Jak rozwiązywać problemy związane z transmisją i funkcją Share Play na konsoli PS4

Jak rozwiązywać problemy związane z transmisją i funkcją Share Play na konsoli PS4

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy związane z transmitowaniem i funkcją Share Play na PlayStation®4.

Rozwiązywanie problemów z transmisją

Serwis Twitch wymaga teraz weryfikacji dwuetapowej. Aby transmitować rozgrywkę z konsoli PS4, musisz aktywować weryfikację dwuetapową na koncie Twitch. Pełne instrukcje znajdziesz w przewodniku Dwuetapowa weryfikacja w serwisie Twitch. Po aktywacji i skonfigurowaniu weryfikacji dwuetapowej możesz zalogować się na konto Twitch z PS4 i rozpocząć transmisję.

 • Jeśli naciśniesz przycisk SHARE na ekranie głównym, uruchom grę, którą chcesz transmitować, a następnie naciśnij przycisk SHARE.

 • W zależności od gry mogą występować sceny, których nie można rozpowszechniać.

 • Upewnij się, że następujące numery portów są prawidłowe.
  TCP: 1935, 2805-2899, 6667

 • Aby sprawdzić i ustawić numer portu, zapoznaj się z instrukcją obsługi używanego urządzenia sieciowego lub materiałami dostawcy usług internetowych.

 • Aby wyświetlić wszystkie komentarze, naciśnij przycisk SHARE i wybierz kolejno Ustawienia transmisji > Wyświetl komentarze

 • Aby umożliwić systemowi wypowiadanie komentarzy, wybierz kolejno Ustawienia transmisji > Ustawienia zaawansowane > Zamiana komentarzy na mowę, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz zamianę komentarzy na mowę.

 • Wybierz kolejno Transmisje > Zatrzymaj transmisję w menu skrótów.

Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem rozgrywki

Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji udostępniania rozgrywki (Share Play), zarówno gospodarz, jak i gość muszą korzystać z szerokopasmowego połączenia internetowego. Zapoznaj się z tymi informacjami w przypadku problemów z połączeniem lub stabilnością funkcji Share Play.

 • Zazwyczaj zalecana jest minimalna szybkość połączenia wychodzącego i przychodzącego na poziomie 2 Mb/s.
 • Szacunkową prędkość swojego połączenia możesz sprawdzić w menu Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe.
 • Na konsoli PS4 zalecane jest przewodowe połączenie z Internetem.
 • Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi (bezprzewodowego), ustaw konsolę PS4 bliżej punku dostępowego lub routera i upewnij się, że nie ma między nimi żadnych przeszkód.
 • Nie korzystaj z funkcji Share Play, jeśli inne urządzenia w sieci wykorzystują dużą część pasma.
 • Funkcje gry zdalnej i transmisji na PS4 nie jest dostępna podczas udostępniania rozgrywki.

 • Goście nie mogą zapisywać zrzutów ekranu ani klipów wideo podczas udostępniania.

 • Z funkcji Share Play można korzystać jednorazowo przez maksymalnie godzinę. Sesja Share Play kończy się automatycznie godzinę po dołączeniu gościa.

 • Pozostały czas korzystania z funkcji Share Play możesz zobaczyć na ekranie imprezy. Szczegółowe informacje na temat ekranu imprezy można znaleźć w części „Opis ekranu imprezy”.

 • Tylko gospodarz może zdobywać trofea w trakcie sesji Share Play.

 • Jeżeli w trakcie sesji Share Play gospodarz przełączy się na ekran inny niż ekran gry, na systemie gościa wyświetlany jest obraz trybu czuwania.

 • Aby umożliwić wspólną grę gospodarza i gościa, gospodarz musi zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj w obszarze Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Ograniczenia systemu PS4 > Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa.

 • W zależności od rodzaju konta gracza i gry funkcja Share Play może nie być dostępna lub niektóre sceny mogą nie być wyświetlane gościowi.

 • Jeśli opcja HDR jest włączona u gospodarza, kolory filmów oglądanych przez gościa mogą się różnić od kolorów, które widzi gospodarz.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej