poziomu konsoli PS5.

Gry na PS4, w które można grać na konsolach PS5

Na konsoli PS5 można grać w kompatybilne gry PS4. W przypadku gier wydanych na płytach należy włożyć płytę z grą za każdym razem, gdy chcesz zagrać, nawet po skopiowaniu danych gry do pamięci masowej konsoli.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej