Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych PS4 za pomocą zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych PS4 za pomocą zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

Użyj opcji  Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie , aby w prosty sposób utworzyć kopię zapasową  wszystkich danych PlayStation®4, w tym danych zapisanych w pamięci systemu i danych profilu użytkownika dla kont dorosłych i dzieci.

Jak utworzyć kopię zapasową  danych PlayStation®4.

Do utworzenia kopii zapasowej danych potrzebne jest zewnętrzne urządzenie pamięci masowej w formacie FAT32 lub exFAT z co najmniej dwukrotnie większą ilością miejsca od pojemności dysku twardego PS4™. Jeżeli nie masz wystarczająco dużo miejsca,  aby stworzyć kopię wszystkich danych na urządzeniu, możesz nie tworzyć kopii danych aplikacji.

 1. Ważne jest, aby najpierw zsynchronizować trofea, ponieważ nie są one uwzględniane w danych kopii zapasowej. Otwórz Trofea, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję Synchronizuj trofea z siecią PSN

 2. Podłącz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, którego chcesz  użyć  do utworzenia kopii zapasowej, do jednego z portów USB  PS4™.

 3. Otwórz Ustawienia > System > Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie.

 4. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową

 5. Potwierdź, jakie dane chcesz skopiować. Ważne jest wykonanie kopii zapasowej zapisanych danych, aby uniknąć utraty postępów w grze podczas wymiany dysku twardego . 

 6. Pojawi się pasek postępu, który informuje o bieżącym stanie tworzenia kopii zapasowej. Tę operację możesz w każdej chwili anulować.

 7. Na kolejnym ekranie możesz wpisać własną nazwę kopii zapasowej. Po zakończeniu zaznacz Kopię zapasową i naciśnij przycisk X.

 8. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od systemu PS4™.

Przywracanie danych PlayStation®4

 1. Otwórz Ustawienia > System > Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie.

 2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, które zawiera kopię zapasową, do jednego z portów USB systemu PS4™.

 3. Wybierz opcję Przywróć PS4.

 4. Wybierz plik kopii zapasowej,  którą chcesz przywrócić.

 5. Zobaczysz ekran z informacją, że  system zostanie zrestartowany i zainicjowany niezależnie od tego, czy proces przywracania kopii zapasowej został zakończony. Wybierz Tak , aby kontynuować.

Dane PS4 zostały pomyślnie przywrócone w systemie.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej