Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej danych konsoli PS5 

Jak utworzyć i przywrócić kopię zapasową danych konsoli PS5

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych to doskonały sposób na zapisanie ważnych danych. Można utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci konsoli PlayStation®5 na dysku USB.

Ważne informacje 

 • Nie wyłączaj konsoli PS5™ podczas tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych. Może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych albo uszkodzenie konsoli PS5 lub dysku USB.
 • Podczas przywracania danych konsola PS5 usunie wszystkie zapisane na niej dane. Uważaj, by nie skasować przez pomyłkę ważnych danych. Usuniętych danych nie można przywrócić. 
 • Użytkownicy, którzy nigdy nie wpisali się do PSN, mogą przywrócić zapisane dane tylko na oryginalnej konsoli PS5, której kopia zapasowa została utworzona. Aby przywrócić zapisane dane na innej konsoli, należy wpisać się na tej konsoli. 
 • Gry i aplikacje zapisane w rozszerzonej pamięci masowej USB lub na dysku SSD M.2 nie są uwzględnione w danych kopii zapasowej. 
  Możesz kontynuować korzystanie z dysków pamięci masowej, podłączając rozszerzoną pamięć USB lub instalując dysk M.2 SSD do konsoli PS5, której dane przywracasz.
 • W danych kopii zapasowej nie są uwzględniane trofea. Zaktualizuj status gry przed utworzeniem kopii zapasowej danych.

Można utworzyć kopię zapasową następujących danych:

 • Gry i aplikacje
 • Zapisane dane
 • Zrzuty ekranu i filmy
 • Ustawienia

W danych kopii zapasowej uwzględnione są wszystkie dane użytkownika zapisane na konsoli PS5. Przywrócenie kopii zapasowej powoduje przywrócenie wszystkich danych użytkownika.

Jeśli chcesz zapisać dane bez przywracania kopii, możesz użyć innych lokalizacji pamięci konsoli PS5.

Jak stworzyć kopię zapasową danych konsoli PS5 na dysku USB 

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5. 
  Obsługiwane są dyski USB sformatowane w FAT i exFAT*.
 2.  Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > System
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Stwórz kopię zapasową PS5.
  Jeśli podłączono wiele dysków USB, wybierz dysk USB, w którym chcesz zapisać dane kopii zapasowej.
 4. Wybierz dane, które chcesz zapisać, a następnie wybierz opcję Dalej.
  Pojawi się nazwa i rozmiar pliku. W razie potrzeby wprowadź opis danych kopii zapasowej. 
 5. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową.
  Konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej.
 6. Gdy pojawi się ekran Tworzenie kopii zapasowej zakończone. Konsola PS5 zostanie uruchomiona ponownie, kliknij OK.
  Konsola zostanie ponownie zrestartowana, po czym wyświetli się ekran główny.

* Nie wszystkie urządzenia współpracują z konsolą. Rozszerzona pamięć USB używana do zapisywania danych gier jest sformatowana inaczej i nie można jej użyć do zapisania danych kopii zapasowej.

Jak przywrócić dane konsoli PS5 z dysku USB

Podczas przywracania systemu PS5 z kopii zapasowej bieżąca wersja oprogramowania systemu musi być taka sama lub nowsza niż wersja na konsoli PS5 podczas tworzenia kopii zapasowej.

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5. 
 2. Wybierz Ustawienia > System
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu> Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej> Przywróć kopię zapasową PS5.
  Jeśli podłączonych jest kilka dysków USB, wybierz swój dysk USB. 
 4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić. 
 5. Wybierz Przywróć > Tak.
  Konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się przywracanie. Po zakończeniu przywracania konsola znowu się zrestartuje.

Podczas przywracania konsoli PS5 funkcja Udostępnianie konsoli i granie offline jest wyłączona. Skonfiguruj to ustawienie ponownie, aby uniknąć utraty dostępu do subskrypcji i zawartości.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej