PS4: Zmiana wyjścia audio

PS4: Zmiana wyjścia audio

Dowiedz się, jak zmienić wyjście audio w konsoli PlayStation®4. 

Podstawowy port wyjściowy konsoli PS4

W momencie podłączenia konsoli PS4™ do telewizora, zestawu kina domowego lub innego podłączonego urządzenia wyjściowy format audio PS4 jest automatycznie zoptymalizowany do parametrów danego urządzenia. PS4 automatycznie prześle dźwięk za pomocą przewodu HDMI, dzięki czemu zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany ustawień.

W przypadku podłączenia takiego urządzenia jak wzmacniacz AV zestawu kina domowego do CYFROWEGO PORTU WYJŚCIOWEGO (OPTYCZNEGO) systemu PS4 , użytkownik może ręcznie zmienić ustawienia wyjścia audio. Aby dostosować ustawienia, otwórz Dźwięk i ekran > Ustawienia wyjścia audio > Podstawowy port wyjściowy > CYFROWY PORT WYJŚCIOWY (OPTYCZNY).

  • Pamiętaj, że jeśli wybrany format wyjściowy systemu PS4 nie jest obsługiwany przez podłączone urządzenie, głośniki mogą ulec uszkodzeniu.

  • Jeśli do systemu PS4 za pomocą przewodu HDMI podłączone jest urządzenie, które nie spełnia wymogów standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) , system nie będzie w stanie odtwarzać obrazu wideo ani dźwięku. Funkcję HDCP można wyłączyć tylko w trakcie gry, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Skrót HDCP oznacza technologię High-bandwidth Digital Content Protection (ochrona cyfrowych treści), która zapobiega rejestrowaniu gier i materiałów wideo za pomocą komputerów zewnętrznych lub systemów przechwytywania wideo. Domyślnie funkcja jest kodowana na wyjściu HDMI w systemie PS4.

Włączanie/wyłączanie funkcji HDCP
  1. Otwórz Ustawienia > System
  2. W ustawieniu Włącz HDCP  zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub usuń zaznaczenie, aby wyłączyć funkcję HDCP.
  3. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte po wprowadzeniu tej zmiany.

Ta funkcja działa tylko w przypadku rozgrywki. W przypadku próby odtworzenia filmu Blu-Ray, DVD lub DRM za pośrednictwem usługi strumieniowej (takiej jak PlayStation Video czy Netflix) system PS4 wyświetli komunikat z poleceniem włączenia funkcji HDCP w celu wyświetlenia treści.

Wyjście na słuchawki

Można ustawić dźwięk, który będzie przesyłany do zgodnego zestawu słuchawkowego. Można wprowadzić ustawienia dotyczące wszelkiego dźwięku lub wyłącznie dźwięku z czatu głosowego.

  • Otwórz Dźwięk i ekran > Ustawienia wyjścia audio > Wyjście na słuchawki. Ustawienie domyślne to Czat głosowy.

Format audio (Priorytet)

W systemie PS4 można ustawić format wyjściowy audio.

  • Otwórz Dźwięk i ekran > Ustawienia wyjścia audio > Format audio (Priorytet). Ustawienie domyślne to Linear PCM.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej