Jak zmienić wyjście dźwięku na konsoli PS4

Jak zmienić wyjście dźwięku na konsoli PS4

Dowiedz się, jak zmienić wyjście audio w konsoli PlayStation®4.

Jak zmienić główny port wyjścia audio na konsolach PS4

Po podłączeniu konsoli PlayStation®4 do telewizora, zestawu kina domowego lub innego podłączonego urządzenia format audio wysyłany z konsoli PS4™ jest automatycznie optymalizowany dla tego urządzenia. Po podłączeniu urządzenia do portu DIGITAL OUT (OPTICAL) konsoli PS4 można ręcznie zmienić ustawienie wyjścia audio.

 1. Wybierz Ustawienia > Dźwięk i ekran.
 2. Wybierz Ustawienia wyjścia audio > Główny port wyjściowy.
 3. Wybierz Port DIGITAL OUT (OPTICAL).
 • Pamiętaj, że jeśli wybrany format wyjściowy konsoli PS4 nie jest obsługiwany przez podłączone urządzenie, może dojść do uszkodzenia głośników.
 • Jeśli do konsoli PS4 za pomocą przewodu HDMI podłączone jest urządzenie, które nie spełnia wymogów standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), konsola nie będzie odtwarzać obrazu ani dźwięku. Funkcję HDCP można wyłączyć tylko w trakcie gry, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jak zmienić ustawienia HDCP na konsoli PS4

Skrót HDCP oznacza technologię High-bandwidth Digital Content Protection (ochrona cyfrowych treści), która zapobiega rejestrowaniu gier i materiałów wideo za pomocą komputerów zewnętrznych lub systemów przechwytywania wideo. Domyślnie funkcja jest kodowana na wyjściu HDMI w konsoli PS4.

Ustawienie HDCP można włączyć lub wyłączyć, wykonując czynności poniżej.

 1. Otwórz Ustawienia > System.
 2. W ustawieniu Włącz HDCP zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub usuń zaznaczenie, aby wyłączyć funkcję HDCP.
 3. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte po wprowadzeniu tej zmiany.
 • Ta funkcja działa tylko w przypadku rozgrywki. W przypadku próby odtworzenia filmu Blu-Ray, DVD lub chronionego DRM za pośrednictwem usługi strumieniowej konsola PS4 wyświetli komunikat z poleceniem włączenia funkcji HDCP w celu wyświetlenia treści.

Jak ustawić wyjście na słuchawki

Można ustawić dźwięk, który będzie przesyłany do zgodnego zestawu słuchawkowego. Można wprowadzić ustawienia dotyczące wszelkiego dźwięku lub wyłącznie dźwięku z czatu głosowego.

 1. Wybierz Ustawienia > Dźwięk i ekran.
 2. Wybierz Ustawienia wyjścia audio > Wyjście na słuchawki. Ustawienie domyślne to Czat głosowy.

Jak ustawić format audio (priorytet)

W konsoli PS4 można ustawić format wyjścia audio.

 1. Wybierz Ustawienia > Dźwięk i ekran.
 2. Wybierz Ustawienia wyjścia audio > Format audio (priorytet). Ustawienie domyślne to Linear PCM.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej