Zmiana ustawień dźwięku na konsoli PS5

Jak zmienić ustawienia dźwięku na konsoli PS5

Dowiedz się, jak dostosować wyjście audio konsoli PlayStation®5 do telewizora, zestawu słuchawkowego lub zestawu audio-wideo.

Jak zmienić ustawienia dźwięku na konsoli PS5

 1. Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Dźwięk.
 2. Wybierz Wyjście audio, a następnie dostosuj jedno z poniższych ustawień.

Urządzenie wyjściowe
Wybierz urządzenie wyjściowe audio, które ma być używane. Urządzenie wyjściowe można również zmienić z poziomu panelu sterowania, wybierając Dźwięk.

Automatycznie przełączaj urządzenie wyjściowe
Włącz tę opcję, aby automatycznie przełączać urządzenia wyjściowe po podłączeniu urządzenia audio, takiego jak zestaw słuchawkowy. 

Typ urządzenia HDMI
Wybierz typ urządzenia podłączonego przewodem HDMI do konsoli i wybierz odpowiednie opcje. Jeśli na przykład jako typ urządzenia HDMI wybrany został wzmacniacz AV, można ustawić liczbę kanałów i dostosować pozycje głośników.

Włącz dźwięk 3D w głośnikach telewizora
Popraw brzmienie głośników telewizora, włączając dźwięk trójwymiarowy.

Zastosuj wyniki pomiarów do dźwięku 3D
Zastosuj ustawienie dźwięku 3D na podstawie wyników pomiarów w pomieszczeniu. Jeśli akustyka pomieszczenia nie była wcześniej mierzona albo od czasu ostatniego pomiaru pomieszczenie się zmieniło, wybierz najpierw Zmierz akustykę pomieszczenia, używając głośników telewizora

Zmierz akustykę pomieszczenia, używając głośników telewizora
Za pomocą mikrofonu w kontrolerze bezprzewodowym zmierz poziom hałasu w pomieszczeniu.

Liczba kanałów
Wybierz liczbę kanałów wykorzystywanych przez wzmacniacz AV. 

Dostosuj położenie głośników
Przestaw głośniki, aby uzyskać odpowiedni balans dźwięku. 

Wyjście na słuchawki
Wybierz, jaki dźwięk słychać przez słuchawki.

Wybierz Włącz dźwięk 3D w słuchawkach
Włącz lub wyłącz dźwięk 3D. Wybierz Dostosuj profil dźwięku 3D, aby wybrać optymalny profil słyszanego dźwięku.

Dźwięk monofoniczny w słuchawkach
Umożliwia odtwarzanie tego samego dźwięku w lewej i prawej słuchawce.

Dostosuj profil dźwięku 3D
Zoptymalizuj dźwięk 3D, wybierając jeden z kilku dostosuj profil dźwięku 3D.

Muzyka ekranu głównego
włącz lub wyłącz muzykę odtwarzaną w tle na ekranie głównym. 

Efekty dźwiękowe
Włącz lub wyłącz dźwięki odtwarzane podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak przewijanie. 

Głośność samosłyszalności
Ustaw głośność własnego głosu słyszanego przez zestaw słuchawkowy. To ustawienie nie jest dostępne dla wszystkich zestawów słuchawkowych.

Format dźwięku (priorytet)
Ustaw format wyjścia audio, który będzie używany w grach i aplikacjach wideo.Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od urządzeń i konfiguracji ustawień audio. 

Jak zmienić ustawienia mikrofonu konsoli PS5

 1. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Mikrofon
 2. Wybierz jedno z poniższych ustawień, aby zmienić urządzenia wejściowe, wyciszyć i wyłączyć wyciszenie mikrofonu i dostosować ustawienia mikrofonu. 

Urządzenie wejściowe
Ustaw urządzenie wejściowe audio, wybierając z listy urządzeń z mikrofonami, których możesz używać.

Dostosuj poziom głośności mikrofonu
Wyreguluj głośność Twojej mowy, aby był głośniejsza lub cichsza dla innych.

Stan mikrofonu po zalogowaniu
Gdy włączysz tę opcję, możesz korzystać z wejścia głosowego natychmiast po zalogowaniu. Aby korzystać z mikrofonu tylko wtedy, gdy jest Ci potrzebny, zmień to ustawienie na Wycisz.

Stan mikrofonu podczas uruchamiania czatu głosowego lub transmisji
Aby zapobiec przypadkowym użyciu mikrofonu, można wybrać automatyczne wyłączanie mikrofonu po rozpoczęciu czatu głosowego lub transmisji. 

Jeśli wybierzesz Nie zmieniaj, zachowasz obecną funkcję mikrofonu po rozpoczęciu czatu głosowego lub transmisji.

Jeśli wybierzesz Przełącz na wyciszenie, mikrofon wyłączy się automatycznie po rozpoczęciu czatu głosowego lub transmisji. Aby korzystać z mikrofonu, włącz go na odpowiednich kartach. 

 • Informacje na temat zgodności i użytkowania zestawu słuchawkowego można uzyskać od producenta urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują z konsolą.

Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu słuchawkowego należy ustawić korektor dźwięku do swoich upodobań. 

 1. Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Dźwięk
 2. Wybierz Ustawienia korektora dźwięku , aby dostosować tę opcję.

A) Przełączanie między trybami audio

 • Standardowy
  Dźwięk, który równoważy niskie i wysokie częstotliwości.
 • Wzmocnienie basów
  Dźwięk, który podkreśla tony niskie, zwiększając ich wyrazistość.
 • Strzelanka
  Dźwięk, który podkreśla strzały i kroki podczas rozgrywki.

Dostosuj dźwięk, wybierając jeden z następujących trybów: Tryb audio 1, Tryb audio 2 lub Tryb audio 3.

B) Więcej

Zmień nazwę własnych ustawień dźwięku lub lub zresetuj je.

C) Suwak

Przesuń suwak, aby dostosować względną siłę każdego pasma częstotliwości.

D) Podgląd dźwięku

Podgląd wybranego trybu dźwięku.

Powiązane artykuły

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre z typowych pytań dotyczących ustawień dźwięku.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej