Rozszerzona pamięć masowa USB w konsolach PlayStation®5

Rozszerzona pamięć masowa USB w konsolach PlayStation®5

Dowiedz się, jak sformatować dysk USB jako rozszerzoną pamięć masową USB, które dyski USB mogą być wykorzystywane jako rozszerzona pamięć masowa USB oraz  co można przechowywać w rozszerzonej pamięci masowej USB.

Co można zrobić ze sformatowanym urządzeniem rozszerzonej pamięci masowej USB

 • Możesz przechowywać gry na PS5 i PS4.
 • Możesz grać w gry na PS4 bezpośrednio z rozszerzonej pamięci masowej USB, który zapewnia więcej miejsca w pamięci konsoli PS5 w przypadku gier na PS5. 
 • Aby grać w gry na PS5, należy skopiować dane gry z pamięci rozszerzonej USB z powrotem na wewnętrzny dysk SSD konsoli PS5. Skopiowanie gry na PS5 z rozszerzonej pamięci masowej USB zabiera znacznie mniej czasu niż jej ponowne pobieranie.

Jeśli chcesz korzystać z dysku rozszerzonej pamięci masowej USB używanego wcześniej z konsolą PS4, po prostu podłącz go do konsoli PS5. Będziesz mieć dostęp do wszystkich gier PS4 znajdujących się na dysku.

Wymagania rozszerzonej pamięci masowej USB w konsolach PS5

 • Port SuperSpeed USB 5 Gb/s lub nowszy.
 • Pojemność minimalna 250 GB, maksymalna – 8 TB.
 • Nie ma gwarancji, że wszystkie urządzenia będą współpracować z konsolą PS5.
 • Nie można podłączać dysku za pośrednictwem koncentratora USB.
 • Nie można jednocześnie podłączyć dwóch lub większej liczby urządzeń rozszerzonej pamięci masowej USB. Do konsoli można podłączyć wiele dysków USB, ale można z nich korzystać tylko pojedynczo.

Konsole PS5 obsługują następujące połączenia USB SuperSpeed:

 • USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1) 
 • USB SuperSpeed 10 Gb/s. (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2*) 
 • USB SuperSpeed 20 Gb/s (USB 3.2 Gen2x2**). 

* Urządzenia USB 3.2 Gen1x2 są obsługiwane, ale jako jednopasmowe połączenia USB3.2 x1 (5 Gb/s). 

** urządzenia USB 3.2 Gen2x2 są obsługiwane, ale jako jednopasmowe połączenia USB3.2 x1 (10 Gb/s).

Ważne informacje dotyczące połączenia

Jeśli dysk USB nie zostanie prawidłowo odłączony, może dojść do utraty bądź uszkodzenia danych lub uszkodzenia konsoli bądź dysku USB. Bezpiecznie odłączaj dysk USB.

Jak sformatować dysk USB jako rozszerzoną pamięć masową USB

Po sformatowaniu dysku USB wszystkie dane zapisane na dysku zostaną usunięte. Danych usuniętych w ten sposób nie można odzyskać, należy więc zachować ostrożność i nie usuwać ważnych danych.

Dyski USB, które były używane jako rozszerzona pamięć masowa USB w konsoli PS4, nie wymagają ponownego formatowania.

Przed pierwszym użyciem dysku USB z konsolą PS5 sformatuj go jako rozszerzoną pamięć masową USB, wykonując następujące czynności: 

 1. Podłącz dysk USB do portu USB z tyłu konsoli PS5.

 2. Otwórz Ustawienia > Pamięć masowa.

 3. Wybierz Rozszerzona pamięć masowa  USB > Sformatuj jako rozszerzoną pamięć masową USB.

  Jeśli podłączonych jest kilka dysków USB, można zmienić dysk USB, który ma być sformatowany, wybierając opcję Wybierz inny dysk USB.

Podczas formatowania nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj dysku USB. Może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych bądź uszkodzenie konsoli PS5 lub dysku USB.

Przenoszenie gier pomiędzy rozszerzoną pamięcią masową USB a pamięcią masową konsoli PS5

 1. Otwórz Bibliotekę gier i wybierz grę, którą chcesz przenieść.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję Przenieś do rozszerzonej pamięci masowej USB, Przenieś do pamięci masowej konsoli (gry na PS4) lub Kopiuj (gry na PS5).

Aby grać w gry na PS5, które znajdują się w rozszerzonej pamięci masowej USB, należy przejść do biblioteki gier i skopiować grę do pamięci masowej konsoli z menu opcji. Kopiowanie gier jest szybsze niż ich ponowne pobieranie. Jest również szybsze niż ponowne instalowanie ich z płyty, jeśli gra na rozszerzonej pamięci masowej USB ma dodatki lub została zaktualizowana.

Możesz grać w gry na PS4 bezpośrednio z dysku rozszerzonej pamięci masowej USB.

Automatycznie pobieraj gry na PS4 do rozszerzonej pamięci masowej USB

Aby ustawić dysk rozszerzonej pamięci masowej USB jako domyślną lokalizację do przechowywania nowych gier na PS4 pobieranych na konsoli PS5:

 1. Otwórz Ustawienia > Pamięć masowa> Rozszerzona pamięć masowa
 2. Włącz opcję Instaluj gry PS4 w rozszerzonej pamięci masowej USB.

Usuwanie danych z urządzenia rozszerzonej pamięci masowej USB

 1. Otwórz Ustawienia > Pamięć masowa.
 2. Wybierz Rozszerzona pamięć masowa USB > Gry i aplikacje.
 3. Wybierz kartę Usuń zawartość.
 4. Wybierz dane, które chcesz usunąć, po czym i wybierz Usuń.

Bezpieczne odłączanie dysku rozszerzonej pamięci masowej USB

Jeśli chcesz tymczasowo przestać korzystać z dysku rozszerzonej pamięci masowej USB lub chcesz z niego skorzystać na innej konsoli PS5 lub PS4, przed odłączeniem go od konsoli upewnij się, że wskaźnik zasilania konsoli jest całkowicie wyłączony.

Jeśli chcesz odłączyć dysk rozszerzonej pamięci masowej USB, gdy konsola jest włączona, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Ustawienia > Pamięć masowa.
 2. Wybierz Rozszerzona pamięć masowa USB > Usuń bezpiecznie z PS5.
 3. Odłącz dysk rozszerzonej pamięci masowej USB od konsoli PS5.

Jeśli chcesz ponownie skorzystać z dysku USB, podłącz go do portu USB z tyłu konsoli PS5.

 • Przed odłączeniem kabla wybierz Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia pamięci masowej USB > Zatrzymaj.

Formatowanie (usuwanie lub czyszczenie) rozszerzonej pamięci masowej USB na konsoli PS5

Dysk można sformatować, jeśli nie ma być używany jako dysk rozszerzonej pamięci masowej USB dla konsoli PS5. Po sformatowaniu dysku rozszerzonej pamięci masowej USB wszystkie dane z gier zapisane na dysku zostaną usunięte.

 1. Wybierz Ustawienia > Pamięć masowa  > Rozszerzona pamięć masowa USB.

 2. Wybierz ... (Więcej) Formatuj jako exFAT.

Podczas formatowania nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj dysku USB. Może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych bądź uszkodzenie konsoli PS5 lub dysku USB.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej