Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej danych konsoli PS5 

Jak utworzyć i przywrócić kopię zapasową danych konsoli PS5

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych to doskonały sposób na zapisanie ważnych danych. Można utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci konsoli PlayStation®5 na dysku USB.

Ważne informacje

Nie wyłączaj konsoli PS5™ podczas tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych. Może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych albo uszkodzenie konsoli PS5 lub dysku USB.

 • Podczas przywracania danych konsola PS5 usunie wszystkie zapisane dane. Nie można tego cofnąć, nawet jeśli operacja przywracania zostanie anulowana. Uważaj, by nie skasować przez pomyłkę ważnych danych. Usuniętych danych nie można przywrócić
 • Użytkownicy, którzy nigdy nie wpisali się do PSN, mogą przywrócić zapisane dane tylko na oryginalnej konsoli PS5, której kopia zapasowa została utworzona. Aby przywrócić zapisane dane na innej konsoli, należy wpisać się na tej konsoli. 
 • Gry i aplikacje zapisane w pamięci masowej SSD M.2 nie są uwzględnione w danych kopii zapasowej. W czasie przywracania danych na konsolę PS5 możesz nadal normalnie korzystać z dysku SSD M.2. 
 • W danych kopii zapasowej nie są uwzględniane trofea. Aby zaktualizować status gry przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej danych, przejdź do Trofeów, naciśnij przycisk Opcje i wybierz Synchronizuj z PlayStation™Network.

Dane PS5, których kopię zapasową można utworzyć

Można utworzyć kopię zapasową następujących danych:

 • Gry i aplikacje
 • Zapisane dane
 • Zrzuty ekranu i filmy
 • Ustawienia

W danych kopii zapasowej uwzględnione są wszystkie dane użytkownika zapisane na konsoli PS5 (z wyjątkiem trofeów). Po przywróceniu danych z kopii zapasowej konsola PS5 zostanie zresetowana, a wszystkie dane zapisane na konsoli zostaną usunięte.

Jeśli chcesz zapisać dane, a następnie przywrócić je, nie przywracając całej konsoli, zapisz je w innym miejscu:

Jak stworzyć kopię zapasową danych konsoli PS5 na dysku USB 

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5. 
 2. Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > System
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Stwórz kopię zapasową PS5.
  Jeśli podłączonych jest kilka dysków USB, wybierz swój dysk USB.
 4. Wybierz dane, które chcesz zapisać, a następnie wybierz opcję Dalej.
  Pojawi się nazwa i rozmiar pliku. W razie potrzeby wprowadź opis danych kopii zapasowej. 
 5. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową.
  Konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej. 
 6. Gdy pojawi się ekran Tworzenie kopii zapasowej zakończone, konsola PS5 uruchomi się ponownie.
  Wybierz OK.
  Konsola uruchomi się ponownie.

Jak przywrócić dane konsoli PS5 z dysku USB 

Podczas przywracania systemu PS5 z kopii zapasowej bieżąca wersja oprogramowania systemu musi być taka sama lub nowsza niż wersja na konsoli PS5 podczas tworzenia kopii zapasowej.

 1. Podłącz dysk USB do konsoli PS5. 
 2. Wybierz Ustawienia > System
 3. Wybierz Oprogramowanie systemu> Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej> Przywróć kopię zapasową PS5.
  Jeśli podłączonych jest kilka dysków USB, wybierz swój dysk USB. 
 4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić. 
 5. Wybierz Przywróć > Tak.
  Konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się przywracanie. Po zakończeniu przywracania konsola znowu się zrestartuje i wyświetli się ekran główny.

Podczas przywracania konsoli PS5 funkcja Udostępnianie konsoli i granie offline jest wyłączona. Skonfiguruj to ustawienie ponownie, aby uniknąć utraty dostępu do subskrypcji i zawartości.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej