Jak utworzyć i przywrócić kopię zapasową danych konsoli PS5

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych to doskonały sposób na zapisanie ważnych danych. Za pomocą urządzenia pamięci masowej USB można utworzyć kopię zapasową zapisanych danych z konsoli PlayStation®5.

Ważne informacje

 • Nie wyłączaj konsoli PS5® podczas tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych.
  Może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych albo uszkodzenie konsoli PS5 lub dysku USB.
 • Podczas przywracania danych konsola PS5 usunie wszystkie zapisane dane.
  Uważaj, by nie skasować przez pomyłkę ważnych danych. Usuniętych danych nie można przywrócić.
 • Dane z kopii zapasowej są powiązane z Twoim kontem w PlayStation™Network.
  Jeśli wcześniej nie zdarzyło Ci się zalogować do PSN, możesz przywrócić dane tylko na tej samej konsoli, na której utworzono kopię zapasową. Aby przywrócić zapisane dane na innej konsoli, zaloguj się na to samo konto, które zostało użyte do wykonania kopii zapasowej.
 • Gry i aplikacje zapisane w rozszerzonej pamięci masowej USB lub na dysku SSD M.2 nie są uwzględnione w danych kopii zapasowej.
  Możesz kontynuować korzystanie z dysków pamięci masowej, podłączając rozszerzoną pamięć USB lub instalując dysk M.2 SSD do konsoli PS5, której dane przywracasz.
 • W danych kopii zapasowej nie są uwzględniane trofea.
  Zaktualizuj status gry przed utworzeniem kopii zapasowej danych.

Można utworzyć kopię zapasową następujących danych:

 • Gry i aplikacje
 • Zapisane dane
 • Zrzuty ekranu i filmy
 • Ustawienia

W danych kopii zapasowej uwzględnione są wszystkie dane użytkownika zapisane na konsoli PS5. Przywrócenie kopii zapasowej powoduje przywrócenie wszystkich danych użytkownika.

Jeśli chcesz zapisać dane bez przywracania kopii, możesz użyć innych lokalizacji pamięci konsoli PS5.

Jak stworzyć kopię zapasową danych konsoli PS5 na dysku USB

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5.
  Obsługiwane są dyski USB sformatowane w FAT i exFAT*.
 2. Otwórz Ustawienia > System.
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu> Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej> Stwórz kopię zapasową PS5.
  Jeśli podłączono wiele dysków USB, wybierz ten, na którym chcesz zapisać dane kopii zapasowej.
 1. Wybierz dane, które chcesz zapisać, a następnie wybierz opcję Dalej.
  Pojawi się nazwa i rozmiar pliku. W razie potrzeby wprowadź opis danych kopii zapasowej.
 1. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową.
  Konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej.
 2. Gdy pojawi się ekran Ukończono tworzenie kopii zapasowej. Konsola PS5 zostanie uruchomiona ponownie., kliknij OK.
  Konsola zostanie zrestartowana, po czym wyświetli się ekran główny.

* Nie wszystkie urządzenia współpracują z konsolą. Rozszerzona pamięć USB używana do zapisywania danych gier jest sformatowana inaczej i nie można jej użyć do zapisania danych kopii zapasowej.

Jak przywrócić dane konsoli PS5 z dysku USB

Podczas przywracania konsoli PS5 z kopii zapasowej bieżąca wersja oprogramowania systemu musi być taka sama lub nowsza niż wersja na konsoli PS5 podczas tworzenia kopii zapasowej.

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5.
 2. Otwórz Ustawienia > System.
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu > Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie > Przywróć konsolę PS5.
  Jeśli podłączonych jest wiele napędów USB, wybierz jeden z nich i dane, które chcesz przywrócić.
 1. Wybierz Przywróć > Tak.
  Konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się przywracanie. Po zakończeniu przywracania konsola znowu się zrestartuje.

Przywrócenie konsoli PS5 wyłącza funkcję Udostępnianie konsoli i granie offline. Włącz to ustawienie ponownie, aby uniknąć utraty dostępu do subskrypcji i zawartości.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej