Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej danych konsoli PS5™ 

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej danych konsoli PS5™

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych to doskonały sposób na zapisanie ważnych danych. Można utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci konsoli na dysku USB.

Ważne informacje 

Nie wyłączaj konsoli PS5 podczas tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych. Może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych bądź uszkodzenie konsoli PS5 lub dysku USB. 

Podczas przywracania danych konsola PS5 usunie wszystkie zapisane dane. Nie można tego cofnąć, nawet jeśli operacja przywracania zostanie anulowana. Uważaj, by nie skasować przez pomyłkę ważnych danych. Usuniętych danych nie można przywrócić.

W danych kopii zapasowej nie są uwzględniane trofea. Zaktualizuj status gry przed utworzeniem kopii zapasowej danych:

 • Otwórz Trofea, naciśnij przycisk Options i wybierz opcję Synchronizuj trofea z PlayStation™Network.

Użytkownicy, którzy nigdy się nie wpisali na konsolę, mogą przywrócić zapisane dane tylko na oryginalnej konsoli PS5, której kopia zapasowa została utworzona. Aby przywrócić zapisane dane na innej konsoli, należy wpisać się na tej konsoli.

Dane PS5, których kopię zapasową można utworzyć

Można utworzyć kopię zapasową następujących danych:

 • Gry i aplikacje
 • Zapisane dane
 • Zrzuty ekranu i filmy
 • Ustawienia

W danych kopii zapasowej uwzględnione są wszystkie dane użytkownika zapisane na konsoli PS5 (z wyjątkiem trofeów). Po przywróceniu danych z kopii zapasowej konsola PS5 zostanie zresetowana, a wszystkie dane zapisane na konsoli zostaną usunięte.

Jeśli chcesz zapisać dane, a następnie przywrócić je, nie przywracając całej konsoli, zapisz je w innym miejscu:

Tworzenie kopii zapasowej danych konsoli PS5 na dysku USB 

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5. 
 2. Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > System
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu> Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej> Stwórz kopię zapasową PS5.
  Jeśli podłączonych jest kilka dysków USB, wybierz ten, z którego chcesz skorzystać. 
 4. Wybierz dane, które chcesz zapisać, a następnie wybierz opcję Dalej.
  Pojawi się nazwa i rozmiar pliku. W razie potrzeby wprowadź opis danych kopii zapasowej. 
 5. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową.
  Konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej. 
 6. Gdy pojawi się ekran Tworzenie kopii zapasowej zakończone, kliknij OK. Wybierz OK.
  Konsola zrestartuje się.

Przywracanie danych konsoli PS5 z dysku USB 

Podczas przywracania systemu PS5 z kopii zapasowej bieżąca wersja oprogramowania systemu musi być taka sama lub nowsza niż wersja na konsoli PS5 podczas tworzenia kopii zapasowej. 

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5. 
 2. Wybierz Ustawienia > System
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu> Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej> Przywróć kopię zapasową PS5.
  Jeśli podłączonych jest kilka dysków USB, wybierz swój dysk USB. 
 4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić. 
 5. Wybierz Przywróć > Tak.
  Konsola zostanie zrestartowana i rozpocznie się przywracanie. Po zakończeniu przywracania konsola znowu się zrestartuje. 

Podczas przywracania konsoli PS5 funkcja Udostępnianie konsoli i granie offline jest wyłączona. Skonfiguruj to ustawienie ponownie, aby uniknąć utraty dostępu do subskrypcji i zawartości.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej