Jak zmienić wyjście dźwięku na konsoli PS4

Dowiedz się, jak zmienić wyjście audio w konsoli PlayStation®4.

Jak zmienić główny port wyjścia audio na konsolach PS4

Po podłączeniu konsoli PS4™ do telewizora, zestawu kina domowego lub innego podłączonego urządzenia wyjściowy format audio z konsoli PS4 jest automatycznie optymalizowany do parametrów danego urządzenia. W przypadku podłączenia urządzenia do CYFROWEGO PORTU WYJŚCIOWEGO (OPTYCZNEGO) konsoli PS4 możesz ręcznie zmienić ustawienia wyjścia audio.

 1. Wybierz Ustawienia > Dźwięk i ekran.
 2. Wybierz Ustawienia wyjścia audio > Główny port wyjściowy.
 3. Wybierz Port DIGITAL OUT (OPTICAL).
 • Seria CUH-2000 nie ma złącza optycznego wyjścia cyfrowego.
 • Uwaga: jeśli głośniki nie obsługują wybranego wyjścia audio z konsoli PS4, mogą ulec uszkodzeniu.
 • Konsola PS4 nie może przesyłać sygnału wideo i audio, jeśli urządzenie podłączone przez złącze HDMI nie jest zgodne z HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP można wyłączyć tylko w przypadku rozgrywki.

Jak zmienić ustawienia HDCP na konsoli PS4

Skrót HDCP oznacza technologię High-bandwidth Digital Content Protection (ochrona cyfrowych treści), która zapobiega rejestrowaniu gier i materiałów wideo za pomocą komputerów zewnętrznych lub systemów przechwytywania wideo. Domyślnie funkcja HDCP jest włączona na wyjściu HDMI w konsoli PS4.

Ustawienie HDCP można włączyć lub wyłączyć, wykonując czynności poniżej. Pamiętaj, że w trakcie wprowadzania tej zmiany wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.

 1. Otwórz Ustawienia > System.
 2. W ustawieniu Włącz HDCP zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub usuń zaznaczenie, aby wyłączyć funkcję HDCP.
 • Ta funkcja działa tylko w przypadku rozgrywki. W przypadku próby odtworzenia filmu Blu-Ray, DVD lub chronionego DRM za pośrednictwem usługi strumieniowej konsola PS4 wyświetli komunikat z poleceniem włączenia funkcji HDCP w celu wyświetlenia treści.

Jak ustawić wyjście na słuchawki na konsoli PS4

Możesz ustawić wyjście audio na zgodny zestaw słuchawkowy dla całego dźwięku lub tylko dźwięku czatu.

 1. Otwórz Ustawienia > Urządzenia.
 2. Wybierz Urządzenia audio > Wyjście na słuchawki. Ustawienie domyślne to Czat głosowy.

Jak ustawić format audio (priorytet)

W konsoli PS4 można ustawić format wyjścia audio.

 1. Wybierz Ustawienia > Dźwięk i ekran.
 2. Wybierz Ustawienia wyjścia audio > Format audio (priorytet). Ustawienie domyślne to Linear PCM.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej