Jak zmienić ustawienia dźwięku na konsoli PS5

Dowiedz się, jak dostosować wyjście audio konsoli PlayStation®5 do telewizora, zestawu słuchawkowego lub zestawu audio-wideo.

Jak zmienić ustawienia dźwięku na konsoli PS5

 1. Otwórz Ustawienia > Dźwięk.
 2. Wybierz Wyjście audio, a następnie dostosuj jedno z poniższych ustawień.

Urządzenie wyjściowe
wybierz używane urządzenie wyjściowe audio. Urządzenie wyjściowe można również zmienić z poziomu centrum sterowania, wybierając Dźwięk.

Automatycznie przełączaj urządzenie wyjściowe
Włącz tę opcję, aby automatycznie przełączać urządzenia wyjściowe po podłączeniu urządzenia audio, takiego jak zestaw słuchawkowy.

Typ urządzenia HDMI
Wybierz typ urządzenia podłączonego przewodem HDMI do konsoli i wybierz odpowiednie opcje.
Jeśli na przykład jako typ urządzenia HDMI wybrany został wzmacniacz AV, można ustawić liczbę kanałów i dostosować pozycje głośników.

Opcje te można wyświetlić tylko wtedy, gdy jako wzmacniacz AV wybrano typ urządzenia HDMI.

Liczba kanałów
wybierz liczbę kanałów wykorzystywanych przez wzmacniacz AV.

Dostosuj położenie głośników
Przestaw głośniki, aby uzyskać odpowiedni balans dźwięku.

Wyjście na słuchawki
Wybierz, jaki dźwięk słychać przez słuchawki.

Dźwięk monofoniczny w słuchawkach
Umożliwia odtwarzanie tego samego dźwięku w lewej i prawej słuchawce.

Muzyka ekranu głównego
włącz lub wyłącz muzykę odtwarzaną w tle na ekranie głównym.

Efekty dźwiękowe
Włącz lub wyłącz dźwięki odtwarzane podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak przewijanie.

Głośność samosłyszalności
Ustaw głośność własnego głosu słyszanego przez zestaw słuchawkowy. To ustawienie nie jest dostępne dla wszystkich zestawów słuchawkowych.

Format audio (priorytet)
Ustaw format wyjścia audio, który będzie używany w grach i aplikacjach wideo. Niektóre aplikacje, takie jak odtwarzacz dysków, mają własne ustawienia audio, które powinny być priorytetowe.

 • Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od urządzenia i konfiguracji ustawień dźwięku.
 • Głośność słuchawek lub głośnika kontrolera można regulować w ustawieniach głośności.

Jak zmienić ustawienia mikrofonu na konsoli PS5

 1. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Mikrofon
 2. Wybierz jedno z ustawień poniżej, aby zmienić urządzenia wejściowe, wyciszyć i wyłączyć wyciszenie mikrofonu oraz dostosować ustawienia mikrofonu.

Urządzenie wejściowe
Ustaw urządzenie wejściowe audio, wybierając z listy urządzeń z mikrofonami, których możesz używać.

Dostosuj poziom mikrofonu
Dopasuj poziom mikrofonu tak, aby głośność wejścia znajdowała się w zakresie Dobra.

Stan mikrofonu po zalogowaniu
Gdy włączysz tę opcję, możesz korzystać z wejścia głosowego natychmiast po zalogowaniu. Aby korzystać z mikrofonu tylko wtedy, gdy jest Ci potrzebny, zmień to ustawienie na Wycisz.

Stan mikrofonu podczas uruchamiania czatu głosowego lub transmisji
Aby zapobiec przypadkowym użyciu mikrofonu, można wybrać automatyczne wyłączanie mikrofonu po rozpoczęciu czatu głosowego lub transmisji.

Jeśli wybierzesz Nie zmieniaj, zachowasz obecną funkcję mikrofonu po rozpoczęciu czatu głosowego lub transmisji.

Jeśli wybierzesz Przełącz na wyciszenie, mikrofon wyłączy się automatycznie po rozpoczęciu czatu głosowego lub transmisji. Aby korzystać z mikrofonu, włącz go na odpowiednich kartach.

 • Informacje na temat zgodności i użytkowania zestawu słuchawkowego można uzyskać od producenta urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują z konsolą.

Jak zmienić ustawienia głośności na konsoli PS5

 1. Otwórz Ustawienia > Dźwięk > Głośność.
 2. Dostosuj głośność Słuchawek lub Głośników kontrolera.

Głośność można również regulować w centrum sterowania, wybierając Dźwięk.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE na kontrolerze, aby wyciszyć mikrofon i głośniki. Przycisk zamiga, mikrofon zostanie wyciszony, a dźwięk we wszystkich głośnikach wyłączony. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby powrócić do pierwotnego stanu.

Jak zmienić ustawienia korektora na konsoli PS5

Dostosuj ustawienia korektora i dźwięku 3D, aby bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE 3D lub bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite brzmiały tak, jak chcesz.

Korektor dostosowuje względną siłę brzmienia różnych częstotliwości dźwięku. Pozwala Ci dostosować wyjście audio. Możesz na przykład zwiększyć częstotliwości basów, aby uzyskać efekt „wzmocnienia basu”.

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu słuchawkowego należy ustawić korektor dźwięku do swoich upodobań.

 1. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Dźwięk.
 2. Wybierz Ustawienia korektora dźwięku , aby dostosować tę opcję.

A) Przełączanie między trybami audio

 • Standardowy
  Dźwięk, który równoważy niskie i wysokie częstotliwości.
 • Wzmocnienie basów
  Dźwięk, który podkreśla tony niskie, zwiększając ich wyrazistość.
 • Strzelanki
  Dźwięk, który podkreśla strzały i kroki podczas rozgrywki.

Jeśli wybierzesz Tryb audio 1, Tryb audio 2 lub Tryb audio 3, możesz dostosować suwaki wspomniane w punkcie C, ustawiając względną siłę każdego pasma częstotliwości w wybranym trybie audio.

B) Więcej
Możesz tu zmienić nazwę lub zresetować stworzone przez siebie ustawienia audio.

C) Suwak
Przesuń suwak, aby dostosować ustawienia częstotliwości do własnych preferencji.

D) Podgląd dźwięków
Możesz podejrzeć wybrany przez siebie tryb audio.

Potrzebujesz pomocy? 

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów PlayStation